Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett gott liv i ett livskraftigt län. Om du är sjuk, om du har skadat dig eller om du vill fråga om något är du alltid välkommen till Landstinget Kronoberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett gott liv i ett livskraftigt län. Om du är sjuk, om du har skadat dig eller om du vill fråga om något är du alltid välkommen till Landstinget Kronoberg."— Presentationens avskrift:

1 Ett gott liv i ett livskraftigt län

2 Om du är sjuk, om du har skadat dig eller om du vill fråga om något är du alltid välkommen till Landstinget Kronoberg

3 •Ring 1177 för att få råd, eller titta på webben 1177.se •Ring 112 när det är akut •Ring din vårdcentral Texttelefon Du som är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan få råd och hjälp på texttelefon. Telefonnumret är 0771-11 77 99

4 Sjuk på dagen Ring till vårdcentralen eller 1177 På vårdcentralen finns läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor. De undersöker dig och ger dig behandling. Om du behöver speciell vård får du hjälp att komma till sjukhus. Du har rätt till tolk om du behöver det.

5 Sjuk på kvällen eller helgen Jourläkarcentralen När vårdcentralen är stängd kan du ringa 1177 eller kontakta jourläkarcentralen. Ring innan du kommer. Jourläkarcentralen i Växjö finns på Södra Esplanaden. Tel. 0470 58 78 00 Jourläkarcentralen i Ljungby finns på lasarettet. Tel. 0372 58 51 00

6 Speciell vård Sjukhuset när det behövs Behöver du speciell vård är du välkommen till centrallasarettet i Växjö eller till lasarettet i Ljungby.

7 Tandvård Folktandvården finns på 24 kliniker i länet. Du har rätt att få veta vad behandlingen kommer att kosta innan du får den. Svåra tandproblem Folktandvården har fem kliniker som tar emot patienter med svåra tandproblem.

8 Om ditt barn blir sjukt Råd •Kontakta din barnavårdscentral om du har problem med spädbarnet eller det lilla barnet, till exempel när det gäller mat. •Om ditt barn är sjukt eller du behöver råd, hör av dig till din vårdcentral. •Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 dygnet runt.

9 Om ditt barn blir sjukt Akut sjuk Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård – vänd dig till barnakuten, 0470 58 83 00 eller växeln 58 80 00. Vid behov av ambulans, ring 112.

10 Landstinget finns i hela Kronobergs län

11 Val av vårdcentral I Kronobergs län kan alla välja vilken vårdcentral man helst vill gå till. Om du blir sjuk ska du helst söka vård på den vårdcentral du valt. Vill du veta mer om hur du väljer vårdcentral kan du ringa 0470 58 96 60.

12 Dina rättigheter i vården Det är viktigt att mötet mellan personalen i sjukvården och dig som patient blir bra. Därför ska personalen lyssna på dig och du ska berätta om din hälsa och sjukdom.

13 Tystnadsplikt och personuppgifter Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. De får bara berätta om dig och din behandling eller om din sjukdom för andra som vårdar dig. Du har rätt att få veta I Sverige har vi en lag som säger att du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Kontakta personuppgiftsombudet Tel 0470 58 80 00

14 Din patientjournal Lagen säger att landstinget måste skriva anteckningar om dig i en journal när du söker sjukvård eller tandvård. Det är för att vården ska bli god, säker och trygg. Bara du själv och personalen som vårdar dig har rätt att läsa journalen.

15 Sammanhållen journalföring Den du söker vård hos kan titta på uppgifter om dig i journaler du har på andra vårdställen. Det innebär att vårdpersonalen får ett bättre samarbete och att din vård blir säkrare. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Du kan också välja att spärra uppgifter i journalen.

16 Vårdgarantin Målet för vårdgarantin är att: •du ska få kontakt med en vårdcentral eller med sjukvårdsrådgivningen 1177 samma dag som du söker vård. •om personen du talar med säger att du behöver träffa en läkare ska du få göra det inom en vecka. •om du sedan behöver speciell vård ska du få tid för besök inom 90 dagar. och om du då behöver en behandling ska du få den inom 90 dagar.

17 Vad får du betala Exempel: - Läkarbesök på vårdcentralen 150 kronor. - Läkarbesök på sjukhuset 300 kronor. - Inlagd på sjukhus högst 80 kronor per dag. Gratis sjukvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19. Vill du veta mer Har du frågor om avgifter kan du ringa kundtjänst tel. 0470 58 96 50

18 Högkostnadsskydd Du behöver aldrig betala mer för vård än 1 100 kronor på tolv månader. När du har betalt 1 100 kronor får du ett frikort. Frikortet gäller för tiden som är kvar på de tolv månaderna. För mediciner får du ett frikort när du betalt 2 200 kronor.

19 Sjukresor Du får åka gratis med tåg eller buss när du ska till eller från sjukvården inom länet. Om du inte kan åka tåg eller buss får du resa med servicebil. Du kan också få betalt om du åker med privatbil. Serviceresor tel 0775 77 77 00

20 Stöd och hjälpmedel Du som har en funktionsnedsättning har rätt till vård och stöd från landstinget. Vänd dig till kommunen eller till din vårdcentral först

21 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig! Du kan också ta kontakt med •Patientnämnden •Socialstyrelsen •Patientförsäkringen

22 Landstinget styrs av politiker Den politiska ledningen, landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. Det gör de utifrån hur hälsoläget är i länet och vilka behov som invånarna har av hälso- och sjukvård och hur ekonomin i landstinget ser ut.

23 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt och oavsett anledning.


Ladda ner ppt "Ett gott liv i ett livskraftigt län. Om du är sjuk, om du har skadat dig eller om du vill fråga om något är du alltid välkommen till Landstinget Kronoberg."

Liknande presentationer


Google-annonser