Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödstrukturen för samverkan inom Vård o socialtjänst i Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödstrukturen för samverkan inom Vård o socialtjänst i Halland"— Presentationens avskrift:

1 Stödstrukturen för samverkan inom Vård o socialtjänst i Halland

2 Lokal nivå: projektledare, styr- eller arbetsgrupper m m
Kommunberedning Chefsgrupp Halland Uppdragsgivare 12 KS + 4 RH:s presidier Kommunchefer RD Fastställer förslag till utvecklings-planer Strategisk nivå Socialchefer HSD - Barn, unga & familj - Funktionsnedsatta - Missbruk, beroende - Psykiatri - Äldre Taktisk nivå Föreslår verkställer utvecklingsplan Avdelningschefer Tjm HSCH Arbetsgrupper, nätverk Operativ nivå Chefer, tjänstemän Tjm C,Tjm Regional nivå Socialtjänsten Lokal nivå: projektledare, styr- eller arbetsgrupper m m Lokal nivå RH Hälso- och sjukvårdsutveckling RH Avdelningen för regional samverkan Samordnande organisation

3 Rollfördelning Den strategiska nivån ansvarar för uppdragsbeskrivningar, resursfördelning, uppföljning och fastställande av förslag till utvecklingsplaner Den taktiska nivån ansvarar för planering, projektorganisationer och förslag till och verkställande av utvecklingsplan Den operativa nivån ansvarar för det praktiska genomförandet Den sammantagna regionala utvecklingsplanen förankras/anmäls till och godkänns av Kommunberedningen och Chefsgrupp Halland

4 Strategisk grupp Eva Apelvi Förvaltningschef FS Kungsbacka - Ordförande Karin Möller Hälso- och sjuvårds.dir. Region Halland – vice ordförande Björn Jingblad Socialchef Laholm Håkan Strömberg Socialchef Varberg Mikael Falk Förvaltningschef Hylte Maj Forsberg Förvaltningschef ÄO Kungsbacka Christer Grähs Förvaltningschef Hylte Malin Krantz Socialchef Falkenberg (Ersättare: Wolf Zughaft avdelningschef) Magdalena Barkström Avdelningschef Region Halland Mia Sjödahl Förvaltningschef IFO Kungsbacka Lisbet Svensson Förvaltningschef ÄO Halmstad (Ersättare: Margareta Ivehammar) Hans-Jörgen Wahlhed Socialchef Halmstad Berit Winbladh Förvaltningschef Hylte Tjänstemän: Karin Alriksson Region Halland – sekreterare

5 Taktiska gruppers ordförande & sekr
Barn, unga familj Ordf Bodil Nordstrand, Laholm, Sekr Anders Langemark/Ingrid Gustavsson, RH Funktionsnedsatta Ordf Ola Götesson, Falkenberg, Sekr Birgitta Magyar, RH (Per Albinsson tjl) Missbruk & beroende Ordf Christel Lood, Halmstad, Sekr Anders Langemark/Åsa Claesson, RH Psykiatri Ordf Eva Osvald Gustafson RH, Sekr Anders Langemark/Ylva Berger, RH Äldre Ordf Marita Everås, Halmstad, Sekr Gunvi Jönsson, RH


Ladda ner ppt "Stödstrukturen för samverkan inom Vård o socialtjänst i Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser