Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HLT Hälsa Lärande Trygghet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HLT Hälsa Lärande Trygghet."— Presentationens avskrift:

1 HLT Hälsa Lärande Trygghet

2 När ett barn eller familj har ett problem………
Vad är första linjen?

3 Vad menas med första linjen?
Den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker hjälp för ett problem - vare sig problemet har medicinska, psykosociala eller pedagogiska orsaker. En välfungerande första linje bör: ge vinster för barn och unga och deras familjer genom att erbjuda tidiga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt avlasta specialistnivån för att möjliggöra ökad tillgänglighet samt utvecklad spetskompetens på denna nivå.

4 Styrgrupp HLT Holmsund/Obbola HLT Ersboda HLT Mariehem HLT Teg
- Landstinget Skola Elevhälsa Socialtjänst HLT Holmsund/Obbola HLT Ersboda HLT Mariehem HLT Teg Ledningsgrupp Landsting Skola Elevhälsa Socialtjänst Ledningsgrupp Landsting Skola Elevhälsa socialtjänst Ledningsgrupp Landsting Skola Elevhälsa socialtjänst Ledningsgrupp Landsting Skola Elevhälsa socialtjänst HLT-möte Socialtjänst Skola Elevhälsa Hälsocentral HLT-möte Socialtjänst Skola Elevhälsa Hälsocentral HLT-möte Socialtjänst Skola Elevhälsa Hälsocentral HLT-möte Socialtjänst Skola Elevhälsa Hälsocentral

5 STYRGRUPPEN: Övergripande mål:
Alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till hälso- och sjukvård när de behöver det. Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans och grundskolans mål Alla barn ska känna trygghet i hem, skola och fritid Samverkansmål: Genom synkronisering mellan för och grundskola, elevhälsa, IFO unga och hälsocentral ska barn 0-16 år och deras familjer, få så tidigt stöd som möjligt för att uppnå de övergripande målen och för att behov av mer omfattande insatser senare minskar.

6 Gemensamma mål för första linjen i samverkan
Barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Barn i åk 3 kan läsa, skriva och har grundläggande kunskaper i matematik. Barn upplever inte kränkande särbehandling och diskriminering. Barn har tillit till viktiga vuxna Barn och familj i behov av stöd får kontakt med någon av aktörerna på området inom 7 dagar, akut behov samma dag. Antalet besök till landstingets specialistnivå minskar. Inom socialtjänsten är förhållandet mellan antalet anmälningar och antalet ansökningar förändrat till förmån för fler ansökningar.

7 Genom att Barn och familjer i behov av stöd från flera aktörer ska ha en samordnad individuell plan. Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas inom 30 dagar från det att någon av aktörerna aktualiserat behovet av samverkan.   Barn och deras familjer görs delaktiga i de insatser som erbjuds i samverkan  Barn och deras familjer är nöjda med insatsen och resultaten av samverkan.

8 Uppföljning och mätning
SDQ genomförs för de barn som aktualiseras för samverkan, för att bedöma barnets styrkor och svagheter och följa upp resultaten av insatserna. SDQ ska genomföras inför samverkansmötet och i samband med avslut av samverkansinsats eller minst var sjätte månad. ORS/SRS mäter förändring i resultat samt nöjdhet delaktighet

9

10


Ladda ner ppt "HLT Hälsa Lärande Trygghet."

Liknande presentationer


Google-annonser