Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om rehabiliteringsgarantin www.skl.se/sjukskrivningar (till vänster i menyn rehabiliteringsgarantin) -Överenskommelsen -Frågor och svar om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om rehabiliteringsgarantin www.skl.se/sjukskrivningar (till vänster i menyn rehabiliteringsgarantin) -Överenskommelsen -Frågor och svar om."— Presentationens avskrift:

1 Information om rehabiliteringsgarantin www.skl.se/sjukskrivningar (till vänster i menyn rehabiliteringsgarantin) -Överenskommelsen -Frågor och svar om överenskommelsen -Rapporter från utvärdering av garantin av KI samt resultat för 2010

2 Rehabiliteringsgarantin 2011 -Evidensbaserad medicinska Behandling/rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma återgång i arbete eller att förhindra en sjukskrivning -Garantin ska inriktas på stora diagnosgrupper när det gäller sjukskrivningar sjukdomar i rörelseorganen och lättare psykiska problem - långvarig diffus smärta i axlar, nacke och rygg - depression, ångestsyndrom och stress

3 Rehabiliteringsgarantin 2011 Evidens enligt SBU rapporter Försäkringsmedicinskt beslutstöd Socialstyrelsens nationella riktlinjer - behandling av depression och ångestsjukdom - vård av rörelseorganens sjukdomar

4 Rehabiliteringsgarantin ska avse tillgänglighet och enligt följande steg 1.Medicinsk bedömning och ställningstagande om patientens är i behov av medicinsk behandling/rehabilitering 2.Påbörja och genomföra behandling/rehabilitering Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lättare/medelsvåra ångest, depression och stress Alt Interpersonell psykoterapi vid depression (IPT) Multimodal rehabilitering vid smärta i axlar nacke och rygg

5 SBU:s metoder för behandling av långvarig smärta Multimodal rehabilitering En kombination åtgärder som är välplanerade och Synkroniserade och består av psykologiska insatser Och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, undervisning om smärta, stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande Insatser sker under en längre tid med personal som arbetare i team. Teamet består av flera professioner t ex. läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska

6 Målgrupp för garantin Den omfattar alla personer i åldern 16-67 år Inga krav att personen ska vara sjukskriven Personer med sjukersättning omfattas också

7 Tider i rehabiliteringsgarantin Vårdgarantin gäller -Första dagen kontakt med vården -Inom sju dagar besök till läkare om vården gör den bedömningen -Inom 90 dagar ska behandling/rehabilitering ha påbörjats Observera vården behöver inte vänta 90 dagar utan vinner på att börja så fort som möjligt

8 Vart kan den multimodala rehabiliteringen genomföras? Landstingen utarbetar den organisation som passar bäst för det enskilde landstinget Specialistmottagningar Primärvården Offentligt eller privat

9 Rehabiliteringsgarantin 2011 960 miljoner kronor 40 miljoner för forskning och utvecklingsarbete 10 000 för KBT behandlingar 40 000 för Multimodal rehabilitering 15 % för att öka tillgången, förbättra kvaliteten eller bygg ut internetbaserad KBT

10 Rehabiliteringsgarantin 2011 Vad innebär internetbaserad KBT? Från och med andra kvartalet kommer landstingen ha möjlighet att få ersättning för internetbaserad KBT. Formerna för vad som ska gälla kommer att utarbetas under första halvåret och beslutas.

11 Kvalitetsregister för smärtbehandling och för ångest och depression Kvalitetsregister för så väl specialistvård och primärvård Förslag vad det ska innebära kommer även att utarbetas SKL hållning är att det ska ske inom ramen för de kvalitetsregister som har eller håller på att utvecklas.

12 Rehabiliteringsgarantin 2011 Forskning Forskningsmedel har utlyst 2009 och 2010 där landsting och universitet/högskola kan ansöka om forskning för patienter med ångest, depression, stress eller långvarig smärta. Ev. en ny omgång för utlysning av forskningsmedel där landsting och universitet/högskola kan söka tillsammans under 2011 kan ev. bli aktuell KI kommer med delrapport i februari 2011 och slutrapport augusti 2011


Ladda ner ppt "Information om rehabiliteringsgarantin www.skl.se/sjukskrivningar (till vänster i menyn rehabiliteringsgarantin) -Överenskommelsen -Frågor och svar om."

Liknande presentationer


Google-annonser