Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarinflytande Skövde 16 april. Innehållet idag  Vad är brukarinflytande?  Hur kan vi göra? Skövde 16 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarinflytande Skövde 16 april. Innehållet idag  Vad är brukarinflytande?  Hur kan vi göra? Skövde 16 april."— Presentationens avskrift:

1 Brukarinflytande Skövde 16 april

2 Innehållet idag  Vad är brukarinflytande?  Hur kan vi göra? Skövde 16 april

3 Evidensbaserad praktik Bästa tillgängliga kunskap/forskning Professionens erfarenhet och kompetens Brukarnas erfarenheter och önskemål EBP Skövde 16 april

4 Begreppet ”brukare”  En social konstruktion:  En person som nära och personligt berörs av kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång period  Användare av offentliga tjänster Skövde 16 april

5 Brukarinflytande  Medborgarnas möjlighet att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet Skövde 16 april

6 Brukarinflytande eller brukarmedverkan?  ”Brukarnas aktiviteter ska på något sätt påverka processen”  ”Brukarna är på något sätt är delaktiga” (Socialstyrelsen, 2003) Skövde 16 april

7 o Från Arnstein, Sally Skövde 16 april

8 Brukarinflytande eller brukarmedverkan på olika nivåer  Individnivå  ” insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 § SoL).  Verksamhetsnivå och  Systemnivå  kommunerna ska planera sina insatser för äldre- och funktionshindrade i samverkan med andra samhällsorgan och organisationer (5 kap. 6 § SoL och 5 kap. 8a § SoL). Skövde 16 april

9 Varför brukarmedverkan?  Serviceanpassning  Legitimitet  Maktutjämning Skövde 16 april

10 Varför brukarmedverkan?  Demokrati  Effektivitet  Kvalitet Skövde 16 april

11  Rätt att bli involverade  Engagemang leder till återhämtning  Erbjuder möjligheter att lära nytt  Kärnan i personalens uppdrag  Behövs som motkraft Skövde 16 april

12 Funderingar  Olika brukargrupper, olika intressen  Svaga och starka brukare  En person - olika roller  Samhällsintresse kontra brukarintresse  Brukare och medborgare Skövde 16 april

13 Var finns svårigheterna?  Ointresse i verksamheten  Bristande resurser  Kunskap  Tid  Ekonomi  Motvilja Skövde 16 april

14 Framgångsfaktorer  Utbildning  Information  Öppenhet  Kunskap Skövde 16 april

15 Mer att läsa  Brukarinflytande inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen, 2008  Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling. Socialstyrelsen, 2003  Det får inte vara tomma ord, FoUiVäst. 2009  Hitta rätt! Nationell psykiatrisamordning, 2007  Makt över sin vardag, Ershammar & Wikström, 2003  Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri. Socialstyrelsen, 2012  Patient- och brukarmedverkan. SKL positionspapper, 2010 Skövde 16 april

16 Nu är det lunch  Skövde 16 april


Ladda ner ppt "Brukarinflytande Skövde 16 april. Innehållet idag  Vad är brukarinflytande?  Hur kan vi göra? Skövde 16 april."

Liknande presentationer


Google-annonser