Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet 1."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet 1

2 Omställningsavtalet - syfte Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår 2014-01 TRR Trygghetsrådet 2

3 Vem omfattas? Tjänstemän anställda i Kollektivavtalsbundna företag Hängavtalsanslutna företag (inom PTK-området) Företag utan kollektivavtal kan ej omfattas Undantag VD, företagare 2014-01 TRR Trygghetsrådet 3

4 Omställningsavtalet OmställningsstödAvgångsersättning (AGE ) Åtgärder som underlättar att få nytt arbete för de som blivit eller riskerar att bli uppsagda pga arbetsbrist Ersättning till tjänstemän som blivit uppsagda pga arbetsbrist 0,3% (0,7% hängavtalsföretag) Uttas via faktura från Fora 2014-01 TRR Trygghetsrådet 4

5 Vem omfattas? Gäller till längst 65 år 2014-01 TRR Trygghetsrådet 5 OmställningsstödAvgångsersättning Anställd minst 16 tim/v under 1 år40 år avgångsdagen Uppsagd p g a arbetsbrist eller5 sammanhängande år i företaget/koncernen Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Minska arbetstiden med minst 20% Anställd minst 5 tim/vecka

6 Omställningsstöd - vem får? Anställd minst 16 tim/v under 1 år Uppsagd p g a arbetsbrist eller Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbets- brist slutar sin anställning - prövning sker av TRR Gäller till längst 65 år 2014-01 TRR Trygghetsrådet 6

7 Avgångsersättning - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd)* 40 år avgångsd agen 5 sammanhängande år i företaget/koncernen Anställd minst 5 tim/vecka Minska arbetstiden med minst 20% TRR Trygghetsrådet 2014-017 Gäller till längst 65 år * Tillfällig ändring 29/8 2013 – 29/8 2014 Tjänsteman som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning kan erhålla AGE ersättning

8 Omställningsstöd - exempel Individuella samtal för råd, stöd och vägledning Program och aktiviteter för personlig utveckling Ekonomiskt stöd vid - start av eget - praktisk/kompetenshöjande utbildning - kostnader i samband med nytt arbete 2014-01 TRR Trygghetsrådet 8

9 Omställningsstöd - alternativ Alternativ Företag och fack kan komma överens om undantag från omställningsstöd - premiereducering - 0,12 % - överenskommelsen registreras hos TRR Företaget kan köpa omställningsprogram från annan leverantör - max 23 000 kr per medarbetare Den uppsagde kan begära hjälp i annan form än från TRR - prövning sker av TRR 2014-01 TRR Trygghetsrådet 9

10 AGE AGE grundande lön = ITP-planen (exkl sem tillägget) Garantinivån 70% (inkl a-kassa) sänks till 50% efter 6 mån Ersättningsperioder 6-18 mån 2014-01 TRR Trygghetsrådet 10

11 AGE - grundande lön 12 x fast kontant månadslön Provision, tantiem mm (3 senaste årens genomsnitt ) Regelbundet skifttillägg, jourersättning mm Helt fri kost och logi 2014-01 TRR Trygghetsrådet 11

12 Arbetsbrist - exempel Förutsättning Lön heltid21 000 kr/mån Ålder62 år Ersättning A-kassa 680 kr x 22 dagar14 960 kr/mån Lön under 21 100 kr/mån - ingen ersättning från AGE 2014-01 TRR Trygghetsrådet 12

13 AGE - tid AvgångsdagenUtbetalas iErs nivå % inkl a-kassa 40-44 år6 mån70 45-59 år6 mån + 6 mån 70 50 60-65 år6 mån + 12 mån 70 50 För 70% krävs en månadslön på minst 21 100 kr För 50 % krävs en månadslön på 29 500 kr Max 200 000 kr under 6 månader Förskottsutbetalning 2014-01 TRR Trygghetsrådet 13

14 AGE - garantinivå Lön 40 000 kr70%50% Garanti28 000 kr20 000 kr A-kassa 680 kr/dag x 22- 14 960 kr AGE13 040 kr 5 040 kr Garantinivå 50% efter 6 månader (inkl a-kassa) 2014-01 TRR Trygghetsrådet 14

15 AGE – under arbetslöshetstid Aktivt arbetssökande med rätt till arbetslöshetsersättning Deltar/deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Utbildning ”Överhoppningsbar tid” - tillfälliga anställningar - sjukdom - semester - eller annan paus i arbetssökandet 2014-01 TRR Trygghetsrådet 15

16 Ansökan Hur?När? - arbetsgivaren och tjänstemannen har ansvar för att ansökan sker till TRR - snarast efter uppsägningen - senast inom två år från avgångsdagen Anmäl via www.trr.se 2014-01 TRR Trygghetsrådet 16


Ladda ner ppt "Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet 2014-01 TRR Trygghetsrådet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser