Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akutflöden VGR Område uppföljning och analys Catarina Karlberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akutflöden VGR Område uppföljning och analys Catarina Karlberg"— Presentationens avskrift:

1 Akutflöden VGR Område uppföljning och analys Catarina Karlberg
Anna Kjellström Jarl Torgerson

2 1. Inflöden - Primärvård Område Uppföljning och Analys

3 Sammanfattning (inflöden)
Besöken i PV minskar 2013, efter att ha ökat mellan 2005 och 2011 (Figur 1) Kvinnor söker i högre grad än män PV. (Figur 3) 1/3 har ett besök i PV 0-7 dagar före ett akutmottagningsbesök. (Figur 4) ALS och NU har en högre andel besök i PV samma dag eller inom 7 dagar före ett besök på akutmottagningen. (kan inte avgöra vilket som varit före det andra vilket gör att det skulle kunna handla om hänvisningar från akutmottagningen) (Figur 5) 7-17 åringar har i högre grad varit hos PV samma dag som de har ett besök på akutmottagningen (Figur 6) Undvikbar slutenvård är ett mått på kvalitet och tillgänglighet i öppenvården, VGR genomsnittet är 5% per invånare har ett undvikbart slutenvårdstillfälle, Östra Göteborg ligger högst med 6,5% lägst ligger Öckerö med lite mer än 3% (Figur 7) Dominerade sjukdomsgrupper inom undvikbarslutenvård är: Hjärtsvikt, KOL, Njurbäckeninflammation, Diabetes samt Kärlkramp (Figur 8) Kan idag inte göra någon sammanställning över de Vårdcentraler som remitterar till akutmottagningarna och med vilken frekvens det sker. Område Uppföljning och Analys

4 Besöken i PV minskar 2013, efter att ha ökat mellan 2005 och 2011
Figur 1 Besöken i PV minskar 2013, efter att ha ökat mellan 2005 och 2011 Område Uppföljning och Analys

5 Figur 2 Besök i PV minska 2013 jämfört med 2012 i alla åldersgrupper utom år. Område Uppföljning och Analys

6 Kvinnor söker i högre grad än män PV.
Figur 3 Kvinnor söker i högre grad än män PV. Område Uppföljning och Analys

7 1/3 har ett besök i PV 0-7 dagar före ett akutmottagningsbesök
Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök på akutmottagningen, jämför åren per kön Figur 4 1/3 har ett besök i PV 0-7 dagar före ett akutmottagningsbesök Område Uppföljning och Analys

8 Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök på akutmottagningen, jämför åren per förvaltning Figur 5 ALS och NU har en högre andel besök i PV samma dag eller inom 7 dagar före ett besök på akutmottagningen. (kan inte avgöra vilket som varit före det andra vilket gör att det skulle kunna handla om hänvisningar från akutmottagningen) Område Uppföljning och Analys

9 Andel med besök i PV samma dag eller 1-7 dagar före ett besök på akutmottagningen, jämför åren per åldersgrupper Figur 6 7-17 åringar har i högre grad varit hos PV samma dag som de har ett besök på akutmottagningen Område Uppföljning och Analys

10 De dominerande sjukdomsgrupperna för undvikbar slutenvård
Figur 7 65 år och äldre De dominerande sjukdomsgrupperna för undvikbar slutenvård Figur 8 Undvikbar slutenvård är ett mått på kvalitet och tillgänglighet i öppenvården, VGR genomsnittet är 5% per invånare har ett undvikbart slutenvårdstillfälle, Östra Göteborg ligger högst med 6,5% lägst ligger Öckerö med lite mer än 3% Dominerade sjukdomsgrupper inom undvikbarslutenvård är: Hjärtsvikt, KOL, Njurbäckeninflammation, Diabetes samt Kärlkramp Område Uppföljning och Analys

11 2. Flöden på Akutmottagningen
Område Uppföljning och Analys

12 Sammanfattning (på akutmottagningen)
De äldre är den dominerande patientgruppen på akutmottagningarna (Figur 9) Andelen besök i åldrarna 18-44år har fortsatt öka under 2012 och (Figur 9) Kvinnorna är dominerade i åldrarna år. (Figur 10) Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar. (Figur 13) F o m 50år skrivs minst 50% in vid ett besök på akutmottagningen. (Figur 13) Män skrivs in i större utsträckning än kvinnor för åldersgrupperna 45-79år i åldersgruppen 80+ utjämnas det. SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%) (Figur 14) Hälften av alla besök får gul triagefärg och 4% får röd. (Figur16) 7-17åringar är i högre grad än andra åldersgrupper gultriagerade. (Figur 17 och Figur 18) Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är den förvaltning som ligger närmast att klara målen. (Figur 19 och Figur 20) Område Uppföljning och Analys

13 Figur 9 Åren De äldre är den dominerande patientgruppen på akutmottagningarna. Andelen besök i åldrarna 18-44år har fortsatt öka under 2012 och 2013. Område Uppföljning och Analys

14 Kvinnorna är dominerade i åldrarna 18-44 år.
Figur 10 Kvinnorna är dominerade i åldrarna år. Område Uppföljning och Analys

15 Andelen av befolkningen som har besök på akutmottagning jämför
åren 2012 och 2013 per förvaltningarna Figur 11 Andelen av befolkningen som sökt på akutmottagning i VG ökar 2013 jämfört med 2012, ökningen märks på alla förvaltningarna utom SkaS och SU, där andelen minskar något. Område Uppföljning och Analys

