Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanländas hälso- och sjukvård. Begreppsförvirring Asylsökande Ensamkommande barn Migrant Flykting Gömd Papperslös Turist Anhörig invandrad Kvot Kärleksinvandrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanländas hälso- och sjukvård. Begreppsförvirring Asylsökande Ensamkommande barn Migrant Flykting Gömd Papperslös Turist Anhörig invandrad Kvot Kärleksinvandrad."— Presentationens avskrift:

1 Nyanländas hälso- och sjukvård

2 Begreppsförvirring Asylsökande Ensamkommande barn Migrant Flykting Gömd Papperslös Turist Anhörig invandrad Kvot Kärleksinvandrad PUT TUT ABO EBO

3 För dig i vården är dessa begrepp viktigast att ha kännedom om: Asylsökande Nyanländ som fått uppehållstillstånd Gömd Papperslös Alla barn ska behandlas lika, oavsett på vilka grunder de är i Sverige

4 Landstingets uppdrag Asylsökande vuxna ska erbjudas akut vård och vård som inte kan anstå (vänta). Det är alltid läkaren som avgör vårdbehovet. Nyanlända med uppehållstillstånd ska erbjudas vård som övriga bosatta. Gömda vuxna ska erbjudas akut vård och betalar som asylsökande. Papperslösa ska erbjudas akut vård men betalar enligt utomlänstaxan. En inledande hälsoundersökning erbjuds asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade.

5 Betalning asylsökande ÅtgärdAvgift HälsoundersökningGratis Läkarbesök, primärvård Specialistvård efter remiss från primärvården 50 kr Annan sjukvårdande behandling25 kr Akut- eller specialistvård utan remissVårdgivarens ordinarie avgift Vård utan uppvisande av LMA-kortHela vårdkostnaden (utomlänstaxa) Barn och ungdom under 18 årGratis Ungdomar mellan 18 år och till det kalenderår de fyller 19 Gratis (endast vård som inte kan anstå) Förebyggande barn- och mödrahälsovårdGratis Uteblivet besökVårdgivarens ordinarie avgift, d.v.s. 100, 150 eller 300 kr

6 LMA Lagen om mottagande av asylsökande Styr allt som gäller under asyltiden ex. vårdavgifter

7 Ersättning för vård Schablon för asylsökande Kostnadskrävande vård (över 100 000 kr) för asylsökande Varaktig vård för personer med PUT (60 000 kr) Engångsersättning för hälsoundersökningar 2070 kr/person

8 Varaktig vård Landstinget har rätt att ansöka om ersättning för vårdkostnader för inflyttade personer med uppehållstillstånd som har en kronisk sjukdom eller funktionshinder. Landstinget kan ansöka om ersättningen så länge åkomman finns kvar. DU är viktig för att dessa patienter ska identifieras.

9 Vem ska du identifiera? En nyanländ person med uppehållstillstånd som har en åkomma eller ett funktionshinder som man bedömer kommer att finnas kvar i mer än tre år Åkomman eller funktionshindret ska ha funnits redan när personen kom till kommunen Det bedöms att vården kommer kosta mer än 60 000 kr per år (tänkt landstingsgemensamt - över centrumgränserna)

10 Bilaga till hälsoundersökning 2011-01-25 Information om framtida vårdbehov Genomförd undersökning daterad ……………………………….. visade på att patienten har en sjukdom eller ett funktionshinder som kommer att innebära behov av omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser, akut eller under en längre tid. Patientens namn: Patientens personnummer: Ev andra personuppgifter som ex. A-nummer/Dossnr: Informationen sänds till Yvonne Sjöbohm Redovisningssupport ekonomi

11 Mer information finns på webben http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoS- personal/Vard-av-personer-fran-andra-lander/

12 Samordnare i ditt centrum Övergripande ekonomiska frågor Sandra Nyqvist, tel 6264 Övergripande strategiska frågor Jessika Andersen, tel 7685 Akutcentrum Stefan Engdahl, tel 7667 Barn- och kvinnocentrum Ulla Edholm, tel 5984 Tandvårdscentrum Gunnel Håkansson, tel 8573 Kirurgicentrum Annelie Panzar, tel 8078 Medicincentrum Mona Göthe, tel 8287 Primärvårds- och rehabcentrum Ing-Mari Johansson, tel 8214 Psykiatricentrum (region) Magnus Linderos, tel 6508 Psykiatricentrum (vuxen) Bengt- Olof Gustavsson, tel 6361


Ladda ner ppt "Nyanländas hälso- och sjukvård. Begreppsförvirring Asylsökande Ensamkommande barn Migrant Flykting Gömd Papperslös Turist Anhörig invandrad Kvot Kärleksinvandrad."

Liknande presentationer


Google-annonser