Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Karin Althoff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Karin Althoff."— Presentationens avskrift:

1 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Karin Althoff

2 Finns att ladda ner på: http://www.vgregion.se/hskgoteborg Klicka på Publicerat

3 Behovsgrupp exempelvis diabetiker eller barn demografi socioekonomi levnadsvanor vårdkonsumtion inkl läkemedel hälsa

4 •Hela befolkningen i nämndområdet •Barn (0-17 år) •Äldre (65 år och äldre) •Andra behovsgrupper •Vårdkonsumtion •Läkemedelskonsumtion •Framtidsscenarier Dagens presentation

5 Västra Hisingen Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Majorna-LinnéNorra Hisingen Angered Östra Göteborg Örgryte- Härlanda Karta över kansliområdet

6 Västra Götaland 41 år Medelålder

7 Befolkningsstruktur HSN 5 befolkning 2008 befolkning 2015

8 HSN 5 HSN 5 - jämförelse med hela Västra Götaland

9 Care Need Index (CNI) beskriver behov av primärvård utifrån sju sociodemografiska variabler. •ensamstående äldre än 64 år •utlandsfödda (Syd- och Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika) •arbetslösa •ensamstående föräldrar •individer som flyttat sista året •lågutbildade •barn under fem år VG-PV enheter med högt CNI får extra ersättning

10 CNI per stadsdel

11 Barn, 0-17 år

12

13

14 Äldre 65 år och äldre

15 Äldre

16

17 Andra behovsgrupper

18 Antal personer med respektive diagnos HSN 5

19 Antal barn i behovsgrupper

20

21 Sjuklighet (diagnosförekomst) jämförelse Västra Götaland Lägre än VG • kranskärlssjukdom (totalt & akut) • stroke • diabetes • astma & KOL (barn & vuxna) • psykiatrisk sjuklighet (totalt) • depression • psykisk sjukdom med samtidigt missbruk • hypertoni • luftvägs- och öroninfektioner (barn) Samma som VG • bröstcancer • ledgångsreumatism • psykiatrisk sjuklighet (barn) • skador (barn) • fallskador (äldre) • demens (äldre) Högre än VG • cancer • prostatacancer • psykos • allergi (barn)

22 Vårdkonsumtion

23 Antal besök per invånare 2010 Västra Götaland 5,9

24 Andel av besök inom specialiserad vård 2010 Västra Götaland 38% Procent

25

26

27 Läkemedels- konsumtion

28 Läkemedelskonsumtion, DDD per dag och invånare

29

30 Andel i befolkningen 65-74 år som konsumerar lugnande och antidepressiva medel

31

32 Framtidsscenarier

33 Ökning av antal individer i behovsgrupperna 2015 procentuell ökning HSN 5 baserad på procentuella förekomsten hos befolkningen i HSN 5

34 Ökning av antal individer i behovsgrupperna 2015 baserad på procentuella förekomsten hos befolkningen i HSN 5 HSN 5

35 Prognos, total vårdkonsumtion äldre HSN 5

36 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Karin Althoff."

Liknande presentationer


Google-annonser