Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semester eller semesterpaket?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 2 juni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semester eller semesterpaket?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 2 juni."— Presentationens avskrift:

1 Semester eller semesterpaket?

2 SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 2 juni

3 Vad säger Semesterlagen och AB? Semester är en inarbetad rätt till ledighet med betalning för rekreation, återhämtning och egna angelägenheter. dialogmed hänsyn till bägges behov Semesterlagens tanke är att semesterförläggningen ska göras i dialog mellan anställda och arbetsgivare med hänsyn till bägges behov. medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut Frågorna kring semester har i vissa delar en sådan tyngd att de berörs av medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut.

4 Semester är viktigt för ett långt och hållbart arbetsliv! Därför ska hela årets semesterledighet kunna tas ut under året. i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål Det är arbetsgivarens uppgift att planera sin verksamhet så att alla anställda kan ta ut hela sin semester på ett sätt som i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål. när inteom Eftersom all semester ska kunna tas ut under året är frågan en arbetsgivare därmed har att besluta om när och inte om en semesterledighet kan tas ut.

5 Huvudsemester senasttvå månader före ledighetens början Huvudsemestern ska samverkas på varje arbetsplats och vara klar senast två månader före ledighetens början. samtidigt Alla sommarsemestrar på arbetsplatsen ska vara klara samtidigt. gäller även Tvåmånadersregeln gäller även när semester söks för andra tidpunkter på året. Kommentar: Önskemål om förläggning kan anses beviljad om inget annat meddelats enligt ”tvåmånadersregeln” – SL §11.

6 Ledighetsvärde ledighetsvärdet Oberoende om du jobbar rakvecka eller på schema ska ledighetsvärdet vara likvärdigt: •Fyra veckors sommarledighet motsvara 30 dagar •Fem dagar semester innebär nio dagars sammanhängande ledighet under övriga året för den som jobbar rak vecka. LöSöMåTiOnToFrLöSö 123456789

7 Anträffbar på semestern? Under ledighet har du ingen skyldighet att vara anträffbar eller hålla kontakt med din arbetsplats. Därför bör sådant som scheman efter semestern också var klara i god tid inför en ledighet.

8 Kan semestern återtas? ett bindande avtal En utlagd och beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. inte ensidigt kan återtas utan fog, Arbetsdomstolen har slagit fast att den inte ensidigt kan återtas utan fog, eftersom det innebär att ändamålet med semesterlagen och ledigheten sätts ur spel.

9 Östersunds Kommun erbjöd 2013 •Sex (6) lediga dagar med lön om hon/han inte lägger ut någon semester under juni - augusti 2013 •Tre (3) lediga dagar med lön om hon/han lägger ut högst två veckor (14 dagar) under juni - augusti 2013

10 Jämtlands Läns Landsting erbjuder •Vid förskjutning av semesterveckor till utanför semesterperioden (v 25-35) och •Mindre än fyra veckors ledighet, inkl föräldraledighet, inom semesterperioden För ssk och BMA: •Pengar: •Pengar: 6 000 kr per förskjuten vecka (max fyra veckor) eller •Dagar: •Dagar: Fyra extra semesterdagar per vecka (max två veckor) •Helgpaket: •Helgpaket: Jobba fr-lö-sö med bibehållen heltidslön

11 Jämtlands Läns Landsting erbjuder Obs! arbetsgivarens begäran •Ersätter inte reglering enligt AB som innebär 1-2 extra semesterdagar i vissa fall kan utgå om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni-augusti.

12 Är vi trovärdiga om vi … Å´ ena sidan vill •ha förutsättningar för att kunna bedriva en god och säker vård •ha återhämtningstid mellan arbetspassen •slippa arbeta dubbelpass och övertid •förbättra arbetsmiljön Och å´ andra sidan •kan vi tänka oss att inte ta ut semester mot pengar

13 Låt oss få besked snarast … mot sin vilja Om någon mot sin vilja tvingas flytta semesterdagar utanför semesterperioden!


Ladda ner ppt "Semester eller semesterpaket?. SemL och AB säger20212223242526272829303132333435363738 Måndag den 2 juni."

Liknande presentationer


Google-annonser