Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoval Skåne Vad innebär val av vårdenhet? Region Skåne, 2009-02-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoval Skåne Vad innebär val av vårdenhet? Region Skåne, 2009-02-02."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoval Skåne Vad innebär val av vårdenhet? Region Skåne, 2009-02-02

2 Hälsoval Skåne •Det innebär att du kan välja valfri vårdenhet som är godkänd av Region Skåne, utan att nekas ditt val •Valfriheten gäller oavsett i vems regi vården ges

3 Hälsoval Skåne Vilken är Region Skånes roll? Region Skåne: •ställer krav och sätter mål för att godkänna vårdenheterna •följer upp att kraven och målen uppfylls •bestämmer den ersättning vårdenheterna får och de avgifter de får ta ut

4 Hälsoval Skåne Vad är en vårdenhet? •En vårdenhet är ett nätverk eller varumärke, snarare än en byggnad, men motsvarar begreppen vårdcentral eller familjeläkarmottagning •En godkänd vårdenhet ska kunna utreda och behandla de vanligast förekommande sjukdomarna inom alla åldersgrupper inklusive viss psykisk ohälsa, arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och erbjuda rehabilitering. •En vårdenhet kan även knyta andra kompetenser till sig och profilera sig på olika sätt, t ex med äldrevård eller gynekologi

5 Hälsoval Skåne Vad ska jag välja? •Du kan välja en vårdenhet var du vill, t ex där du själv bor eller där du arbetar/studerar •Om den vårdenhet du går till idag är godkänd av Region Skåne och du är nöjd med den behöver du inte välja, ditt val kvarstår •Om du inte är nöjd – välj en ny vårdenhet, så ofta du vill •Om du inte väljer själv kommer du automatiskt förtecknas på en vårdenhet, i första hand den du besökt senast under det gångna året, i andra hand den som ligger närmast din bostad.

6 Hälsoval Skåne Hur vet jag vilken vårdenhet jag ska välja? •På Region Skånes hemsida kommer det att finnas information om valbara enheter och information om dessa. Det kommer också att finnas Hälsovalsservice via ett telefonnummer. •Varje vårdenhet kommer även själva marknadsföra sitt vårdutbud, sina öppettider m m

7 Hälsoval Skåne •Vårdenheten får de resurser som behövs för din vård •Ersättningen kan liknas vid en försäkring och dina pengar kan aldrig ta slut •Byter du vårdenhet flyttas resurserna från den gamla till den nya vårdenheten.

8 Hälsoval Skåne Vad får jag betala? •Vårdenheten tar ut en patientavgift per besök. Du betalar 120 kr oavsett vilken yrkesgrupp du besöker (besök hos distriktssköterska är utan avgift, precis som idag). •Besöker du en privat läkarmottagning eller sjukgymnast som inte ingår i Hälsoval Skåne är avgiften 200 kr •Besöker du en akut-, jourmottagning eller specialist på sjukhus utan remiss kostar det även i fortsättningen 300 kr (med remiss 180 kr) •Högkostnadsskyddet gäller som tidigare

9 Hälsoval Skåne Vilka effekter hoppas vi på med det nya systemet? •Det blir fler nya vårdenheter att välja bland och det blir lättare att nå vården när du behöver den •Det blir billigare att besöka läkare på din valda vårdenhet (besök på vårdcentral kostar 150 kr idag) •Utbudet blir större och får specialiserad inriktning, t ex äldrevårdsenhet eller inriktad mot neurologiskt sjuka

10 Hälsoval Skåne •Du får en tydligare och starkare ställning genom en valfrihet där •ersättningen till vårdgivarna följer ditt val. •Du får lätt att nå vårdenheten och den ska vara ditt naturliga •förstahandsval vid behov av hälso- och sjukvård. •Ditt behov styr all verksamhet och förnyelse. •Vården ska finnas nära dig.

11 Hälsoval Skåne Varför ska jag välja? Din makt som medborgare ökar genom att du genom dina val som individ eller som del i en patientförening eller annan grupp •stödjer en verksamhet du tycker är bra •väljer bort den du inte är nöjd med •kan påverka att vård med större mångfald växer fram i Skåne

12 Hälsoval Skåne Hur väljer jag vårdenhet? •Du kan börja välja från april då du också får hem ett brev med information. Fler uppgifter, valblankett och annat material på www.skane.se/hälsovalskånewww.skane.se/hälsovalskåne •eller ring Hälsovalsservice •All information finns på fler språk, även teckenspråk och inläst för synskadade

13 Hälsoval Skåne Så här vill vi att medborgarna ska känna sig efter att Hälsoval Skåne har införts •För mig och min familj är vårdenheten en stor trygghet och dit jag först vänder mig när vi behöver hjälp. •Jag vill få veta vad jag själv kan göra för att bibehålla eller förbättra hälsan för mig och min familj. •När jag känner att jag behöver få kontakt med vården ska detta gå lätt och snabbt. •Jag vill bli tagen på allvar, lyssnad till, respekterad och ha möjlighet att påverka. Mötet ska vara anpassat efter mig. •För att känna mig trygg vill jag känna att bedömning, behandling och råd är säker och av bästa kvalitet och att någon tar ansvar för min väg i vården.


Ladda ner ppt "Hälsoval Skåne Vad innebär val av vårdenhet? Region Skåne, 2009-02-02."

Liknande presentationer


Google-annonser