Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta"— Presentationens avskrift:

1 Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta
Viktiga steg mot hälsosamma arbetstider

2 Viktiga steg mot hälsosamma arbetstider
Vårdförbundet driver frågan om hälsosamma arbetstider stenhårt gentemot arbetsgivarna. I och med det nya avtalet om AB, med SKL/Pacta har vi nått några viktiga framgångar. Partsgemensamma arbetet med SKL fortsätter fram till sista december 2014. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

3 Flera förbättringar Höjda ersättningar för obekväm arbetstid. (from 1 oktober 2014) Ersättning för jour, beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid räknas procentuellt på timlönen. (from 1 oktober 2014) Möjlighet att ta ut ersättningarna i form av ledig tid. (gäller ej färdtid) Rätt till nio fridagar per fyraveckorsperiod. (from 1 juni 2013) Förbättringar för föräldralediga. (from 1 juli 2013) Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

4 Nya OB-ersättningar A Storhelg 99,30 kr A1 Storhelgsnatt 118,80 kr
B Veckoslut 50,80 kr B1 Veckoslutsnatt 58,30 kr C Vardagsnatt 43,40 kr D Vardagskväll 20,50 kr OB-ersättningen kommer även att kunna tas ut i form av ledig tid. Den lediga tiden fastställs lokalt. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

5 Ersättning kopplad till lönen
Ersättning för jour, beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid knyts till varje persons egen lön, med en procentsats på timlönen. Procentsatsen är framtagen utifrån ett tröskelvärde på 18 000 kronor. Det betyder att alla som har en månadslön över 18 000 kr kommer att få en högre ersättning än idag. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

6 Räkneexempel jourersättning
Månadslön: 27 000 kr. Jourersättning: 29,2 % på timlönen. Timlönen: 27 000/165 (arbetstimmar per månad) =163,63 kr. 163,63 kr x 0,292 =47,78 kr/timme. Idag är motsvarande ersättning 32,60 kr för alla, oavsett lön. Möjlighet att ta ut ersättningen i form av tid. Då motsvarar varje jourtimme 17 minuters ledighet. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

7 Räkneexempel beredskap
Månadslön: 27 000 kr. Beredskapsersättning: 14,0 % på timlönen. Timlönen: 27 000/165 (arbetstimmar per månad) =163,63 kr. 163,63 kr x 0,14 =22,90 kr/timme. Idag är motsvarande ersättning 15,70 kr för alla, oavsett lön. Möjlighet att ta ut ersättningen i form av tid. Då motsvarar varje beredskapstimme 8 minuters ledighet. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

8 Nio fridagar per fyraveckorsperiod
Du som har arbetstid förlagd både vardag och helg, har rätt till nio fridagar per fyraveckorsperiod (28 dagar). Det innebär att din arbetstid måste förläggas på högst 19 dagar under en fyraveckorsperiod. Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013

9 Förbättringar för blivande och nyblivna föräldrar
Föräldrapenningstillägget förlängs en månad och omfattar 180 dagar. (Gäller barn födda efter 1 juli 2013). Båda föräldrarna får rätt att besöka mödravårdscentral med bibehållen lön. (Gäller från 1 april 2013). Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta, april 2013


Ladda ner ppt "Nytt avtal - AB, Allmänna bestämmelser med SKL / Pacta"

Liknande presentationer


Google-annonser