Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012 Patientnämnden En oberoende instans Daniel Landing När du har synpunkter och frågor på vården/tandvården i Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012 Patientnämnden En oberoende instans Daniel Landing När du har synpunkter och frågor på vården/tandvården i Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 2012 Patientnämnden En oberoende instans Daniel Landing När du har synpunkter och frågor på vården/tandvården i Region Skåne

2 Patientnämndens uppdrag •Tillvarata patientens rättigheter •Öka patientsäkerheten och kvaliteten i vården •Tar kontakter med vården •Har dialog om lösningar •Närstående kan få råd, stöd och svar på frågor •Påverka politiska beslut inom hälso- och sjukvården

3 2012 Patientnämnden Består av ett kansli med: 1 Förvaltningschef 1 Kommunikatör 12 Handläggare: 1 handläggare/nämndsekreterare 1 Assistent En politisk förtroendevald nämnd

4 2012 Våra arbetsområden 1.Patientärenden 2.Informationsverksamhet 3.Stödpersonsverksamhet Lag om patientnämndsverksamhet (1998:1656)

5 2012

6 ” Jag har ju försökt tala med personalen” ”Jag vill inte att andra ska drabbas av samma sak som jag ” ”Personalen tar mig inte på allvar”

7 2012 Hur går det till? •Patientnämndens kansli •29189 Kristianstad Anmälaren Patient/Anhörig

8 Antal ärenden

9 2012 Vanligaste ärendekategorier År 2009År 2010År 2011 Diagnos och behandling Tillgänglighet och väntetid Bemötande Försäkringsfrågor Intyg och journalfrågor Information/Kommunikation Medicinering Provtagning/undersökning/ remiss82146 Patientavgifter Omvårdnad

10 2012 •Allmänheten •Vårdinrättningar •Vårdutbildningar m.fl 2. Informationsverksamhet

11 Stödpersonsverksamheten •Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och de som isoleras enl. smittskyddslagen, har rätt till en stödperson •Utser, utbildar, handleder och arvoderar stödpersoner

12 2012 Vill du bli stödperson? •Benno Eckhardt •Daniel Landing

13 2012 Gör patientnämndsverksamheten någon nytta?

14 2012 ” Kliniken är ytterst tacksam för synpunkterna på given vård. Detta ger oss en viktig återkoppling till patienterna, hur vården upplevs och hur den kan bli bättre.” Mona Ridderheim Klinikchef

15 2012 Bra hjälp •www.malmo.se/fortroendenamndenwww.malmo.se/fortroendenamnden •www.socialstyrelsen.sewww.socialstyrelsen.se •www.patientforsakring.sewww.patientforsakring.se •www.1177.sewww.1177.se •www.skane.se/patientnamndenwww.skane.se/patientnamnden

16 2012 Tack!


Ladda ner ppt "2012 Patientnämnden En oberoende instans Daniel Landing När du har synpunkter och frågor på vården/tandvården i Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser