Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att styra med kompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att styra med kompetens"— Presentationens avskrift:

1 Att styra med kompetens
Är att kompetensutveckla medarbetarna i samklang med verksamhetsmålen Redskap: Landstinget i Östergötlands kompetensbegrepp Individuell utvecklingsplan Befattningsutveckling Verksamhetsplan

2 Centralt begrepp- KOMPETENS
Kompetens är ett centralt begrepp i arbetet med befattningsutveckling. Här definieras ett antal begrepp där värdet består i att kunna kombinera dessa. Färdigheter att kunna utföra i praktiken, att kunna göra, att använda och integrera kunskaper i arbetet. Kunskaper att veta fakta och kunna metoder - formell kompetens och behörighet Förmågor förståelse och omdöme, att omsätta kunskaper och färdigheter, värdera/omvärdera utifrån erfarenheter. Källa: Swedish Standards Institute, 2009, Ledningssystem för kompetensförsörjning) Ovanstående begrepp bör kompletteras då kompetens innebär förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt. Förhållningssätt och värderingar är den bakomliggande inställning eller anda som ligger till grund för bemötande eller hur man agerar inför en situation eller uppgift. För att täcka in hela kompetensbegreppet bör följande dokument användas: befattningsutveckling, individuellt bedömningsinstrument, värdegrund och policy för ledarskap och medarbetarskap. Källa: SKL; Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn, 2007 samt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för leg ssk, 2005.

3 Befattningsutveckling
Ett ledningsverktyg T ex kompetensbehov, rekrytering Individuella utvecklingssamtal Befattnings- utveckling Verksamhetens mål

4 Oliviamodell för befattningsutveckling
Verksamhetens mål - Verksamhetsplan Vill/Får . Ytterligare fördjupad eller breddad kompetens styrd av medarbetaren i linje med verksamhetens mål/uppdrag ex. spjutspetskompetens eller ett övergripande ansvar. Bör   Fördjupad eller breddad kompetens styrd av verksamheten och medarbetaren ex. vidareutveckling, specialistområden eller för att nyttja kompetensen på nya sätt. Skall Specifik kompetens som krävs på just denna arbetsplats, både reell och formell kompetens, för att utföra verksamhetens uppdrag. Grund Kompetens som är nödvändig för befattningen = Grundutbildning + introduktionsprogram.

5 Varför befattningsutveckling enligt OLIVIA?
Planering av den kompetens och kompetensutveckling som krävs för att nå målet/uppdraget. Lyfter fram individens ambitioner och underlättar därmed prioriteringen bland olika utbildningsaktiviteter, för chef och medarbetare. Kompetensutvecklingen relateras till verksamhetens behov. Underlag vid upprättandet av individuella utvecklingsplaner.

6 Kompetens – ett egen ansvar?
Varje medarbetare är en länk i kedjan: Verksamhetsplan - Befattningsutveckling – Utvecklingssamtal – Individuell studieplan Ta initiativet till din egen kompetensutveckling med de redskap som finns och forma det framtida uppdraget.


Ladda ner ppt "Att styra med kompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser