Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg."— Presentationens avskrift:

1 Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

2 Samlade vårdinsatser för de som behöver det mest! ”I fokus är de patienter och grupper som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region”.

3 Målområden - Nyttan för invånarna Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida vård- och omsorgsbehov för invånarna i Södra Älvsborg Patient och invånarfokus – inga trösklar mellan vårdgivarna Närhet – vård/omsorg i egen bostad och/eller närliggande vårdenhet Trygghet – att veta vart man ska vända sig, dvs. kunskap om rätt vård- och omsorgsnivå mellan vårdgivarna Tillgänglighet – året runt, dygnet runt så nära invånaren som det är möjligt

4 Grupper och ansvarsfördelning Inriktnings- dokument, vision, övergripande mål, följa upp, föra dialog Styrdokument, Verksamhetsplan. Styra, leda, följa upp, utveckla, fatta beslut Handlingsplan, aktivitetsplaner. Leda, följa, utveckla målgruppsarbetet Invånare i Södra Älvsborg som tillhör någon av målgrupperna Delregionalt politiskt samrådsorgan Styrgrupp närvård Ledningsgrupp Närvårdsområde Närvårdskansli – bereda, stödja, samordna, delta och följa upp

5 Delregionalt politiskt samrådsorgan Uppdrag Skapa en politisk dialog kring gemensamma närvårdsfrågor Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd Uppföljning utifrån fastställda målområden

6 Delregionalt politiskt samrådsorgan En politisk företrädare från var och ett av det politiska ledarskapet omfattande: Kommunerna i Södra Älvsborg Alingsås lasarett Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Närhälsan Hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 och 8 Sjuhärads kommunalförbund

7 Grupper som särskilt ska uppmärksammas Barn och unga vuxna i utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning (LSS) Personer med behov av vård i livets slutskede

8 Målbilder: Barn och unga vuxna i utsatt situation Förebyggande insatser ska ske brett utifrån individ, grupp och samhällsnivå Barn, unga vuxna och föräldrar ska känna sig trygga när organisationerna samarbetar. Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd Barn placerade utanför hemmet ska säkras vård och omsorg samt skolgång Lättillgängligt stöd för barn och unga vuxna

9 Målbilder för äldre multisjuka och multisviktande Alla vägar leder till rätt vård och rätt nivå Multisjuka och multisviktande ska känna sig trygga i sin situation, veta att vård och omsorg samarbetar. Inga trösklar mellan vårdgivarna Reellt inflytande i vård och omsorg för den enskilde.

10 Målbilder för personer med psykisk ohälsa Alla vägar leder till rätt vård och rätt nivå Personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sin situation, veta att vård och omsorg samarbetar Reellt inflytande i vård och omsorg för den enskilde

11 Målbilder för personer med funktionsnedsättning Ökad tillgänglighet och delaktighet. Tydlig anpassad information till personer med funktionsnedsättningar och anhöriga om möjligheten att få samordnare.

12 Målbild för personer med behov av vård i livets slut Vården för personer i livets slutskede ska utmärkas av att den är lättillgänglig, kontinuerlig och sammanhängande för individ och närstående.


Ladda ner ppt "Närvårdssamverkan Csadadas Asdas Ksaldjaksld Saldöksaldö Närvårdssamverkan Södra Älvsborg."

Liknande presentationer


Google-annonser