Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semester eller semesterpaket?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semester eller semesterpaket?"— Presentationens avskrift:

1 Semester eller semesterpaket?

2 Semesterperiod + 1 dag + 2 dagar
SemL och AB säger Måndag den 2 juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Semesterperiod + 1 dag JLL vecka 25-34 25 dgr + 6 dgr + 1 dg Om anställning >=3 mån Arbetsgivaren är skyldig att begära förhandling om huvudsemestern inte kan förläggas inom semesterperioden trots att arbetstagaren så vill. + 2 dagar

3 Vad säger Semesterlagen och AB?
Semester är en inarbetad rätt till ledighet med betalning för rekreation, återhämtning och egna angelägenheter. Semesterlagens tanke är att semesterförläggningen ska göras i dialog mellan anställda och arbetsgivare med hänsyn till bägges behov. Frågorna kring semester har i vissa delar en sådan tyngd att de berörs av medbestämmandelagens krav på förhandling före beslut.

4 Semester är viktigt för ett långt och hållbart arbetsliv!
Därför ska hela årets semesterledighet kunna tas ut under året. Det är arbetsgivarens uppgift att planera sin verksamhet så att alla anställda kan ta ut hela sin semester på ett sätt som i så hög grad som möjligt tar hänsyn till allas önskemål. Eftersom all semester ska kunna tas ut under året är frågan en arbetsgivare därmed har att besluta om när och inte om en semesterledighet kan tas ut. Men också för att kunna bedriva en god och säker vård!

5 Huvudsemester Huvudsemestern ska samverkas på varje arbetsplats och vara klar senast två månader före ledighetens början. Alla sommarsemestrar på arbetsplatsen ska vara klara samtidigt. Tvåmånadersregeln gäller även när semester söks för andra tidpunkter på året. Kommentar: Önskemål om förläggning kan anses beviljad om inget annat meddelats enligt ”tvåmånadersregeln” – SL §11.

6 Ledighetsvärde Oberoende om du jobbar rakvecka eller på schema ska ledighetsvärdet vara likvärdigt: Fyra veckors sommarledighet motsvara 30 dagar Fem dagar semester innebär nio dagars sammanhängande ledighet under övriga året för den som jobbar rak vecka. Ti On To Fr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Anträffbar på semestern?
Under ledighet har du ingen skyldighet att vara anträffbar eller hålla kontakt med din arbetsplats. Därför bör sådant som scheman efter semestern också var klara i god tid inför en ledighet.

8 Kan semestern återtas? En utlagd och beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Arbetsdomstolen har slagit fast att den inte ensidigt kan återtas utan fog, eftersom det innebär att ändamålet med semesterlagen och ledigheten sätts ur spel. AB har dock en sk arbetsgivarventil som innebär att den som påbörjat en semesterledighet kan beordras att avbryta den om synnerliga skäl uppstår. Paragrafen ska användas mycket restriktivt och bara vid situationer som absolut inte kunnat förutses och inte kan hanteras på något annat sätt. Det är en mindre olägenhet att beordra in någon som är i tjänst än att tvinga någon att avbryta en påbörjad semester .

9 Östersunds Kommun erbjöd 2013
Sex (6) lediga dagar med lön om hon/han inte lägger ut någon semester under juni - augusti 2013 Tre (3) lediga dagar med lön om hon/han lägger ut högst två veckor (14 dagar) under juni - augusti 2013

10 Jämtlands Läns Landsting erbjuder
Vid förskjutning av semesterveckor till utanför semesterperioden (v 25-35) och Mindre än fyra veckors ledighet, inkl föräldraledighet, inom semesterperioden För ssk och BMA: Pengar: kr per förskjuten vecka (max fyra veckor) eller Dagar: Fyra extra semesterdagar per vecka (max två veckor) Helgpaket: Jobba fr-lö-sö med bibehållen heltidslön För att säkerställa att erfaren personal finns att tillgå Avsikt att sprida bland flera medarbetare Ersättning utgår till de som gör anpassning utifrån arbetsgivarens begäran, dvs respektive chef gör bedömning vilka som kommer ifråga Vid förskjutning av 1-2 veckor till utanför vecka 25-34 Utöver detta utgår ersättning enligt AB (+ 1-2 dgr) Obs! Ersätter inte reglering enligt AB som innebär 1-2 extra semesterdagar.

11 Jämtlands Läns Landsting erbjuder
Obs! Ersätter inte reglering enligt AB som innebär 1-2 extra semesterdagar i vissa fall kan utgå om semesterledighet på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni-augusti. Obs! Ej förhandlat med facken!

12 Är vi trovärdiga om vi … Å´ ena sidan vill
ha förutsättningar för att kunna bedriva en god och säker vård ha återhämtningstid mellan arbetspassen slippa arbeta dubbelpass och övertid förbättra arbetsmiljön Och å´ andra sidan kan vi tänka oss att inte ta ut semester mot pengar Erfarenhet från tidigare är att det är svårt att få ut semester när man själv önskar även under andra perioder.

13 Låt oss få besked snarast …
Om någon mot sin vilja tvingas flytta semesterdagar utanför semesterperioden!


Ladda ner ppt "Semester eller semesterpaket?"

Liknande presentationer


Google-annonser