Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programområde Personer med funktionsnedsättning Dialogmöte i Halland 2013-08-22 Ola Götesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programområde Personer med funktionsnedsättning Dialogmöte i Halland 2013-08-22 Ola Götesson."— Presentationens avskrift:

1 Programområde Personer med funktionsnedsättning Dialogmöte i Halland 2013-08-22 Ola Götesson

2 Personer med funktionsnedsättning. •Ett av fem programområden inom den regionala stödstrukturen Plattform i Halland. •Regional utvecklingsledare (100%) –Tjl Per Albinsson, Vik Birgitta Magyar

3 Hur har utvecklingsarbetet inletts? •Kartläggning av kompetens och kompetens- utvecklingsbehov •Titulatur och utbildningskrav –Stödassistent och stödpedagog –Carpes Yrkeskrav •Äldre personer med utvecklingsstörning som åldras. – Tidiga Tecken Samverkan för nya framsteg!

4 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning •Kartläggning och Omvärldsanalys 2013 –Vilka insatser behövs för att utveckla arbetet inom området regionalt och lokalt? •Kompetensutveckling inom området 2014 –Metoder för ökad delaktighet –Barnkonventionen i praktiken –Barnsamtalsutbildning med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar SamverkanProgramområde Barn, Unga & Familj

5 2. Förstärkt brukarinflytande SamverkanRegionensHandikappråd&Handikappkonsulent Handlingsplan för samverkan. •Remissinstans för mål och handlingsplan = regionala utvecklingsarbetet. •Inventering av resurser och uppdrag vad gäller brukarsamverkan på regional och lokal nivå. •Möten och arbetsgrupper •Kontinuerligt informationsutbyte •Brukarinflytande/delaktighet i regionala arbetsgrupper •Årliga utvärdering av samverkan

6 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar •Titulatur och utbildningskrav •Uppföljning av arbetet i kommunerna •Kompetensutveckling •Nationellt kompetensråd inom funktionshinderområdet •Regional kompetensutvecklingsgrupp •Regionala, långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser. •Regional LSS konferens i Halland 2014 Samverkan Vård och omsorgscollege & Högskolan m.fl.

7 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar •Äldre personer med utvecklingsstörning Ettårsuppföljning av implementeringen med Tidiga Tecken i kommunerna. 25 Tidiga Teckencoacher utbildades under 2012 Ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner och/eller sjukdom hos äldre personer med utvecklingsstörning. Samverkan Programområde Äldre & Kommunernas Demensteam

8 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar •Trygg och säker demensvård för äldre personer med utvecklingsstörning. (Annas led) o Kartläggning ”Hur går en demensutredning till för personer med utvecklingsstörning i Halland?” Samverkan Programområde Äldre & Kommunernas Demensteam

9 3. Initiera, genomföra och utveckla systematiska uppföljningar •Våld i nära relationer – Personer med funktionsnedsättning •Kompetensutveckling •Utbildning för chefer nov 2013 •Utbildning för medarbetare januari 2014 SamverkanLänsstyrelsenLänssamordnare för Våld i nära relationer

10 PRIO – Psykisk ohälsa Målgrupper inom PRIO-Psykisk ohälsa •Barn och unga •Personer med omfattande eller komplicerad psykisk problematik Barn och unga samt vuxna personer med svår autism och/eller utvecklingsstörning i kombination med psykisk ohälsa. •Kompetensutvecklingsinsatser •Samordnad individuell plan (SIP) •Lättillgänglig information på nätet o Tillgänglig i olika format. SamverkanProgramområdePsykiatri& Barn, Unga, Familj

11 Projekt Friare Val av Hjälpmedel i Halland Uppdrag: Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Styrgrupp: Taktisk grupp Personer med funktionsnedsättning Projektledare: Viktoria Andersson Mål: Att ta fram en modellanpassning för hur hallänningen oavsett var i Halland han/hon bor är delaktig och får ett inflytande i valet av hjälpmedel. Samverkan Samverkan •Brukare •Hälso- och sjukvård •Kommuner •Näringsliv •Närsjukvården •Vårdval Halland m.fl.


Ladda ner ppt "Programområde Personer med funktionsnedsättning Dialogmöte i Halland 2013-08-22 Ola Götesson."

Liknande presentationer


Google-annonser