Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål med samverksanssystemet Förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål med samverksanssystemet Förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Mål med samverksanssystemet Förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för de anställda Underlätta samverkan mellan parterna och stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten Tydliggöra beslutsprocessen utan att för den skull åsidosätta gällande avtal.

2 1. Så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt berörda av dem 2. Integrera verksamhet, medbestämmande (MBL) och arbetsmiljö (AML) samt samverkansavtalets överenskommelse om hälsa 3. Dialog som metod för att fatta beslut 4. Mötesplatser 5. Hälsa och arbetsmiljö GRUNDTANKARNA I SAMVERKANSAVTALET

3 SÅ MÅNGA FRÅGOR SOM MÖLJLIGT SKA HANTERAS AV DEM SOM ÄR DIREKT BERÖRDA AV DEM UTE PÅ ARBETSPLATSERNA 1

4 INTEGRERA VERKSAMHET, MEDBESTÄMMANDE OCH ARBETSMILJÖ SAMT SAMVERKANSAVTALETS ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSA 2

5 DIALOG SOM METOD FÖR ATT FATTA BESLUT 3

6 MÖTESPLATSER 4

7 Central samverkansgrupp Samverkansgrupp förvaltning Verksamhet Medbestämmande Hälsa och arbetsmijö Dialog Ärenden

8 EnighetOenighet -gruppen bli enig, direkt eller efter dialog -någon/några organisationer säger NEJ!

9 EnighetOenighet -gruppen bli enig, direkt eller efter samtal / diskussion Enighet om ärende -någon/några organisationer säger NEJ! Protokollet justeras Arbetsgivarbeslut

10 EnighetOenighet -gruppen bli enig, direkt eller efter samtal / diskussion Enighet om ärende -någon/några organisationer säger NEJ! Oenighet om ärende Protokollet justeras Ingen §14- förhandling begärd §14- förhandling begärd Enighet Oenighet Arbetsgivarbeslut

11 Central samverkansgrupp Samverkansgrupp förvaltning Apt Information Dialog Beslut

12 Arbetsplatsträff Information Dialog Fatta beslut Lyssna och fråga om du inte har förstått Prata med varandra och lyssna på varandra Förslag till beslut

13 SPELREGLER VID BESLUTSFATTANDE Alla har rätt att yttra sig säga nej Vill du något Tycker du något måste du säga det! Inget eftersnack!

14 Beslut vid enighetBeslut vid oenighet Ingen säger nej Grupp och chef samtalar sig fram till ett enigt beslut Chefen fattar beslut = bekräftar enigheten Någon / några säger nej Gruppen är oenig Chefen fattar beslut

15 Central samverkansgrupp Samverkansgrupp förvaltning Apt Verksamhets- möten Verksamhets- möten Verksamhets- möten Apt

16 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 5

17 Systematiskt arbetsmiljöarbete Fysisk arbetsmiljö Hälsa Psykisk arbetsmiljö

18 KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

19 Ledarskap Medarbetarskap

20 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för? 2.Vad är viktigt för oss på jobbet? 3.Dialogen är viktigare än besluten 4.Våra roller som ledare och medarbetare

21 UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?

22 UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS VERKSAMHETSIDÉ 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?

23 UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS VERKSAMHETSIDÉ MÅLSÄTTNING 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?

24 UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS VERKSAMHETSIDÉ MÅLSÄTTNING GENOMFÖRANDE 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?

25 UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS VERKSAMHETSIDÉ MÅLSÄTTNING GENOMFÖRANDE ?! 1.Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?

26 2. Vad är viktigt för oss på jobbet? Synas Att vara någon Uppmärksamhet Mening Gemenskap Samman- hållning Tillhörighe t Utveckling Klarhet Tydlighet Inflytand e Delaktighet Att själv få bestämma

27 DialogBeslutGenomförande DialogBeslutGenomförande 3. Dialogen är viktigare än beslutet

28 Intresse, engagemang, förståelse för…. Möjligheten att påverka… Hög Låg Tid

29 4. Våra roller som ledare och medarbetare Vad är ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap?

30 Dialogen …utvidgar och kanske ändrar deltagarens åsikt …förutsätter att vi även granskar våra egna påståenden …lyssnar ofta för att förstå och finna mening …öppnar möjligheter att nå ännu bättre lösningar är de ursprungliga förslagen …framför de bästa tankarna i visshet om att andras reflektioner kommer att förbättra dem snarare än förstöra dem …söker efter styrka i andras argumentering …förutsätter att många människor har delar av svaret och tillsammans kan nå fram till en fungerande lösning Dialogens mål är att söka förståelse Diskussionen …befäster deltagarens egen åsikt …leder till kritik av de andras påståenden …lyssnar ofta för att finna fel och brister och för att kunna angripa argumenten …försvarar de egna lösningarna som de bästa och utesluter ofta alternativ …framför de bästa tankarna för att visa att man har rätt …söker fel och brister i andras argumentering …lockar oss att hävda att det bara finns ett rätt svar och att någon har det Diskussionens mål är att vinna

31 Hur fungerar samverkan hos oss idag? Hur kan vi utveckla samverkan hos oss? Vilket steg ska vi ta för att nå den utvecklingen?


Ladda ner ppt "Mål med samverksanssystemet Förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser