Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi 2003-11-05 Maria Areblad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi 2003-11-05 Maria Areblad."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi 2003-11-05 Maria Areblad

2 SAMBA Rapport: www.sfmi.org/samba Remiss till landstingen, samordnas av Carelink Förvaltningsgrupp ska utses Samba avslutat

3 SAMBA Processmodell för vård av enskild patient Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid olika typer av verksamhetsutveckling Förhoppningen är att modellen kan utgöra en samlad och generellbild över hälso- och sjukvård i Sverige Vad är Samba?

4 SAMBA Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete –POINT –SITHS Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting Tagit del av olika internationella modeller och standarder –CONTsys –HL7 –HISA Utgångspunkt

5 SAMBA Processmodell Beskriver arbetsflöde, förädlingsobjekt och aktiviteter Varje process innehåller i sig olika perspektiv kärnprocess styrprocess kommunikationsprocess Hur är Samba uppbyggd?

6 SAMBA Process Tillstånd Mål Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt

7 SAMBA ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut Definition process

8 SAMBA Process Tillstånd Mål Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt

9 SAMBA Process Kärnprocess Vårdprocess

10 SAMBA Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess

11 SAMBA Process

12 SAMBA Process

13 SAMBA Klinisk process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess Process

14 SAMBA Klinisk producentprocess Process på annan vårdenhet Patientprocess Resursprocess Process

15 SAMBA Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

16 SAMBA Modellens byggstenar

17 SAMBA Modellens byggstenar

18 SAMBA Process i aktiviteten Kärnprocess

19 SAMBA Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Process i aktiviteten

20 SAMBA Process i aktiviteten

21 SAMBA Process i aktiviteten

22 SAMBA Begrepp i processen

23 SAMBA Vad kan Sambamodellen användas till

24 SAMBA Patienten ? Beställare av vård Klinisk verksamhet Dokumentation Kvalitetsarbete Samverkan IT-arkitektur

25 SAMBA Samba processmodell Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm

26 SAMBA Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Adm.data Adm.karaktär

27 SAMBA Matchning mot vårdutbud vårdåtagande matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

28 SAMBA Problemkomplex, mål i vårdplan Grov planering inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

29 SAMBA Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Anpassa till individ

30 SAMBA Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Utredande aktiviteter

31 SAMBA Aktiviteter – åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Riktade insatser Uppdatera mål

32 SAMBA Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Utvärdering

33 SAMBA Processavslut avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista Avslut

34 SAMBA Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Resultat Riktade Insatser Behandlande åtg. Utvärdering Kvalitetssäkring Utredande Aktiviteter Status Bedömning Avslut Epikris Mål Vårdplan Vårddokumentation kring en patient Dokumentation och process

35 SAMBA Adm data Bakgrundsfakta Utredande akt Mål,vårdplan Resultat Riktade insatser Utvärdering Avslut Processmodell med resurslager

36 SAMBA Tack! Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från Presentationer om Samba, Maria Areblad och Magnus Fogelberg Arbetsmaterial från SAMBA


Ladda ner ppt "SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi 2003-11-05 Maria Areblad."

Liknande presentationer


Google-annonser