Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt in- och utskrivningsklar patient

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt in- och utskrivningsklar patient"— Presentationens avskrift:

1 Projekt in- och utskrivningsklar patient
- vårdkedjan för de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän Eva Osvald-Gustafsson

2 Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till försöksverksamheter riktade till de mest sjuka äldre SKL samordnar och fördelar medlen Febr 2009 beslutar LGS att införa en gemensam modell för generella vårdkedjan som för specifika vårdkedjor t.ex. stokevård, ortopedi. Samtidigt skall KLARA SVPL införas i hela området, Juni 2010 beslut att ansöka om de statsbidrag. Målet är att med olika insatser minska såväl antal besök på akutmottagningarna som inläggningar på sjukhus samt öka livskvalitet och bibehålla/utveckla funktionstillståndet för den mest sjuka äldre. Inom ramen för en överenskommelse som tecknats mellan staten och SKL har 70 miljoner kronor anslagits till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. 19 försöksverksamheter har beviljats medel och dessa ska sedan utvärderas och användas för att sprida goda exempel och stimulera en nationell utveckling på området.

3 Bakgrund LGS ansöker 2010 och beviljas medel för tre år
Linjeorganisationen ansvarar för införandet av modellen Projektorganisation skapas som stöd till linjeorganisationen och verksamheterna i arbetet

4 Uppdrag I samverkan inom LGS området införa en
standardiserad modell för vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

5 Projektorganisationen
Projektledare Processledare i temagruppen för äldre Processtödjare Deltar i NOSAM – äldrefrågor Deltar i SU-grupper Stöd till linjen (införande av modellen) Hitta arbetssätt Metodstöd Medverka i arbetsgrupper Processtödjare rekryterade i dec – jan. 2 SU, 2 PV, 1 Gbg, 1 Partille + projektledare Jobbat med samverkan Deltagit i Hisingsprojketet Kunskaper från kommun/bistånd PV och SU Metodstöd

6 SAMVERKANSORGANISATION
LGS - OMRÅDET NOSAM Angered NOSAM Östra Göteborg NOSAM Majorna Linné NOSAM Centrum NOSAM Västra Hisingen NOSAM Lundby NOSAM Norra Hisingen NOSAM Västra Göteborg NOSAM Askim Frölunda Högsbo NOSAM Örgryte Härlanda NOSAM Öckerö NOSAM Mölndal NOSAM Härryda NOSAM Partille Barn och Unga Temagrupp Mitt i Livet Temagrupp Psykiatri Temagrupp Äldre Temagrupp Projektets styrgrupp Ordförandegrupp Beredningsgrupp LGS Uppdragsgivare

7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skapa grupper med representanter från akutmottagningar, geriatrik och internmedicin Utveckla sjukhusgemensamma processer/rutiner kring de mest sjuka äldre I samverkan med kommun och primärvård utveckla gemensamma processer/rutiner kring de mest sjuka äldre SU ingår inte i NOSAM grupperna. Ingen koppling till stadsdelar eller kommuner som tidigare. Direktinläggningar – arbete tillsammans med företrädare från kommuner och PV. Åldersstigen – geriatrik SS och ambulansen Fasttrack – collumfrakturer – ortopeden Infarktvårdkedjan Hjärtsvikt Hjärnvägen – strokevårdkedjan

8 Modell för vård och omsorg i samverkan
Mobila läkare och sjuksköterskor Direktinläggningar på sjukhuset Öka samverkan/samarbete med kommunerna Hjärnhälsa/demensvårdkedjan, strokevårdkedjan Säker läkemedelshantering Äldre på Hisingen med vård och omsorgsbehov omhändertas vid rätt tid, på rätt vårdnivå, kostnadseffektivt

9 Modell för vård och omsorg i samverkan
Systemtänkande Modellen är ramen Alla delar lika viktiga för resultatet för den äldre Var finns jag och hur påverkar det jag gör helheten ”Möta inte mota” Utgå från de utvecklingsarbeten som pågår inom verksamheterna

10 Övergripande mål för projektet
De äldre erbjuds och upplever en trygg och säker vårdkedja utan avbrott Tillgänglig och jämlik vård/omsorg Vård och omsorg i rätt tid på rätt nivå som är kostnadseffektiv

11 Ledningsansvar internt och i samverkan
Arbetsgrupper Information Hemtjänst Hemsjukvård Särskilt boende Anhörigvårdare Fastställa lokala rutiner Handlingsplaner Statistik

12 Olika ställningstaganden
Hembesök hos ej inskrivna i HSV Skillnader i avgifter Dokumentation Kommunikation med hemtjänsten Utökade insatser (utanför resp. inom kontorstid) Rutiner Avgifter för den äldre Ersättning till utföraren

13 Forts olika ställningstaganden
Samarbete mellan kommun – primärvård Skillnader i avgifter Totalkostnad för besök av ssk och läkare Kommunikation – informationsflöde Förebyggande arbete i samverkan

14 ÄLDRESYMPOSIUM – Boka 10 november 2011, klockan 8.30-16.30
Verksamhetsutveckling med de äldres fokus Du som är chef, ta nu chansen att delta på en inspirerande dag! Boka 10 november 2011, klockan Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg. Ur Programmet ■ Intressanta föreläsare ■ Idéer för verksamhetsutveckling ■ Dialog och erfarenhetsutbyte med andra


Ladda ner ppt "Projekt in- och utskrivningsklar patient"

Liknande presentationer


Google-annonser