Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt kollektivavtal om samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt kollektivavtal om samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Lokalt kollektivavtal om samverkan
Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Region Skåne Gäller från och med 1 juli 2010 Personalstrategiska avdelningen

2 Personalstrategiska avdelningen
Nyheter? Avtalet gäller i sin helhet såväl regionövergripande som vid samtliga förvaltningar i Region Skåne Inga lokala avtal eller överenskommelser ska tecknas Arbetsmiljöfrågorna – större tyngd Personalstrategiska avdelningen

3 Personalstrategiska avdelningen
Gemensamt ansvar Gemensamt ansvar att utveckla samverkan genom integrering av medinflytande, hälsa, arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor med övriga verksamhetsfrågor Personalstrategiska avdelningen

4 Personalstrategiska avdelningen
Mål Samverkan ska bidra till att så många frågor som möjligt ska behandlas av den som direkt berörs i sitt arbete. Individens inflytande är grunden för samverkanssystemet. Samverkan omfattar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. I samverkansgrupper sker samverkan mellan arbetsgivare och företrädare för berörda fackliga organisationer. Personalstrategiska avdelningen

5 Syfte - samverkanssystemet ska:
underlätta och stödja samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller beslutsfattares krav på effektivitet, service och kvalitet Personalstrategiska avdelningen

6 Personalstrategiska avdelningen
Medarbetarsamtal Ska möjliggöra en fördjupad dialog mellan chef och medarbetare i frågor som är väsentliga för verksamheten, chefen och medarbetaren Ska genomföras på ett planerat och systematiskt sätt Personalstrategiska avdelningen

7 Personalstrategiska avdelningen
Arbetsplatsträffar Ett forum för medinflytande genom information och dialog mellan medarbetarna och chef kring utveckling, planering och uppföljning av verksamheten Äga rum regelbundet efter fastställd plan Personalstrategiska avdelningen

8 Personalstrategiska avdelningen
Samverkansgrupp Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ska ske på den nivå i linjeorganisationen där beslut fattas Forum för information och dialog Tillika skyddskommitté Regelbundna sammanträden Formalia kring representation, arbetsgrupper, kallelse och dagordning, protokoll Personalstrategiska avdelningen

9 Medbestämmandelagens tillämpning
Behandling i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11, 12, 19 och 38 §§ MBL MBL kan tillämpas i sin helhet om part finner att en fråga ej lämpar sig för behandling i samverkanssystemet Personalstrategiska avdelningen


Ladda ner ppt "Lokalt kollektivavtal om samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser