Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ta ställning! Fundera över följande påstående och välj det som passar in bäst på dig…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ta ställning! Fundera över följande påstående och välj det som passar in bäst på dig…"— Presentationens avskrift:

1 Ta ställning! Fundera över följande påstående och välj det som passar in bäst på dig…

2 Vad anser du vara viktigast för att du ska kompetensutvecklas? - Att tydligt kunna se nyttan mellan företagets mål och strategier och min egen utveckling. - Att jag har kontinerliga utvecklingssamtal med uppföljning. - Att kompetenskartläggning görs på min arbetsplats/avdelning/grupp. - Att det finns en större samverkan mellan arbetagivare och facket.

3 Har FTF en roll att spela i medlemmarnas livspussel? - Ja - Nej

4 Framtidsforum Vem har ansvar för Evas kompetens och Kalles livspussel? Medarbetarna mår bra Gör ett bra jobb Företaget går bra Trygga anställningar

5 Kalles livspussel…

6 Vill du vara med på Vårruset? Inget tvång alltså, men alla andra på avdelningen kör. Teambuildingdagen är naturligtvis obligatorisk. Vi ska köra en variant på Fångarna på fortet. Kul va,? Från och med nu bjuder företaget på fredagsfrukt i stället för bulle. Vi inför GI-luncher i matsalen för hälsans skull! Här är det endast tillåtet att röka på lunchrasten. Det är ju så ohälsosamt! Stressad? Du borde gå på det där föredraget om mindfulness som HR fixat. s. För mycket att göra på jobbet? Vilken tur att du kan jobba hemifrån också! Hälsomedvetet arbetsliv…

7 Stress •Stress är en naturlig reaktion på påfrestningar. •Kortvarig stress höjer vår koncentrationsförmåga och motivation. •Men långvarig stress får precis motsatt effekt. •Sjukdom, sjukskrivning, utbrändhet. •Kostnader/förluster/problem för den anställde, företaget och samhället.

8 FTFarna mer stressade än tjänstemannasnittet

9 Tre stressorer •Brist på kontroll •Mätsystem •Arbetsbelastning

10 Brist på kontroll •Nära hälften tycker att de har dålig kontroll över sitt arbete. •En tredjedel kan inte bestämma när arbetsuppgifterna utförs. •Nära hälften kan inte bestämma arbetstidens förläggning. •Majoriteten inte kan delegera sina arbetsuppgifter (avsevärt högre än tjänstemannasnittet).

11 Hög arbetsbelastning •Hälften av FTFarna tar med jobb hem eller drar in på luncher ibland. •16 procent blir kontaktade av jobbet när de är lediga. •Hälften har svårt att koppla bort jobbet och är för trötta för att umgås när de är lediga.

12 Nästan varannan upplever resultatmätningen som stressande. Mätsystem Men mer än en tredjedel upplever också resultatmätningen som ett stöd i det dagliga arbete.

13 På plussidan •Tydliga mål/krav •Bra förutsättningar •Nära ledarskap •Nära FTF •Gemensamt intresse med arbetsgivaren •Engagemang i frågan

14 Evas kompetens…

15 Vilka blir konsekvenserna för Eva? Vilka möjligheter respektive hinder har hon ställts inför? Hur relevant är hennes gymnasiekompetens om hon skulle vilja vidare? Vilket ansvar har hennes arbetsgivare? Hur kunde man ha hanterat detta annorlunda?

16 Varför gör vi detta? •Kompetens och kompetensutveckling är en avgörande faktor för att medlemmar ska känna sig trygga och ha självförtroende. •Olika parter har på olika nivåer haft ambitionen att utveckla olika modeller för kompetensutveckling. •Vi behöver få en större inblick i våra medlemmars syn på samt deras behov av kompetensutveckling. •Ställningstagande!

17 Kompetens… …är en färskvara som utgörs av den ENSKILDE INDIVIDENS teoretiska och praktiska kunskaper, arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter.

18 Hur är det för medarbetarna? • Över 50 procent har varit med om en omorganisation. • Nästan lika många tycker inte att deras kompetens tillvaratas. • Cirka 50 procent tycker att de har dålig kontroll över sitt arbete. • Skillnaden mellan de som arbetat länge och nyanställdas utbildningsnivå är stor. • Dålig kännedom om verksamhetens mål och strategier och sin egen roll.

19 Hur funkar det för arbetsgivarna? • Närmaste chefer saknar kännedom om verksamhetens mål/strategier. • Närmaste chefer saknar metoder för att sammanföra verksamhetens mål och individuella utvecklingsplaner. • De individuella utvecklingssamtalens kvalitet är ibland låg. • Kontot för kompetensförsörjning utnyttjas inte.

20 Hur ser det ut för FTF lokalt och centralt? • Ok skrivningar om den enskildes rätt att kompetensutvecklas. • Starka skrivningar när det gäller omställningsstöd. • Brister i att lyfta frågan om kompetensutveckling och trygghet med våra medlemmar på arbetsplatsen. • Lite inflytande och delaktighet i verksamhetsplanering. • För lite kännedom om medlemmarnas behov.

21 Vad vet vi om branschen? • Branschöverskridningar (försäkring/bank). • Högre krav ställs på specialiserade arbetsuppgifter. • Högre krav på breddning. • Konkurrensen har ökat. • Svårt att göra branschen attraktiv för de ”nya”. • Stort glapp mellan medarbetare – chef – ledning.

22 Medlemmen i fokus – vem gör vad?

23 Fundera en stund… Hur kan FTF påverka och arbeta med det kontinuerliga lärandet? Hur kan FTF påverka och arbeta med arbetsmiljö och hälsa? Hur kan vi få våra medlemmar att vilja investera i sig själva och ta ansvar för sitt egen trivsel och välmående? Hur kan FTF stötta medlemmen i detta?

24 Lätt Svårt Företagsnivå Medlemsnära Sätt medlemmen i fokus och tänk utanför boxen…

25 Vad händer nu? •Framtidsforum för förtroendevalda i oktober-november. •Insamling av resultatet från Framtidsforum. •Rapport till FS i januari som underlag inför framtida arbete.


Ladda ner ppt "Ta ställning! Fundera över följande påstående och välj det som passar in bäst på dig…"

Liknande presentationer


Google-annonser