Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss? Jonas Appelberg FoU-chef Landstinget Västernorrland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss? Jonas Appelberg FoU-chef Landstinget Västernorrland."— Presentationens avskrift:

1 Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss? Jonas Appelberg FoU-chef Landstinget Västernorrland

2 DN Debatt 24 maj 2011 ”Forskningen på patienter måste öka för vårdens skull”

3 DN Debatt 10 december 2011 ”Nobelpriset visar att svensk grundforskning måste stärkas”

4 Sjukvårdens forskningsdag 2012, Stockholm ”Vad är visionen för den kliniska Forskningen i Sverige?”

5 Yttre krav och förväntningar Satsa på spets Stötta bredd Bättre struktur efter disputation – hur får vi fram fler forskare? Ökad samverkan – lokalt, regionalt, nationellt, internationellt Skapa bättre förutsättningar för klinisk behandlingsforskning Systematisk utveckling av patientprocesser i vården Snabbare omsättning på forskningsresultat och implementering i vården Krav på bättre systematisk uppföljning av forskningens resultat, effekter och patientnytta

6 Hur ser plattformen för forskning och forskningssamverkan ut idag i Norra regionen?

7 LTU UMU MiUn NLL- Ledning VLL- ledning LVN- ledning JLL- ledning FoUU RLU FoUU RLU FoUU ALF- kom - ALF medel TUA-kom TUA medel End. vll FoUU råd VISARE Norr Styrgrupp RCC Norr LDirx4,fdir UmUx2 KBN styrgrupp LIF Norr Samverkans- styrelsen LDirx 4 UMU NRF Förbunds direktion LS x 4 RLU Vårdsam RCC forsk råd NRF Kompetens försörjning sråd Lokal vård- sam neurologi, internmedic in mm Lokal V-sam Lokal V -sam StatLandstingRegiongemensamt

8 Spetts och bredd RLU – Starka forskningsmiljöer (ALF medel, Landsting, Externa anslag) Bredd och spets Landsting (FoU-anslag) Samverkan Klinisk behandlings forskning Norr (Visare Norr) Norrlandsmodell för den kliniska forskningen Uppföljning

9 Process: Forskning – Urval, Prioritering, Implementering Kunskapslucka Hypotes Urval Val av forskningsområde/Behovsbedömning/Relevans Genomförande Produktivitet och Kostnadseffektivitet Nytta Implementering av forskningens resultat i hälso- och sjukvård Vårdprocess Utbildningsprocess Forskningsprocess

10 CTU Clinical trial unit FoU/KFC Norrbotten FoU/KFC Västernorrlan d FoU/KFC Jämtland FoU/KFC Västerbotten Samverkan – Klinisk behandlingsforskning Forskningssamverkan Norr KBNFoUU rådRCC Visare Norr anslag FoU/KFC Registercentrum Norr RLU Akademisk miljö

11 Forum för samverkan Samverkansstyrelse UmU ALF-kommitté Västerbotten FoUU-råd Styrgrupp för forskningssamverkan (KBN) Styrgrupp regionalt cancercentrum (RCC) Registercentrum Norr Andra forum!

12 Regionala FoU-medel – ett viktigt stöd för ”norrlandsforskaren”! Stimulera bredden (landstingens FoU-medel) Stimulera spets/stark forskning (Externa anslag, ALF-medel, anslag från UmU och landsting till Akademisk miljö inom RLU) Stimulera till forskningssamverkan (Visare Norr)

13 Den norrländska modellen ger förhoppningsvis: Bättre förutsättningar för den enskilde forskaren att bedriva vetenskapligt arbete av högsta kvalitet! Ökad samverkan mellan regionens och landets landsting och universitet – forskning, regionaliserad läkarutbildning, verksamhetsutveckling Goda förutsättningar för bra forskningsbokslut som i framtiden bättre speglar produktion, kostnader, omfattning av forskningsmedel och”outcome” dvs data som sammantaget bättre speglar nyttan av klinisk behandlingsforskning Forskning Verksamhetsutveckling


Ladda ner ppt "Forskningssamverkan i Norra regionen Var befinner vi oss? Jonas Appelberg FoU-chef Landstinget Västernorrland."

Liknande presentationer


Google-annonser