Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om samverkan Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Region Skåne Gäller från och med 1 juli 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om samverkan Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Region Skåne Gäller från och med 1 juli 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om samverkan Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Region Skåne Gäller från och med 1 juli 2010

2 2 Personalstrategiska avdelningen Nyheter? Avtalet gäller i sin helhet såväl regionövergripande som vid samtliga förvaltningar i Region Skåne Inga lokala avtal eller överenskommelser ska tecknas Arbetsmiljöfrågorna – större tyngd

3 3 Personalstrategiska avdelningen Gemensamt ansvar att utveckla samverkan genom integrering av medinflytande, hälsa, arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor med övriga verksamhetsfrågor Gemensamt ansvar

4 4 Personalstrategiska avdelningen Mål Samverkan ska bidra till att så många frågor som möjligt ska behandlas av den som direkt berörs i sitt arbete. Individens inflytande är grunden för samverkanssystemet. Samverkan omfattar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. I samverkansgrupper sker samverkan mellan arbetsgivare och företrädare för berörda fackliga organisationer.

5 5 Personalstrategiska avdelningen Syfte - samverkanssystemet ska: underlätta och stödja samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller beslutsfattares krav på effektivitet, service och kvalitet

6 6 Personalstrategiska avdelningen Medarbetarsamtal Ska möjliggöra en fördjupad dialog mellan chef och medarbetare i frågor som är väsentliga för verksamheten, chefen och medarbetaren Ska genomföras på ett planerat och systematiskt sätt

7 7 Personalstrategiska avdelningen Arbetsplatsträffar Ett forum för medinflytande genom information och dialog mellan medarbetarna och chef kring utveckling, planering och uppföljning av verksamheten Äga rum regelbundet efter fastställd plan

8 8 Personalstrategiska avdelningen Samverkansgrupp Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ska ske på den nivå i linjeorganisationen där beslut fattas Forum för information och dialog Tillika skyddskommitté Regelbundna sammanträden Formalia kring representation, arbetsgrupper, kallelse och dagordning, protokoll

9 9 Personalstrategiska avdelningen Medbestämmandelagens tillämpning Behandling i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11, 12, 19 och 38 §§ MBL MBL kan tillämpas i sin helhet om part finner att en fråga ej lämpar sig för behandling i samverkanssystemet


Ladda ner ppt "1 Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om samverkan Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Region Skåne Gäller från och med 1 juli 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser