Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoarbete i Munkedal • Hälsa för alla – 1985 • Från primärvård till kommun • Regionen bildas • Avtal mellan region och kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoarbete i Munkedal • Hälsa för alla – 1985 • Från primärvård till kommun • Regionen bildas • Avtal mellan region och kommun."— Presentationens avskrift:

1

2 Folkhälsoarbete i Munkedal • Hälsa för alla – 1985 • Från primärvård till kommun • Regionen bildas • Avtal mellan region och kommun

3 Organisation - då och nu • 1985 – Folkhälsoråd med arbetsgrupper • 1997 - Hälsopolitisktprogram • 2001 – LLG och folkhälsoråd • 2002 – Folkhälsopolitiskt råd • 2004 – Folkhälsoplan 2005-2007 • 2007 - …..?

4 Hur går det med Folkhälsopolitiken? SVERIGE I VÄRLDSTOPPEN I FOLKHÄLSA! Medellivslängd enligt WHO 2002

5 Vi lever längre i Munkedal!

6 Folkhälsoframgångar • Sverige ligger fortfarande bra till när det gäller levnadsnivå, relativt hög jämlikhet. Den kulturella aktiviteten har ökat. • Små barns kroppsliga hälsa är utmärkt. • Sjukvården är bra på att rädda liv – låg åtgärdbar dödlighet • Sjukvården är bra på att rädda liv – låg åtgärdbar dödlighet • Förebygga skador — Sverige är bäst i världen när det gäller att förebygga dödsolyckor hos barn (men tyvärr inga framgångar när det gäller fallolyckor bland äldre) • Arbetet med att förebygga hiv/aids har varit framgångsrikt även om antalet nysmittade ökat de senaste åren • Vi röker allt mindre — minskad rökning innebär flera tusen färre förtidiga dödsfall varje år September 2005

7 Områden med anledning till oro • Ingen påtaglig minskning av hälsoskillnader • Ökade socioekonomiska och etniska skillnader när det gäller valdeltagande • Tecken på att ungdomars känsla och delaktighet har minskat • Trendmässigt minskande sysselsättning och ökade ohälsotal • Fortfarande påtagliga miljöproblem bland annat när det gäller vissa typer av luftföroreningar och buller • Förebyggande arbete dåligt utvecklat i sjukvården • Ökande övervikt, minskad fysisk aktivitet, ökad alkoholkonsumtion

8 De stora hoten mot hälsan • Sämre psykisk hälsa — allt fler sover illa och är nedstämda • Kraftig ökande ohälsotal — 15 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar inte på grund av sjukdom • Minskad fysisk aktivitet och övervikt en hotande folkhälsobomb • Den högsta alkoholkonsumtionen på mer än 100 år

9 Många har problem med sömnen

10 Förskrivning av mediciner mot depressioner 6 procent av svenska folket använder antidepressiva. I de högsta åldersgrupperna är andelen 15—20 procent.

11

12 830 000 PERSONER ÄR SJUKSKRIVNA ELLER FÖRTIDSPENSIONERADE Antal ohälsodagar per sjukpenningförsäkrad

13

14 Andel elever med normal kroppsvikt Beräknat på längd/vikt index i skolår 4 (ca 10 år) Motsvarar ett BMI (vikten i kg/längd i m x 2) - övervikt för barn <20,0 och fetma <25,6

15

16 Roller och ansvar • Ansvarsnivåer: –Fullmäktige/nämnden har befolkningsansvaret för folkhälsa –Cheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet –Folkhälsosamordnaren har en stödjande funktion inom kommunen som helhet

17 • Folkhälsosamordnarens roll –initiativ, konsult och stöd • Uppdragsgivare –Närmaste chef –Närmaste nämnd/styrelse –Ytterst kommunfullmäktige/kommunstyrelsen • Kund –Primärt chefer med utförandeansvar –Sekundärt politiker med ansvar för styrning och uppföljning

18 Gruppsamtal 1. Camilla, Per-Arne, Jan, Anne 2. Gunvor, Lars-Erik, Hans, Uno, Lotta 3. Gunnel, Donald, Mariette, Eva 4. Bertil, Lars-Göran, Åsa, Leif, Ewy

19 Frågor att samtala om • Hur kan vi implementera folkhälsomålen i kommunens fortlöpande arbete? • Vilka mål berör ”min” förvaltning/nämnd? • På vilket sätt? • Vad skulle vi vilja utveckla mer? • Hur använder vi oss av ”folkhälsotänket” för att det ska vara gott att leva i Munkedal, skapa attraktion och tillväxt?

20 Till sist: • Hur går vi konkret vidare…vad är nästa steg? • Ska vi genomföra utbildningsdag för ”30- gruppen” den 15 juni? • Vad för fokus ska den dagen ha?

21 Tack!! Till alla deltagare och inblandade på olika sätt! Hälsa skapas i vardagen där människor lär, lever, leker och älskar! Folkhälsopolitiska rådet


Ladda ner ppt "Folkhälsoarbete i Munkedal • Hälsa för alla – 1985 • Från primärvård till kommun • Regionen bildas • Avtal mellan region och kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser