Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Tobak Alkohol Övervikt hos barn och unga RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Resultatmål Andelen överviktiga barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Tobak Alkohol Övervikt hos barn och unga RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Resultatmål Andelen överviktiga barn."— Presentationens avskrift:

1 HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Tobak Alkohol Övervikt hos barn och unga RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Resultatmål Andelen överviktiga barn och unga ska minska med 15 procent före 2015 Karies bland barn och unga i Värmland ska minska Hur har det gått? 5 ½ åringar - liten minskning 10 åringar - oförändrat 12 åringar - något sämre

2 Övervikt hos barn och unga Tobak Alkohol HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI)Resultatmål Förekomst av klamydia i åldersgruppen 15 – 29 år, oavsett kön ska minska RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Hur har det gått? Något färre smittade 2012 jämfört med 2011

3 Övervikt hos barn och unga Alkohol HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) TobakResultatmål År 2014 uppgår andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker eller snusar till högst 6 % (utgångsläge 2011, 10 %) RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Hur har det gått? Rökare - något färre Snusare - oförändrat

4 RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Övervikt hos barn och unga Tobak HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Alkohol Resultatmål Andelen ungdomar i åk 1 gy som aldrig har druckit alkohol ska öka från 33 % (2011) till 50 % (2018) Hur har det gått? Försämring - fler har druckit

5 Psykisk hälsa Hur har det gått? Män – en liten förbättring Kvinnor – 2012 års mål är uppnått Resultatmål Andelen män 18 – 25 år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 17 % år 2012 till 15 % 2016 Andelen kvinnor 18 – 25 år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 36 % år 2008 till 30 % vid nästa mätning, 2012

6 Sårbara familjen Resultatmål Andelen som är behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutad årskurs 9, ska öka från 90 % (2010) till 97 % (2015). Alla (100 %) av barnen ska erbjudas och komma på de hälsobesök och vaccinationer (på BVC och skola) som de har rätt till. Barns psykiska hälsa skall öka med utgångspunkt från sammanvägt index i åldersgrupperna i årskurs 4, 7 samt gymnasiets årskurs 1. Hur har det gått? Något sämre än tidigare år Hälsosamtal 99% i grundskolan 85% i åk 1 gymnasiet En liten förbättring

7 Äldres hälsa Resultatmål Att vid minst 60 % av förväntade dödsfall har brytpunktssamtal genomförts Att 90 % av personer i särskilt boende får en riskbedömning - undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa Antalet personer över 65 år som får olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer ska minska med minst 10 % i september 2012 jämfört med nivån i september 2011. Andelen personer i särskilda boenden som får läkemedel mot psykos skall minska med minst 10 % i september 2012 jämfört med nivån i september 2011. Undvikbar slutenvård, ska minska med 10 % och återinläggningar inom 30 dagar ska minska med 10 %. Alla kommuner ska ligga under riksgenomsnittet vad gäller fallolyckor för 80 år och äldre. Hur har det gått? Förbättring Referensvärden saknas från tidigare år Förbättring

8 Fortsättningen …. resultatmål 2013

9 2013 Sårbara familjen Resultatmål 2013 Andelen behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutad årskurs 9, ska öka från 90 % (2010) till 97 % (2015) Alla (100 %) av barnen ska erbjudas och komma på de hälsobesök och vaccinationer (på BVC och skola) som de har rätt till Barns psykiska hälsa skall öka med utgångspunkt från det sammanvägda indexet i åldersgrupperna årskurserna 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1.

10 2013 Psykisk hälsa Resultatmål 2013 Andelen män 18 – 25 år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 17 % år 2012 till 15 % vid nästa mätning, 2016 Andelen kvinnor 18 – 25 år med nedsatt psykisk hälsa ska minska från 30 % år 2012 till 25 % vid nästa mätning, 2016 Antal självmordsförsök för män och kvinnor i alla åldrar i länet ska i ett första steg sjunka till riksgenomsnittet.

11 2 2013 Riskbruk och riskbeteende Resultatmål 2013 Andelen överviktiga barn och unga ska minska med 15 procent före 2015. Mätningar sker i åldrarna 5 ½ år och 10 år Minskning av det genomsnittliga antalet karierade/fyllda tänder bland 12-åringar. Förekomst av klamydia i åldersgruppen 15 – 29 år, oavsett kön, ska minska med 10 % till år 2016 År 2014 uppgår andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker eller snusar till högst 6 % År 2015 bör samtliga Värmlands kommuner ha beslutat om rökfri arbetstid inom all kommunal verksamhet Andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som aldrig har druckit alkohol ska öka från 33 % (2011) till 50 % (2018)

12 2013 Äldres hälsa Resultatmål 2013 Minst 60 % av förväntade dödsfall har brytpunktssamtal genomförts (Svenska palliativregistret, 35,3 % mars 2012) 90 % av personer i särskilt boende får en riskbedömning (undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa, Senior alert) Antalet personer över 75 år som får olämpliga läkemedel ska minska Undvikbar slutenvård, d v s utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården ska minska med 10 % och återinläggningar inom 30 dagar, (undvikbara återinläggningar) ska minska med 10 % på länsnivå Alla kommuner ska ligga under riksgenomsnittet vad gäller fallolyckor för 80 år och äldre


Ladda ner ppt "HIV och sexuellt överförbara infektioner (STI) Tobak Alkohol Övervikt hos barn och unga RISKBRUK OCH RISKBETEENDE Resultatmål Andelen överviktiga barn."

Liknande presentationer


Google-annonser