Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Arbrink Agneta Torstensson. Bakgrund och syfte u Pilotutbildningen avslutas med tre företagsövergripande utvecklingsprojekt: s Jobrotation s Mentorskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Arbrink Agneta Torstensson. Bakgrund och syfte u Pilotutbildningen avslutas med tre företagsövergripande utvecklingsprojekt: s Jobrotation s Mentorskap."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Arbrink Agneta Torstensson

2 Bakgrund och syfte u Pilotutbildningen avslutas med tre företagsövergripande utvecklingsprojekt: s Jobrotation s Mentorskap s Kompetensutvecklingsmodell u Syftet med projektet är att utveckla en modell för kompetensutveckling inom Försvarsdata och mot WM-data så att: s kunderna upplever en dynamisk utveckling av företagets konsulter i riktning mot deras behov s medarbetarna känner en strukturerad utveckling internt s ledare i företaget får ett aktivt verktyg för medarbetarutveckling

3 Varför kompetensutvecklingsmodell Utvecklings- modell WM-dataMedarbetare Kund

4 u KundKvalitet, lönsamhet Kompetensdrivare och dess behov

5 u KundKvalitet, lönsamhet u WM-dataLönsamhet Kompetensdrivare och dess behov

6 u KundKvalitet, lönsamhet u WM-dataLönsamhet u MedarbetareVill kunna påverka Kompetensdrivare och dess behov

7 u KundKvalitet, lönsamhet u WM-dataLönsamhet u MedarbetareVill kunna påverka u Omvärld/marknadGer våra strategier Kompetensdrivare och dess behov

8 Kunden i centrum N G A E Roller S Kundbehov WM-data

9 N G A E Roller S Kundbehov Kunden i centrum

10 Uttalade behov Modell Differens analys Åtgärds analys Kompetensdefinition Rolldefiniering Behovs inventering Kompetens inventering Roller Bef. kompetens Differens Aktiviteter Uppföljning

11 Vår definition av kompetens Kunskap

12 Vår definition av kompetens Kunskap Förmåga

13 Vår definition av kompetens Kunskap Förmåga Vilja

14 Vår definition av kompetens Kunskap Vilja Tillfälle Förmåga

15 Kompetensdefinition u Socialkompetens u Affärskompetens u Yrkeskompetens

16 Kompetensdefinition - Social kompetens u Kommunikationsförmåga u Förmåga att lyssna u Samarbetsförmåga u Förmåga att påverka andra u Konflikthantering u Att skapa nya kontakter/nätverk u Anpassningsförmåga

17 Kompetensdefinition - Affärs kompetens u WM-data kunskap s egna verksamheten s kulturen u Kunden (kundens verksamhet) u Branschen s den egna s kundens u Omvärldsbevakning (internt/externt) u Verksamhetsidé (mål, bakgrund, strategier) u Strategisk kompetens

18 Kompetensdefinition - Yrkes kompetens u Kunskaper om arbetet s teori s metoder/modeller s föreskrifter s redskap s hjälpmedel u Yrkeskunnande s kunskaper s färdigheter s erfarenheter

19 Rolldefiniering - Ledare u Social kompetens s Personkännedom (Andersson, Svensson, Hansson) s Lyssna s Nätverk u Affärskompetens s Egna verksamheten s Kultur (WM-data kunskap) s Strategier u Yrkeskompetens s Affärsmannaskap (Ekonomi) s Grupputveckling

20 Rolldefiniering-systemutvecklare u Social kompetens s Vilja och attityd s Kreativitet s Problemlösningsförmåga s Samarbetsförmåga u Affärskompetens s WM-data kunskap s Kundens verksamhet s Omvärldsbevakning u Yrkeskompetens s Plattformar s Verktyg/tekniker s System utvecklings metoder

21 Rolldefiniering - projektledare u Social kompetens s Ansvarskänsla s Problemlösningsförmåga s Samarbetsförmåga u Affärskompetens s WM-data kunskap s Kundens verksamhet u Yrkeskompetens s Ekonomi s Projektstyrning

22 Behovsinventering Verksamhetssystemet Dagligt arbete mot kunden VP kommunicerad Kund intervju Kontinuerlig omvärldsbevakning Kund analys PU samtalKonstruktion av VP Uppföljning PU samtal Medarbetar enkät Uppföljning PU samtal Kompetensinventering av medarb Kontinuerlig omvärldsbevakning Kunskapsinhämtning

23 Kompetensinventering u Exempel på hur man kan mäta medarbetarnas kompetens s I grupp s Enskilt s Med hjälp av flera medarbetare s På utvecklingsamtal

24 Kompetensinventering - Trappan Medarbetare indelas i en femgradig skala: S- Saknar kunskaper N - Ny inom området, grundläggande kunskaper G - Goda kunskaper A- Avancerade kunskaper E- Expert, innehar specialist kunskaper

25 N G A E S Kompetensinventering - exempel SocialAffärsYrkes

26 Differensanalys u Inmatning u Exempel på inmatning i ett excelark

27 Differens

28 Åtgärder s Rekrytering s Avrekrytering s Formell utbildning s Mässor s Nätverk s Mentorskap s Fadderskap s Projektmedverkan s Jobrotation s Publikationer

29 Aktiviteter s Sätt upp mål s Avsätt tid s Budgetera s Planera in aktiviteterna s Genomför s Följ upp

30 Uppföljning Verksamhetssystemet Dagligt arbete mot kunden VP kommunicerad Kund intervju Kontinuerlig omvärldsbevakning Kund analys PU samtalKonstruktion av VP Uppföljning PU samtal Medarbetar enkät Uppföljning PU samtal Kompetensinventering av medarb Kontinuerlig omvärldsbevakning Kunskapsinhämtning

31 Förvaltning av modellen u Naturlig del av WM-data u Acceptans från ledning u Huvudansvar för modellen u Måste förändras och uppdareras över tiden

32 Att gå vidare (förslag) u Utse pilotföretag med likartade arbetsuppgifter u Utse arbetsgrupp som tar fram metoden ur modellen u Lista vad som skall göras i varje steg i modellen u Utifrån modellen mappa befintligt verksamhetssystem s När under året skall de olika aktiviteterna ske u Beskriv hur aktiviterna skall utföras u Genomför


Ladda ner ppt "Stefan Arbrink Agneta Torstensson. Bakgrund och syfte u Pilotutbildningen avslutas med tre företagsövergripande utvecklingsprojekt: s Jobrotation s Mentorskap."

Liknande presentationer


Google-annonser