Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behov av habilitering och rehabilitering Denna presentation visar vad som gäller när någon har behov av samordnade resurser av habilitering och rehabilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behov av habilitering och rehabilitering Denna presentation visar vad som gäller när någon har behov av samordnade resurser av habilitering och rehabilitering."— Presentationens avskrift:

1 Behov av habilitering och rehabilitering Denna presentation visar vad som gäller när någon har behov av samordnade resurser av habilitering och rehabilitering. Ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

2 Behov av habilitering och rehabilitering Samordning ska ske av olika instansers insatser, t ex hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20

3 Den som ser behovet ska informera brukaren om möjlighet till samordning ska erbjuda samordning ska ta initiativ till att det genomförs ska kalla dem som ska medverka

4 Samordningen är till för brukare som har ett samtidigt, långvarigt och omfattande behov av rehabilitering och någon eller några av de insatser som anges i föreskriften som har dokumenterade behov av samordnade insatser även brukarens företrädare kan ha önskemål om samordning Brukare = patient eller klient

5 Brukarens samtycke Samordning sker på brukarens uppdrag Brukaren/brukarens företrädare medverkar vid planeringen Om brukaren är ett barn ska barnets inställning klarläggas Hänsyn ska tas till barnets synpunkter så långt möjligt

6 Samordnarens uppgift att vara kontaktperson till brukaren/närstående och berörd personal att ansvara för att gemensam plan upprättas att initiera samråd om ändring av insatser att ta tillvara erfarenheter från tidigare samordning

7 Planen ska innehålla Brukarens behov, förutsättningar och intressen Målet för de samordnade insatserna Planerade beslut och insatser Uppgift om vem som ska genomföra insatserna Tidsplan för insatserna Samordnarens kontaktuppgifter Utvärdering/uppföljning och vem som ska göra det Uppgifter om läkemedel och hjälpmedel ska beaktas Komplettering kan ske i befintlig plan vid behov

8 Tolkning – om rutinen inte följs Lösas genom lokala överläggningar alternativt Gemensam grupp på regional nivå som etablerats inom ramen för ansvarsöverens- kommelsen


Ladda ner ppt "Behov av habilitering och rehabilitering Denna presentation visar vad som gäller när någon har behov av samordnade resurser av habilitering och rehabilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser