Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar - 65 år och äldre 2009 till 2013 kvartal 2 Sammanställning av indikatorerna per kvartal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar - 65 år och äldre 2009 till 2013 kvartal 2 Sammanställning av indikatorerna per kvartal."— Presentationens avskrift:

1 Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar - 65 år och äldre 2009 till 2013 kvartal 2 Sammanställning av indikatorerna per kvartal för Västra Götaland, vårdsamverkansområde Skaraborg, hälso- och sjukvårdsnämndsområden, förvaltning Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys 130902 anna.kjellstrom@vgregion.se catarina.karlberg@vgregion.se PPT-filen hittas under -www.vgregion.se/analysenhet -välj rapporter a-ö, under i

2 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 2 Sammanfattning Västra Götaland Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. -Något lägre andel kvartal 1 2013 jämfört med kv1 2012. Det är både antalet återinskrivningar och totala antalet vårdtillfällen som minskat. Ej statistiskt säkert. Andelen kvartal 2 är oförändrad mellan åren. Vanligare bland män än bland kvinnor, inga åldersskillnader. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. -En marginellt högre andel undvikbar slutenvård första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012 i VG. Det är egentligen ingen mätbar skillnad och ej statistiskt säkert. Utfallet 2013 beror på att nämnaren, dvs totalt antal diagnossatta slutenvårdtillfällen blivit färre. Detta beror framförallt på att antalet vårdplatser minskat. Vanligare bland 80 år och äldre jämfört med 65-79 år, något vanligare bland män. Vanligaste diagnosen är hjärtsvikt (29%), följt av KOL, njurbäckeninflammation, diabetes, sedan kärlkramp och epilepsi. Observera säsongsvariationen vid kvartal- och månadsredovisning, framförallt till följd av variation av totalt antal vårdtillfällen i nämnaren. Under sommarmånaderna är totala antalet vårdtillfällen klart färre (färre planerade operationer), men även undvikbara slutenvårdstillfällen och ÅI30. Antalet vårdtillfällen totalt har ökat sedan 2009, men minskar något 2013. Antalet undvikbara slutenvårdstillfällen och återinskrivningar har legat på en stabil nivå sedan 2009, trots att vi får fler äldre i befolkningen.

3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 3 Indikatorerna i överenskommelsen regeringen/SKL ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2013”, 65 år och äldre – definition Återinskrivning inom 1-30 dagar Täljare: Antal återinskrivningar inom 1-30 dagar för aktuell mätperiod Nämnare: Totalt antal vårdtillfällen för aktuell mätperiod Ca 20 000 vtf 2012 i VG Undvikbar slutenvård Täljare: Antal undvikbara slutenvårdstillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Totalt antal diagnossatta vårdtillfällen för aktuell mätperiod Ca 15 000 vtf år 2012 i VG *ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Samtliga resultat bakåt uppdateras och därför kan siffrorna ändras något vid varje kvartalsuppdatering

4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 4 Västra Götaland

5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 5 Västra Götaland per år

6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 6

7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 7

8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 8

9 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 9

10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 10

11 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 11

12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 12 Vårdsamverkansområde

13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 13

14 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 14

15 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 15 Skaraborg

16 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 16 Sammanfattning Skaraborg Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. Västra Skaraborg har lägre andel ÅI30 än länet som helhet under perioden 2009-2013. Undvikbar slutenvård Förändring över tid: -Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. -Något högre värde kv1 och kv2 2013 jämfört med 2012 i området, framförallt i Västra Skaraborg (till följd av färre vårdtillfällen totalt i nämnaren!). Ej statistiskt säkert. Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en viktig förklaring

17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 17

18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 18

19 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 19

20 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 20

21 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 21

22 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys sid 22


Ladda ner ppt "Indikatorerna Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar - 65 år och äldre 2009 till 2013 kvartal 2 Sammanställning av indikatorerna per kvartal."

Liknande presentationer


Google-annonser