Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens väg genom vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens väg genom vården"— Presentationens avskrift:

1 Patientens väg genom vården
Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesser

2 Den medicinska vårdprocessen
Uppföljning Behandling Prognos Utredning Initiering Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

3 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

4 Centrala begrepp i Flödesmodellen
Vårdbegäran in Vårdåtagande/bokning/beställning Första vårdkontakt Diagnos ställd Beslut om behandling Behandlingsstart Uppföljning Avslut Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

5 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Syfte Att verka för att hälso- och sjukvårdens data om den enskilde patientens vård organiseras, samlas in och analyseras i enlighet med flödesmodellen Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

6 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Arbetssätt Systematisk genomgång av Flödesmodellens mätpunkter och möjligheterna att fånga data ur IT-systemen Avstämning mot aktuella begrepps-, term och arkitekturarbeten (VPA, Contsys och SAMBA) Seminarier för erfarenhetsutbyte och planering Spridning av erfarenheter till samtliga landsting Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

7 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Exempel Seminariet i Göteborg 16 – 17 oktober handlade om; - ”nyttan” av att använda data ur Flödesmodellen - vad menas med avvikelser från en vård- process - vad menas med avslut av ett vårdåtagande Visualisering av mätetal Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

8 Avslut, förslag till definition
den situation när hälso- och sjukvårdsmandatet upphör Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

9 Avslut, exempel på orsaker
Vårdbegäran stämmer med utbudet men information för fortsatt handläggning saknas Vårdbegäran stämmer inte med utbudet Avslut utan att vårdmål nåtts Avliden Uppnått vårdmål, inga kvarstående vårdbehov Uppnått vårdmål, kvarstående vårdbehov Uttömt utbud men kvarstående vårdbehov Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

10 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Implementering Forskningsstöd vad avser implementering - OCM (Organizational Change Manager) - Analys av utdata inklusive metoder för visualisering - Stöd till lokala projekt - Kvalitetssäkring av data Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

11 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
De lokala projekten Projektet Flödesmodellen i VAS, Norrbottens läns landsting (primärvård, psykiatri, ögonsjukvård) Utveckling av Flödesmodellen inom Landstinget Dalarna (ortopedi) FaVör, Faktiska Väntetider i Örebro län (ortopedi) Utveckling av Flödesmodellen – Norra Stockholms psykiatri VISa Flödet i Värmland Flödesmodellen i Kronoberg (primärvård, psykiatri, ögon, hud, smärtsjukvård) Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

12 Lokala projekt, fortsättning
Utveckling av närsjukvården i Mark/Svenljunga i Västra Götaland, anpassning av Flödesmodellen till tre vårdgivare Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Västra Götaland Tillgänglighetsprojektet VKM i Halmstad (ortopedi) Kostnad per vårdåtagande i Region Skåne (ögonsjukvård) Gemensam Flödesmodell för kvinnosjukvården i Region Skåne Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

13 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Framgångsfaktorer Att kunna visa för beslutsfattare på nationell och lokal nivå vilka mervärden en tillämpning av Flödesmodellen ger Att skapa insikter hos beslutsfattare på olika nivåer om vad som krävs av dem för att Flödesmodellen ska tillämpas Medverkan från lokala projekt över hela landet i utveckling och validering av Flödesmodellen Forskning om implementering och användning Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

14 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Samband Info-VU (SoS, Lf, SK) Termer, begrepp och arkitektur; VPA, Contsys och SAMBA KPP, Verksamhetsuppföljning psykiatri (Blomman) Beställarnätverket Priocentrum i Linköping mfl Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

15 Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet
Projektorganisation En delmängd i Väntetider i Vården. Styrgrupp och arbetsgrupp gemensamt Samverkan med forskare från Linköpings universitet Samordning från Lf 12 nationella projekt Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet

16 För mer information kontakta Jan Lindmark jan.lindmark@lf.se
Termkonferensen 2003, Jan Lindmark, Landstingsförbundet


Ladda ner ppt "Patientens väg genom vården"

Liknande presentationer


Google-annonser