Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk kompetensförsörjning – RÄTT KOMPETENS, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TID.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk kompetensförsörjning – RÄTT KOMPETENS, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TID."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk kompetensförsörjning – RÄTT KOMPETENS, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TID

2 VISION ”Göteborgsregionen ska vara ett ledande Nordeuropeiskt centrum för kompetens framtidsbranscher och tillväxtföretag” Business Region Göteborg AB

3 "Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för bestående tillväxt" Strategisk kompetensförsörjning

4 Rätt kompetens – en förutsättning för utveckling ” I den bästa av världar går affärsutveckling och kompetensutveckling sida vid sida”

5 Rätt kompetens – en förutsättning för utveckling Initiativ av Business Region Göteborg Nationellt projekt inom SIS Projektstart sommaren 2001 Remiss till 137 organisationer Svensk standard oktober 2002 Engelsk version mars 2003 Vägledning oktober 2004

6 Varför ett ledningssystem För att leda och driva en organisation framgångsrikt krävs ett systematiskt och synligt sätt att styra på Att införa och underhålla ett ledningssystem gör det möjligt att ständigt förbättra verksamheten genom att beakta behoven hos alla intressenter

7 Definitioner KOMPETENS Förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta sina kunskaper och färdigheter Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar Kunskap är att veta – fakta och metoder Färdighet är att kunna – utföra i praktiken

8 Fler nyckelbegrepp KOMPETENSFÖRSÖRJNING – process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov KOMPETENSUTVECKLING – aktivitet för att bredda / höja individers och gruppers kompetens

9 7. Kompetens- försörjnings- processen 5. Ledningens ansvar 6. Resurser 8. Övervakning, mätning, analys och förbättring Verksamhetsplanering Verksamhetens behov Verksamhetens resultat Förutsättningar Strategier Planer Måluppfyllelse Verkan Modell för ledningssystemet

10 Kompetenspolicy Är relevant i förhållande till typ av verksamhet, marknad etc Innefattar åtagande om ständig kompetensutveckling Utgör grunden för att fastställa och följa upp kompetensmål Är införd, tillämpad, underhållen och kommunicerad Är dokumenterad Granskas regelbundet och är tillgänglig för relevanta intressenter Kompetenspolicy ”Semcon ska ge varje medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens för att möta kundernas, företagets och medarbetarens framtida behov.”

11 7.2 Kompetens- analys 7.3 Kompetens- planering 7.4 Genomförande 7.5 Utvärdering Indata: Verksamhetens behov Kompetenspolicy Tidigare uppföljningar Utdata: Rätt kompetens Nöjd medarbetare Nöjd kund Dokumenterade uppföljningar Återföring Kompetensförsörjningsprocessen

12 Verksamhetsanalys – framtid Vem eller vilka ska vi vara till för i framtiden? Vilka starka sidor ska vi utveckla? Vilka svagheter skall vi göra något åt? Är vi överens?

13 Medarbetarsamtalet ”En verksamhet är aldrig starkare än sina medarbetare”

14 REKRYTERING DAGLIGT LÄRANDE PARTNERSKAP UNDER- KONSULTER FÖRETAGS- FÖRVÄRV PROGRAM NÄTVERK Kompetensförsörjning

15 MENTOR/ FADDER DAGLIGT LÄRANDE LITTERATUR RELATIONER UTMANINGAR I UPPDRAG UTBILDNING/ KURSER TEAMARBETE Kompetensutveckling

16 Effekten ” Det främsta mervärdet är att kopplingen mellan kundernas behov, Semcons mål och den enskilda medarbetarens utveckling blivit så tydlig” Semcon ett certifierat företag enligt SS 62 40 70

17 Kompetensdiplomering Diplomeringen visar att en organisation använder rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid Är ”enklare” variant av att kvalitet säkra sin process för kompetensförsörjning Diplomet utfärdas av Business Region Göteborg AB Miljöförvaltningen i Göteborg först ut på plan!

18 Varför? Ökad kvalitet på organisationens produkter och tjänster Att organisationen har rätt kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar En förbättring av kundens och finansiärens uppfattning om organisationen Att organisationen blir attraktiv för potentiella och befintliga medarbetare

19 Nätverk Kurs/utbildning Coachstöd Hur lära strategisk kompetensförsörjning? - Skapa erfarenhetsutbyte i frågor som har strategisk betydelse för kompetens- försörjningen. 5 -6 nätverksträffar /år - Fördjupad kunskap i att självständigt kunna införa och revidera ett ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning i en organisation. 6 dagar + möjlig tillägg 2dagar

20 Medverkande verksamheter Västfastigheter Sif avd GöteborgTelia SoneraNew Career Kronans DroghandelAlfa CompetenceRiksbyggenSemcon Länsstyrelsen Västra Götaland Elicit Igruppen Volvo Cars Torslanda Sensus StudieförbundPosten ABLantmännenBRG Wistrands advokatbyråLuftfartsverketGöteborgs stad, Fastigheter Göteborgs stad, MiljöförvaltningenLänsarbetsnämnden Västra Götaland ComintellGöteborgs EnergiDataföreningenSIBA AcadeMedia EductusLC2AB VolvoSKF Kungsbacka kommunMarks kommunVärmlands sjukhusSU, Rättspsykiatrisksa vårdkedjan IDNet

21 www.strategiskkompetens.se


Ladda ner ppt "Strategisk kompetensförsörjning – RÄTT KOMPETENS, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TID."

Liknande presentationer


Google-annonser