Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll."— Presentationens avskrift:

1 Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll

2 Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen

3 Nationell eHälsa mellan 2006- 2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Interoperabilitet Tillgänglighet

4 Nationell eHälsa - tillgänglig, säker och användbar information … till - invånaren - verksamheten - beslutsfattare bidrar till bättre hälsa!

5 GrundläggandeTjänster till förutsättningar Lagar och regelverk Teknisk infrastruktur Informationsstruktur och terminologi invånare verksamheten beslutsfattare UMO.se 1177.se Personligt hälsokonto Nationell patientöversikt Pascal

6 Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Forskningsunderlag Fullvärdig som underlag för uppföljning Lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd Specifik nog för juridisk bedömning av processen Utgångspunkt för vård och omsorg av en enskild individ Underlag för individens ställningstagande

7 Regeringen vill se att en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation används inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten information som registreras och hanteras inom vård och omsorg är en långsiktig och användbar resurs

8 Regeringen anser att Det är nödvändigt att etablera ett tydligt nationellt ledarskap för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Socialstyrelsen har detta uppdrag

9 Socialstyrelsen ska Vara förvaltningsorganisation för nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Inrätta ett råd som ska vägleda myndigheten Påbörja införandet i det interna arbetet Översyn av normering av användandet Identifiera och värdera vad hos Center för eHälsa i samverkan som bör förvaltas och utvecklas i en gemensam organisation

10 Gemensam informationsstruktur ska underlätta för behörig personal inom vård och omsorg att hitta, överblicka och tolka information som behöver tillgängliggöras inom verksamheter och över geografiska, tekniska och organisatoriska gränser också öka kvaliteteten i uppföljningar, både på verksamhetsnivå och på nationell nivå 10

11 Gemensam informationsstruktur består av Grundläggande beskrivningar (modeller) som ger strukturen för hur informationen ska vara sorterad Fackspråket som ger innehållet i informationen (kunskapen) Regler (specifikationer) som möjliggör utformning av it-system för användning och åtkomst av information 11

12

13

14 Gemensam förvaltning Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk drevs ursprungligen som två projekt Nu bygger vi en förvaltning där varje del (termer, klassifikationer, informations- modeller) med sina metoder och användningsregler tas om hand Vi ska också utveckla metoder och regler för hur delarna ska användas tillsammans Förvaltning = underhåll & vidareutveckling 14

15 Utvecklingsprojekt för att stödja god informationshantering Medborgarens, brukarens, patientens behov Verksamhetens och professionernas behov Nationell informationsstruktur –Från teori till praktik, hur och var gör den mest nytta? Fackspråket –Skapa konsensus kring rekommenderade termer inom olika kunskapsområden –Samla termer och kodverk och ge dem en digital identitet 15

16 Infrastruktur för kunskapsutveckling Gemensam informationsstruktur

17 Arbetets inriktning fram till 2014 Fortsatt utbyggnad utifrån en etablerad förvaltningsstyrmodell Ta fram regler och kunskap för konkret användning tillsammans med användare Skapa dialog kring hur vi bidrar till verksamhetsnytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, utifrån förutsättningarna Använda myndighetens samlade kunskap och verktyg strategiskt Inrätta former för insyn och dialog


Ladda ner ppt "Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll."

Liknande presentationer


Google-annonser