Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära."— Presentationens avskrift:

1 Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell
Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära begrepp i NI:s begreppsmodell. Det finns inget ett-till-ett förhållande mellan enskilda begrepp.

2 motsvarar vid alt. 1 motsvarar vid alt. 2
vård- och omsorgsplan dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar vid alt. 1 motsvarar vid alt. 2 Alternativ 1: Plan som gäller en Vård- och omsorgstagare och innehåller aktiviteter som är planerade. Alternativ 2: Typ av plan som innehåller typer av aktiviteter i status planerad. Utdrag ur NI:s begreppsmodell Utdrag ur NI:s begreppsmodell

3 vård- och omsorgsplan motsvarar
dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

4 genomförandeplan motsvarar
(inom socialtjänsten:) vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

5 rehabiliteringsplan motsvarar
vård- och omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

6 habiliteringsplan motsvarar
vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

7 individuell plan enligt LSS
vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

8 samordnad vård- och omsorgsplanering
vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

9 samordnad individuell plan
vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

10 samordnad plan vid utskrivning
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell

11 samordnad plan enligt LPT och LVR
vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och som efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättats inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård Utdrag ur Socialstyrelsens termbank med nationellt överenskomna begrepp och termer motsvarar Utdrag ur NI:s begreppsmodell


Ladda ner ppt "Relationen mellan begrepp i Socialstyrelsens termbank och NI:s begreppsmodell Ett fackspråkligt begrepp med dess definition motsvaras av flera atomära."

Liknande presentationer


Google-annonser