Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För personal inom särskilda boenden, LSS 1 oktober 2010 till 30 november 2012 Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor www.bd.komforb.se/projekt/kohinoor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För personal inom särskilda boenden, LSS 1 oktober 2010 till 30 november 2012 Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor www.bd.komforb.se/projekt/kohinoor."— Presentationens avskrift:

1 för personal inom särskilda boenden, LSS 1 oktober 2010 till 30 november 2012 Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor www.bd.komforb.se/projekt/kohinoor

2 Bakgrund Mål/Syfte - stödja kommunerna att hitta strategier för en god lär- och hälsomiljö för personal, ökad jämställdhet och tillgänglighet. 11 kommuner i Norrbotten 101 gruppbostäder ca 800 deltagare Webbenkät Få en bild av kompetensbehovet Till 750 personer, 600 svar inkom 80,5 % svarsfrekvens

3 Utbildningsdelar Innehåll Lärande Lagar och förordningar Etiska värderingar Yrkesrollen Funktionshinder Utbildningsmetod Traditionell föreläsning Webbaserad Inspelad DVD Streaming Grupparbete

4 Hur skulle vi nå ut till alla? Baspersonal Chefer Sjuksköterskor Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Pedagoger Team Samtalsledare Chef Nätverksträffar

5 Arbetsmetod Utbildning Arbetsmaterial Samtal och reflektion Utvärdering

6 Lärande Innehåll Verktygslåda Livslångt lärande Nätverk Kaos - förändringar Analys Fördjupad kunskap Utveckling av nätverk Idéutveckling Varit svårt att omvandla kunskap till egen verksamhet

7 Lagar och förordningar Innehåll Webbaserad Spel, scener Utvalda lagar Teknik Analys Se – Göra – Höra Roligt och uppskattat Egen takt Vi kunde mer än vi trodde Svårt ämne blev intressant

8 Etiska värderingar Innehåll DVD, streamad Min inställning till min samtid Människans värde Vad är rätt handling – hur tar vi ställning Vad är ett gott och meningsfullt liv? Vilka etiska personegenskaper bör vi ha? Bemötande Analys Bästa hittills! Etiska rådet Viktigt, känsligt, nya infallsvinklar Reflektion enskilt/grupp Startat processer Ökad sammanhållning och kommunikation

9 Yrkesrollen Innehåll Innebörd och betydelse Samsyn Professionell – personlig – privat Makt Bemötande Utmaningar - Hinder Stora krav, inte bara sunt förnuft Analys Viktigt, roligt och intressant Utvecklande Stödpersonens roll Väckt eftertanke/reflektion Ökad medvetenhet om maktförhållanden Varför gör vi som vi gör och för vems skull?

10 Kunskaper och erfarenheter på grundläggande nivå

11 Funktionshinder Utvecklingsstörning Neuropsykiatri Innehåll Historik Begreppets innebörd Intelligens Orsaker Olika förmågor Kommunikation Normaliseringsprincipen – Vad är normalt? Funktionshinder och livslopp Innehåll Autism, ADHD Bedömning Problemskapande beteende Pedagogiskt arbetssätt Hjälpmedel Struktur Tydliggörande

12 Funktionshinder Utvecklingsstörning/Neuropsykiatri Analys Mycket kunskap och erfarenhet Allt relevant – upplevs olika Väcker frågeställningar Samtalstillfällen och reflektion ger mest Ökad medvetenhet – insikt – idéer Gemensamma mål

13 Resultat via enskilda utvärderingar, grupputvärderingar, loggböcker och enkätutvärdering Tid för samtal och reflektion – uppskattad och nödvändigt Positiva processer Ökad medvetenhet - personalens ansvar - maktförhållanden - vikten av goda relationer - att hämta kunskap på olika sätt Stärkt yrkesroll – ökad trygghet Leder till positiva effekter för brukare/kund - sättet att arbeta - bemötande - självbestämmande - inflytande - självständighet

14 Resultat Plan för kompetensutveckling – arbete återstår Projektet som helhet - stort engagemang - positiv till innehåll, metoder och genomförande Framtida påverkan - kompetensutveckling - organisationens prioriteringar - ge förutsättningar - avsätta tid - skapa strukturer och rutiner - allas ansvar Personal PolitikerChefer


Ladda ner ppt "För personal inom särskilda boenden, LSS 1 oktober 2010 till 30 november 2012 Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor www.bd.komforb.se/projekt/kohinoor."

Liknande presentationer


Google-annonser