Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän Eva Osvald-Gustafsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän Eva Osvald-Gustafsson."— Presentationens avskrift:

1 Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän Eva Osvald-Gustafsson 2011- 09 -16

2 Bakgrund  LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter  Regeringen anslår medel till försöksverksamheter riktade till de mest sjuka äldre  SKL samordnar och fördelar medlen

3 Bakgrund  LGS ansöker 2010 och beviljas medel för tre år  Linjeorganisationen ansvarar för införandet av modellen  Projektorganisation skapas som stöd till linjeorganisationen och verksamheterna i arbetet

4 Uppdrag I samverkan inom LGS området införa en standardiserad modell för vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

5 Projektorganisationen Projektledare Processledare i temagruppen för äldre Processtödjare Deltar i NOSAM – äldrefrågor Deltar i SU-grupper Stöd till linjen (införande av modellen)  Hitta arbetssätt  Metodstöd Medverka i arbetsgrupper

6 NOSAM Angered NOSAM Östra Göteborg NOSAM Majorna Linné NOSAM Centrum NOSAM Västra Hisingen NOSAM Lundby NOSAM Norra Hisingen NOSAM Västra Göteborg NOSAM Askim Frölunda Högsbo NOSAM Örgryte Härlanda Barn och Unga Temagrupp Ordförandegrupp Beredningsgrupp LGS NOSAM Öckerö NOSAM Mölndal NOSAM Härryda NOSAM Partille Mitt i Livet Temagrupp Psykiatri Temagrupp Äldre Temagrupp SAMVERKANSORGANISATION LGS - OMRÅDET Projektets styrgrupp Uppdragsgivare

7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Skapa grupper med representanter från akutmottagningar, geriatrik och internmedicin  Utveckla sjukhusgemensamma processer/rutiner kring de mest sjuka äldre  I samverkan med kommun och primärvård utveckla gemensamma processer/rutiner kring de mest sjuka äldre

8 Modell för vård och omsorg i samverkan

9  Systemtänkande Modellen är ramen Alla delar lika viktiga för resultatet för den äldre  Var finns jag och hur påverkar det jag gör helheten  ”Möta inte mota”  Utgå från de utvecklingsarbeten som pågår inom verksamheterna

10 Övergripande mål för projektet De äldre erbjuds och upplever en trygg och säker vårdkedja utan avbrott Tillgänglig och jämlik vård/omsorg Vård och omsorg i rätt tid på rätt nivå som är kostnadseffektiv

11 Ledningsansvar internt och i samverkan  Arbetsgrupper  Information Hemtjänst Hemsjukvård Särskilt boende Anhörigvårdare  Fastställa lokala rutiner  Handlingsplaner  Statistik

12 Olika ställningstaganden  Hembesök hos ej inskrivna i HSV Skillnader i avgifter Dokumentation Kommunikation med hemtjänsten  Utökade insatser (utanför resp. inom kontorstid) Rutiner Dokumentation Avgifter för den äldre Ersättning till utföraren

13 Forts olika ställningstaganden  Samarbete mellan kommun – primärvård Skillnader i avgifter Totalkostnad för besök av ssk och läkare Kommunikation – informationsflöde Förebyggande arbete i samverkan

14 ÄLDRESYMPOSIUM – Verksamhetsutveckling med de äldres fokus Du som är chef, ta nu chansen att delta på en inspirerande dag! Boka 10 november 2011, klockan 8.30-16.30 Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg. Ur Programmet ■ Intressanta föreläsare ■ Idéer för verksamhetsutveckling ■ Dialog och erfarenhetsutbyte med andra


Ladda ner ppt "Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Hälso- och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän Eva Osvald-Gustafsson."

Liknande presentationer


Google-annonser