Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mitt jobb & Min karriär. 2 Syfte • Hur du får inflytande på jobbet • Påverka din egen och arbetsplatsens utveckling • Dina möjligheter med ditt medlemskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mitt jobb & Min karriär. 2 Syfte • Hur du får inflytande på jobbet • Påverka din egen och arbetsplatsens utveckling • Dina möjligheter med ditt medlemskap."— Presentationens avskrift:

1 1 Mitt jobb & Min karriär

2 2 Syfte • Hur du får inflytande på jobbet • Påverka din egen och arbetsplatsens utveckling • Dina möjligheter med ditt medlemskap i Vision

3 3 Mål Du ska efter utbildningen • Inflytande på arbetsplatsen och i Vision • Veta hur du kan påverka din lön, din utveckling och din karriär • Känna stolthet över ditt medlemskap i Vision • Inspiration till fackligt engagemang

4 4 Din roll under utbildningen • Delta aktivt • Ta ansvar för ditt lärande • Bidra till andras lärande

5 5 Ett schyst arbetsliv Allas lika värde Schysta samarbeten Vi är fair Miljö och klimat Schyst offentlig upphandling Vision i världen

6 6 Visions organisation Fundera över • Vad är schyst för dig? • Vad är oschyst?

7 7 Mitt inflytande • Vad är schysta arbetsvillkor för dig? • Vilka frågor är viktiga i ditt yrke? • Vilka möjligheter har du att påverka arbetsförhållanden? Själv eller tillsammans med andra på jobbet?

8 8 Mitt inflytande Enskilda avtal Lokala kollektivavtal Centrala kollektivavtal Sveriges rikes lag – arbetsrättsliga lagar EU – EG-rätten, direktiv och förordningar

9 9 Mitt inflytande Vad tycker du kan bidra till utvecklingen av ett schyst arbetsliv? Skriv ner på post-it utifrån: • Det jag kan påverka själv • Det jag behöver stöd för att påverka • Det vi kan göra gemensamt i Vision • Det vi inte kan påverka

10 10 Min karriär

11 11 Min utveckling Utvecklingssamtalet • Arbetsplatsens utveckling • Organisation • Arbetsmiljö • Samarbete och Ledarskap • Kompetensutveckling • Analysera

12 12 Min lön Verksamhetsplanering Utvecklingssamtal Lönesamtal

13 13 Arbetslivets utveckling Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna för din utveckling under de närmaste åren? • Reflektera på egen hand • Diskutera med gruppen


Ladda ner ppt "1 Mitt jobb & Min karriär. 2 Syfte • Hur du får inflytande på jobbet • Påverka din egen och arbetsplatsens utveckling • Dina möjligheter med ditt medlemskap."

Liknande presentationer


Google-annonser