16 Andelen av befolkningen som har besök på akutmottagning jämför
åren 2012 och 2013 för förvaltningarna och åldersgrupper Figur 12 Fördelningen av åldersgrupper är likartade för alla VG´s akutmottagningar med undantag för Kungälv, vilket beror på avsaknaden av barnåldersgruppen 0-6 år Område Uppföljning och Analys

17 Figur 13 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen, per åldersgrupp åren 2009 till 2013 Andelen inskrivna minskar mellan 2009 till 2013 i alla förvaltningar. F o m 50år skrivs minst 50% in vid ett besök på akutmottagningen. Område Uppföljning och Analys

18 Figur 14 Andelen inskrivna vid ett besök på akutmottagningen per förvaltning jämför 2012 och 2013 SU och ALS är de förvaltningar som har lägst andel inskrivna vid ett besök på akutmottagningen.(20-25% medan de andra förvaltningarna ligger runt 33%) Område Uppföljning och Analys

19 Andelen inskrivna ökar med stigande ålder
Figur 15 Andelen inskrivna ökar med stigande ålder Område Uppföljning och Analys

20 Hälften av alla besök får gul triagefärg och 4% får röd.
Figur 16 Hälften av alla besök får gul triagefärg och 4% får röd. Område Uppföljning och Analys

21 7-17åringar är i högre grad än andra åldersgrupper gultriagerade.
Figur 17 Figur 18 7-17åringar är i högre grad än andra åldersgrupper gultriagerade. Område Uppföljning och Analys

22 Figur 19 Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är den förvaltning som ligger närmast att klara målen. Område Uppföljning och Analys

23 Figur 20 Ledtiderna, här finns fortfarande en bit kvar till målvärden. SkaS är den förvaltning som ligger närmast att klara målen. Område Uppföljning och Analys

24 3. Utflöden Område Uppföljning och Analys

25 Sammanfattning (utflöden)
ca 20% har ett besök hos PV inom 14 dagar efter en utskrivning från sjukhus. (Tabellerna 1,2 och 3) Lägst andel återinskrivningar per invånare har Dals-Ed(ca4%) högst andel har Färgelanda (med ca 7,5%) (Figur 22) Dominerande sjukdomsgrupper vid återinskrivningar är sjukdomar i: Cirkulationsorganen, Andningsorganen samt Matsmältningsorganen. (Figur 23) Det finns en stor variation mellan vårdcentralerna i återinskrivningsfrekvens (Figur 24) Samvariation mellan ÅI30 dagar och undvikbar slutenvård på vårdcentralsnivå (Figur 25) ALS och SkaS ligger år 2013 lite lägre än de andra förvaltningarna avseende Återinskrivningar inom 30dagar i förhållande till antal vårdtillfällen. (Figur 26) Område Uppföljning och Analys

26 Andelen vårdtillfällen med besök i PV inom 14 dagar från utskrivningen.
Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 ca 20% har ett besök hos PV inom 14 dagar efter en utskrivning från sjukhus. Område Uppföljning och Analys

27 De dominerande sjukdomsgrupperna för återinskrivningar 30 dagar
65 år och äldre Figur 21 De dominerande sjukdomsgrupperna för återinskrivningar 30 dagar Figur 22 Lägst andel återinskrivningar per invånare har Dals-Ed (ca4%) högst andel har Färgelanda (med ca 7,5%) Dominerande sjukdomsgrupper vid återinskrivningar är sjukdomar i: Cirkulationsorganen, Andningsorganen samt Matsmältningsorganen. Område Uppföljning och Analys

28 Figur 24 Det finns en stor variation mellan vårdcentralerna i återinskrivningsfrekvens Område Uppföljning och Analys

29 Figur 25 Samvariation mellan ÅI30 dagar och undvikbar slutenvård på vårdcentralsnivå Område Uppföljning och Analys

30 Figur 26 65 år och äldre ALS och SkaS ligger år 2013 lite lägre än de andra förvaltningarna avseende Återinskrivningar inom 30dagar i förhållande till antal vårdtillfällen. Område Uppföljning och Analys

31 Iakttagelser Regiongemensam besöksorsakslista för akutmottagningarna skulle möjliggöra uppföljning av patientgrupper. (Ett akutbesök diagnossätts inte i så hög utsträckning) Man kan idag inte följa upp vilka Vårdcentraler som remitterar patienter till akutmottagningarna Besökstyperna på en akutmottagning bör vara: Akut och jourmottagninsbesök samt Inskrivningsbesök andra typer av besök bör ske någon annanstans än på akutmottagningen, här får man se till att ha subakuta tider på berörd specialistmottagning. På totalt årsflöde utgör problemet 1% men vid enskild akutmottagning kan det vara så stort som 18%(AM sjukhuset i Lidköping) Beräknat på 2013 års värden Område Uppföljning och Analys

32 Besökstyperna under strecket
Detta är olika besökstyper som registreras på akutmottagningarna i regionen. Besökstyperna under strecket utgör 1% av besöken beräknat för hela VGR. Vid enskild akutmottagning kan dessa besökstyper utgöra18% av besöken(AM sjukhuset i Lidköping) Beräknat på 2013 års värden Akut och jourmottagningsbesök Inskrivningsbesök Första besök Efterföljande besök Vaccination Not Defined Behandling, ej operation Dagkirurgi Efterföljande besök, första kontakt Hemsjukvårdsbesök Utredning/undersökning Intyg Konsultation, ska ej till Vega Preoperativt besök Område Uppföljning och Analys


Ladda ner ppt "Akutflöden VGR Område uppföljning och analys Catarina Karlberg"

Liknande presentationer


Google-annonser