Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens väg genom vården Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens väg genom vården Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesser."— Presentationens avskrift:

1 Patientens väg genom vården Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesser

2 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Den medicinska vårdprocessen Initiering Prognos Behandling Utredning Uppföljning

3 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

4 Centrala begrepp i Flödesmodellen •Vårdbegäran in •Vårdåtagande/bokning/beställning •Första vårdkontakt •Diagnos ställd •Beslut om behandling •Behandlingsstart •Uppföljning •Avslut

5 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Syfte •Att verka för att hälso- och sjukvårdens data om den enskilde patientens vård organiseras, samlas in och analyseras i enlighet med flödesmodellen

6 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Arbetssätt •Systematisk genomgång av Flödesmodellens mätpunkter och möjligheterna att fånga data ur IT-systemen •Avstämning mot aktuella begrepps-, term och arkitekturarbeten (VPA, Contsys och SAMBA) •Seminarier för erfarenhetsutbyte och planering •Spridning av erfarenheter till samtliga landsting

7 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Exempel •Seminariet i Göteborg 16 – 17 oktober handlade om; -”nyttan” av att användadata ur Flödesmodellen -vad menas med avvikelser från en vård- process -vad menas med avslut av ett vårdåtagande •Visualisering av mätetal

8 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Avslut, förslag till definition •den situation när hälso- och sjukvårdsmandatet upphör

9 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Avslut, exempel på orsaker •Vårdbegäran stämmer med utbudet men information för fortsatt handläggning saknas •Vårdbegäran stämmer inte med utbudet •Avslut utan att vårdmål nåtts •Avliden •Uppnått vårdmål, inga kvarstående vårdbehov •Uppnått vårdmål, kvarstående vårdbehov •Uttömt utbud men kvarstående vårdbehov

10 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Implementering •Forskningsstöd vad avser implementering -OCM (Organizational Change Manager) -Analys av utdata inklusive metoder för visualisering -Stöd till lokala projekt -Kvalitetssäkring av data

11 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet De lokala projekten •Projektet Flödesmodellen i VAS, Norrbottens läns landsting (primärvård, psykiatri, ögonsjukvård) •Utveckling av Flödesmodellen inom Landstinget Dalarna (ortopedi) •FaVör, Faktiska Väntetider i Örebro län (ortopedi) •Utveckling av Flödesmodellen – Norra Stockholms psykiatri •VISa Flödet i Värmland •Flödesmodellen i Kronoberg (primärvård, psykiatri, ögon, hud, smärtsjukvård)

12 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Lokala projekt, fortsättning •Utveckling av närsjukvården i Mark/Svenljunga i Västra Götaland, anpassning av Flödesmodellen till tre vårdgivare •Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Västra Götaland •Tillgänglighetsprojektet VKM i Halmstad (ortopedi) •Kostnad per vårdåtagande i Region Skåne (ögonsjukvård) •Gemensam Flödesmodell för kvinnosjukvården i Region Skåne

13 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Framgångsfaktorer •Att kunna visa för beslutsfattare på nationell och lokal nivå vilka mervärden en tillämpning av Flödesmodellen ger •Att skapa insikter hos beslutsfattare på olika nivåer om vad som krävs av dem för att Flödesmodellen ska tillämpas •Medverkan från lokala projekt över hela landet i utveckling och validering av Flödesmodellen •Forskning om implementering och användning

14 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Samband •Info-VU (SoS, Lf, SK) •Termer, begrepp och arkitektur; VPA, Contsys och SAMBA •KPP, Verksamhetsuppföljning psykiatri (Blomman) •Beställarnätverket •Priocentrum i Linköping •mfl

15 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet Projektorganisation •En delmängd i Väntetider i Vården. Styrgrupp och arbetsgrupp gemensamt •Samverkan med forskare från Linköpings universitet •Samordning från Lf •12 nationella projekt

16 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet För mer information kontakta Jan Lindmark jan.lindmark@lf.se


Ladda ner ppt "Patientens väg genom vården Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesser."

Liknande presentationer


Google-annonser