Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet."— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet

2 Avtalet säger:  §2 med detta avtal avser parterna att skapa goda förutsättningar för skolans utveckling, öka professionens inflytande över detta arbete och garantera en rimlig arbetsbelastning  §3 ansvarsfördelning …ge individen inflytande …avstämning varje år  §4 skolledningen bör inför läsårets början genomföra en uppdragsdialog med medarbetaren/na för att fastställa uppdragets innehåll

3 VARFÖR ?  Varje enskilt lärararbete är unikt  Lärararbete förändras ständigt  Individuell hänsyn måste tas  Läraryrkets omfattning är så stort

4 Lärararbetet idag  Pedagogiskt arbete  Planering  Utvärdering  Dokumentation  Utvecklingsarbete  Administration  ……….

5 Vad påverkar arbetsinnehållet  Skolans verksamhet och förutsättningar  Läraruppdragets innehåll  Individuella förutsättningar  Kompetens / kompetensutveckling

6 Vad skall bestämmas?  Ditt specifika uppdrag och den tid som behövs för att utföra detta  Arbetsinnehållet skall rymmas inom arbetstiden

7 Vad ingår i det specifika arbetet?  Pedagogiska arbetet  Reflektion  Planering  Kontakter med föräldrar, andra pedagoger …  Dokumentation  Utvärdering  Inläsning / kompetensutveckling  Omvärldsanalys  Utvecklingsarbete ……..

8 Vad är arbetstidsramen?  Semestertjänst 40 tim/vecka  Begränsningsperioder  Ferietjänst 1360 tim / 194 a-dagar  Begränsningsperioder

9 ARBETSTIDSSCHEMA GEMENSAMT KOMMA ÖVERENS OM ETT SCHEMA ÖVER DITT ARBETSINNEHÅLL OCH ARBETSTID FÖR DETTA Kan variera över perioderna

10 Övertid?  Om det blir arbete utöver arbetstidsschemat skall övertid utgå  Schemat kan ändras 10 alt 14 dagar i förväg

11 Dialogen - överenskommelsen  Arbetstiden används på bästa sätt under året  Arbetssituationen skall vara hälsosam


Ladda ner ppt "UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet."

Liknande presentationer


Google-annonser