Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"— Presentationens avskrift:

1 VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun
Tema: Uppföljning och repetition

2 Uppföljning och repetition
Inför det femte året fick personalen svara på hur de ville följa upp det de gjort tidigare år och hur återkopplingen skulle ske. Önskemålet från personalen var att få repetition av det de genomfört i värdegrundsarbetet samt få göra en studieresa till Tre stiftelser i Göteborg. Ytterligare ett önskemål var att få möjlighet att se om filmerna med Kay Pollaks föreläsningar.

3 Uppföljning och repetition
Vår – Repetition Repetitionen återgavs i form av ett galleri. Frågeställningar, stationer, kommentarer och bilder från varje år hängdes upp i konferensrummet, ca en månad i taget. Alla medarbetare skulle ta del av utställningen och signera att de sett den. I följande bilder visas delar av galleriet.

4 Uppföljning och repetition

5 Uppföljning och repetition

6 Uppföljning och repetition

7 Uppföljning och repetition

8 Uppföljning och repetition

9 Uppföljning och repetition

10 Uppföljning och repetition

11 Uppföljning och repetition
Höst - Studiebesök Under hösten 2011 genomfördes studiebesök till Tre stiftelser i Göteborg. Det gjordes två resor med två arbetsgrupper per gång. Även personal från tillagningsköket och kostchefen bjöds med. Resan var uppskattad. Personalen blev inspirerade och fick en bekräftelse i att de gör många bra saker på enheten. Det har växt fram ett förhållningssätt under de här fem åren där fokus ligger på uppdraget. Studiebesöket blev en sammanfattning av det genomförda värdegrundsarbetet.

12 Studieresan 2011 Uttryck från personalen efter studiebesöket:
”När vi var på studieresan föll många bitar på plats. Allt blev så konkret. Utan den resan hade inte resultatet av alla åren känts lika bra.” ”Ja det var ju liksom pricken över i:et. Ja det var helt suveränt. Vilken dag! Det var, vad ska man säga, det var mycket som, mycket upplevelser av nya grejer som man kan ta in och så, men samtidigt var det mycket ”så gör vi redan”.”

13 Uppföljning och repetition
Slutuppgift Personalen fick 2011 i uppgift att individuellt göra en tillbakablick på de år som gått och reflektera över tre frågor: Hur har dessa år påverkat dig som medmänniska och dig i din yrkesroll? Tycker du att verksamhetsmålen har blivit tydligare för dig och för arbetsgruppen? Tycker du något har förändrats under resans gång? Vad i så fall?

14 Uppföljning och repetition
Slutuppgift Överlag kan det ses utifrån personalens svar att de varit nöjda och att de har en positiv upplevelse av det värdegrundsarbete de genomfört. Representativa svar redogörs som citat.

15 Uppföljning och repetition
1. Hur har dessa år påverkat dig som människa och dig i din yrkesroll? ”Det har stärkt mig. Jag jobbar inte ”bara” på ett äldreboende. Jobbet har blivit mer attraktivt och jag är stolt över att jobba inom vården. Jag känner mig mer säker på hur jag ska bete mig i min yrkesroll.” ”Jag har märkt hur samarbetet mellan arbetsgrupp och hyresgäster kan funka enastående bra tack vare gemensamma mål som man tillsammans sätter upp och som fullföljs mycket bra av arbetsgruppen för att få en ”meningsfull vardag”.”

16 Uppföljning och repetition
1. Hur har dessa år påverkat dig som människa och dig i din yrkesroll? ”Jag känner att jag under de här fem åren har fått ett bra verktyg till att bli ännu mer professionell i min yrkesroll. Jag känner också en tacksamhet att vi här på Åmålsgården har fått denna möjlighet till att utvecklas. Jag växer så som person.”

17 Uppföljning och repetition
2. Tycker du att verksamhetsmålen har blivit tydligare för dig och för arbetsgruppen ”För mig är verksamhetsmålen inte längre bara fina ord på väggen. De har fått en innebörd i ett sammanhang, en betydelse i vardagen och en stor roll i våra och våra kunders vardags liv. Jag minns första gången jag fick frågan om vad värdegrund var. Jag satt som ett fån o visste inte hur jag skulle ”slingra mig”. Då var det bara ett fint ord för mig. Idag är det en stadig plattform, där jag tror att hela personalgruppen känner sig trygg och professionell.” ”Ja, genom gemensamt uppsatta mål, arbetar vi likvärdigt till våra kunder. Vilket skapar trygghet i gruppen.”

18 Uppföljning och repetition
3. Tycker du något har förändrats på arbetsplatsen under resans gång? VAD i så fall? ”Det har blivit bättre att samarbeta och diskutera för att jobba åt samma mål.” ”Mycket har förändrats. Bra med Var Dags Plan, att de följs upp och alltid är rätt i fyllda. Alla tänker på bemötandet. Glömmer någon, så påminns den.” ”Efter Göteborgsresan har inspirationen om att förändra, göra något nytt satt fart. Känns som vi har många projekt vi vill genomföra. Tillsammans kan vi nu göra Åmålsgården ännu bättre för de boende. Har vi nöjda hyresgäster och en trivsam miljö så trivs man bra som personal också!”

19


Ladda ner ppt "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser