Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vård i rimlig tid Region Skåne Lund 2012-09-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vård i rimlig tid Region Skåne Lund 2012-09-20."— Presentationens avskrift:

1 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vård i rimlig tid Region Skåne Lund 2012-09-20

2 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Gemensamt ansvar Patientsäkerheten äventyras om väntetiden blir lång All specialiserad vård utförs inte överallt i Skåne Tillgänglighet till vård i Region Skåne

3 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Tillgänglighet till vård i Region Skåne

4 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Föds det 42 barn 9 800 skåningar besöker en läkare 11 700 skåningar besöker en annan vårdgivare än läkare Vårdas 3 300 skåningar på våra sjukhus Läggs 500 skåningar in på våra sjukhus En vanlig dag i Region Skåne

5 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vad säger Hälso- och sjukvårdslagen? Alla som vänder sig till hälso- och sjukvården har, om det inte är uppenbart obehövligt, rätt till en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. En remiss är inte alltid lika med ett besök. Det är den medicinska bedömningen av remiss/egenanmälan som avgör behovet av vård och hur akut vårdbehovet är. ”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt”

6 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vårdgaranti 0 – 7 – 90 - 90 Primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag. Om kontakt med läkare i primärvården behövs får väntetiden vara högst 7 dagar från det att beslut om sådant fattats. Från det att beslut om remiss fattats får det gå högst 90 dagar till det första besöket. Från det att beslut om behandling fattats ska behandling påbörjas inom 90 dagar.

7 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Du har rätt till information om aktuell väntetid och om den eventuellt förändras! väntetid och om den eventuellt förändras!

8 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 När kliniken inte kan uppfylla vårdgarantin Om väntetiden överstiger 90 dagar är kliniken skyldig enligt lag att se till att patienten får vård av annan vårdgivare - i första hand inom regionen - i andra hand i södra sjukvårdregionen - i tredje hand i övriga landet Kliniken informerar om hur detta går till Vårdgarantin gäller inte - undersökningar (röntgen, provtagning etc) - kontroller (återbesök) - vård utomlands

9 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Bra att känna till Vi har inget remisstvång i Region Skåne Vanligtvis söker man i första hand till ”vårdcentralen” Remiss till specialist är inte alltid lika med läkarbesök – det kan också vara till annan vårdgivare (sjukgymnast, specialistsjuksköterska m.fl.) Remiss till ett sjukhus kan innebära besök/operation på annat sjukhus Halsmandeloperationer utförs inte på SUS Vårdval Grå starr infördes 1 mars 2012 http://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Vardval-gra-starr/http://www.1177.se/Skane/Hitta-vard/Skane/Vardval-gra-starr/

10 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Fritt vårdsökande – Vård t o m länssjukvårdsnivå inom landet i övrigt Fritt vårdsökande omfattar inte medicinsk service (röntgen etc) Vid fritt vårdsökande får du själv stå för resekostnaderna Du betalar mottagande landstings patientavgift Välja vård i Södra sjukvårdsregionen Du kan välja att söka vård hos offentligt finansierade läkare eller sjukgymnaster i vilket som helst av dessa län, upp till och med länssjukvårdsnivå. Välja vård i ett annat landsting Du kan välja att söka vård på vårdcentraler/familjeläkarenhet och sjukhusmottagningar hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet. För mer kostnadskrävande vård, som att bli inlagd på sjukhus, krävs att du har en remiss från det landsting du bor i som bekräftar ditt behov av vård.

11 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Det är Försäkringskassan som informerar och eventuellt beviljar detta. www.forsakringskassan.se Vård utomlands

12 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Hur kan jag som patient hjälpa till? Egenvård i första hand Egenvårdsguiden Sjukvårdsrådgivningen ger råd. Ring 1177, eller läs på www.1177.sewww.1177.se ”Be” inte om en remiss om du inte om du inte vill bli opererad just nu eller inte kan komma t.ex. pga längre resa Kom på överenskommen tid Lämna återbud i god tid så att någon annan kan utnyttja tiden

13 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Mina vårdkontakter

14 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28

15 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Här finns uppgifter om väntetider: http://www.vantetider.se

16 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Områden med längre väntetid ögonsjukvård hudsjukdomar ortopedi, speciellt till ryggteamet ställningstagande till CPAP behandling (vid snarkning) dyslexi (språkstörning) www.vantetider.se Väntetider SUS

17 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Mer information & kontakt Regler & rättigheter www.skane.se/1177 Vårdgarantin www.skane.se/1177 Väntetider i vården www.vantetider.se www.vantetider.se Vårdgarantibrevlådan vardgaranti.skane@skane.se Patientforum Malmö Telefon 040 – 33 80 30 E-post: patientforum.sus@skane.sepatientforum.sus@skane.se www.skane.se/sus/patientforum Patientforum Lund Telefon 046 – 17 17 25 E-post: sjukhusbiblioteket.lund@skane.se sjukhusbiblioteket.lund@skane.se www.skane.se/sus/patientforum

18 Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vi vet vart vi ska.. Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Marie Nilsson 2012-09-20 Vad innebär vårdgarantin och hur fungerar den? PatientForum Malmö 2009-09-28 Vård i rimlig tid Region Skåne Lund 2012-09-20."

Liknande presentationer


Google-annonser