Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära."— Presentationens avskrift:

1 Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära begrepp i NI:s begreppsmodell. Det finns inget ett-till-ett förhållande mellan enskilda begrepp.

2 vård- och omsorgsplan dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Alternativ 1: Plan som gäller en Vård- och omsorgstagare och innehåller aktiviteter som är planerade. Alternativ 2: Typ av plan som innehåller typer av aktiviteter i status planerad. Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar vid alt. 1motsvarar vid alt. 2

3 vård- och omsorgsplan dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

4 genomförandeplan (inom socialtjänsten:) vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

5 rehabiliteringsplan vård- och omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

6 habiliteringsplan vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

7 individuell plan enligt LSS vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

8 samordnad vård- och omsorgsplanering vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

9 samordnad individuell plan vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

10 samordnad plan vid utskrivning vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar

11 samordnad plan enligt LPT och LVR vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och som efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättats inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer Utdrag ur NI:s begreppsmodell motsvarar


Ladda ner ppt "Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära."

Liknande presentationer


Google-annonser