Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om invånarna i Göteborg • Invånare: 516 532 ( 80 000, över 65)20% utrikes födda • Medelinkomst (över 20 år) - män 283 200 - kvinnor 206 900 Fotograf:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om invånarna i Göteborg • Invånare: 516 532 ( 80 000, över 65)20% utrikes födda • Medelinkomst (över 20 år) - män 283 200 - kvinnor 206 900 Fotograf:"— Presentationens avskrift:

1 Fakta om invånarna i Göteborg • Invånare: ( , över 65)20% utrikes födda • Medelinkomst (över 20 år) - män kvinnor Fotograf: Klas Eriksson

2 Valberedning Stadsrevisionen Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, delegationer, Stadsledningskontoret BolagNämnder Stadsdelsnämnder Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid Hälso och sjukvård Utbildning Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Kultur Kulturnämnden Fritid Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Mark och boende Kretsloppsnämnden Nämnden för Göteborg Vatten Teknisk försörjning Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Trafik Miljö- och klimatnämnden Miljö Arkivnämnden Konsumentnämnden Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Övriga nämnder Utbildning Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Kultur Göteborgs Stadsteater AB Fritid Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids-hamnar AB, GREFAB Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Älvstranden Utveckling AB AB Kärra Centrum Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Fastigheter och bostäder Teknisk försörjning Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab Trafik Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Näringsliv Övriga bolag Göteborgs Hamn AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB

3 Stadsdelsnämnder FOLKMÄNGD Norra Hisingen: Angered: Östra Göteborg: Västra Hisingen: Lundby: Majorna-Linné: Centrum: Örgryte-Härlanda: Västra Göteborg: Askim-Frölunda-Högsbo:

4 SDN-organisationen

5 Äldreomsorg 2012 Verksamhet enligt SoL (65+) • Ca personer hemtjänst • Ca personer i äldreboende i ca 70 boenden • Ca 350 korttidsplatser • Ca personer med larm (alla åldrar) • Ca personer med hemburen mat

6 Hälso- och sjukvård 2012 Alla åldrar inom sektor ÄO/HS: • Ca personer med HSL-insatser (eget hem och SÄBO) • Ca av dem i eget hem • Ca 200 i ASIH (avancerad hemsjukvård i hemmet)

7 BiståndFörebyggandeÄldreboendeHemtjänst Hälso- och sjukvård Kompetens och personalförsörjning Boende IT och teknik Styrning och uppföljning Sektor Äldre o HS organisering

8 Vad är på gång • Kontaktcenter – En väg in • Likvärdig service, vård och omsorg • Välfärdens processer • Salutogent förhållningssätt • Göteborgsmodellen • Värdighetsgarantier • LOV utredning

9 Planer • Gemensam äldreboende plan • Samordnad strategisk plan • Gemensam plan - befolkning


Ladda ner ppt "Fakta om invånarna i Göteborg • Invånare: 516 532 ( 80 000, över 65)20% utrikes födda • Medelinkomst (över 20 år) - män 283 200 - kvinnor 206 900 Fotograf:"

Liknande presentationer


Google-annonser