Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument Vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument Vad."— Presentationens avskrift:

1 Upplägg Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument Vad gör vi inom folkhälsa? Vad ser vi för behov i framtiden? Vad fungerar/vad fungerar inte/vad saknas det kunskap om? Vad betyder detta för oss i vårt arbete? Nytt folkhälsoavtal från år 2013

2 Vad är folkhälsa? Hälsa för hela befolkningen (inte individer) Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt) Förebygga sjukdomar, skador, problem ”Att sätta in resurser innan det är för sent”

3 Lokala inriktningsmål:
De lokala inriktningsmålen är: Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa Äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen Förbättra unga kvinnors hälsa Utveckla omvärldsanalysen kring mångfaldsfrågorna inför 2013

4 Vad gör folkhälsan i Mark?
Beskrivning av olika insatser för olika åldrar Barn Ungdomar Unga vuxna Vuxna 65+

5 Vad gör folkhälsan i Mark? Bland annat: Föräldrakurser
Råd och stöd på nätet, Föreläsaningar Stöd till föräldranätverk Attraktiva föräldramöten Barn Ungdomar Vuxna 65+

6 Vad gör folkhälsan i Mark? Kost och fysisk aktivitet inom
-idrottsrörelsen -skolan -ungdomsmottagningen Kärlek, självkänsla och relationer Minska langning av alkohol till minderåriga Träffar för tonårsföräldrar Tobaksregler i skolan Fältarbete där ungdomar är Barn Ungdomar Vuxna 65+

7 Vad gör folkhälsan i Mark? Fysisk aktivitet på recept Föreningsstöd
Hälsans stig Det goda livet (utåtriktat folkhälsoarbete.) 2012 års tema: fysisk aktivitet Barn Ungdomar Vuxna 65+

8 Vad gör folkhälsan i Mark? Undersökning och utställning om
levnadsvanor för personer över 65 år Sociala aktiviteter (bio, lyrik, poesi) Stöd till pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer Fysisk aktivitet Barn Ungdomar Vuxna 65+

9 Övrigt folkhälsoarbete:
Folkhälsa i samhällsplaneringen; Marks översiktsplan Arrangera folkhälsoutbildningar/seminarium för förtroendevalda och tjänstemän Undersökningar (genomförande, analys, spridning) Skolelevers drogvanor, Ungdomsundersökningen, Hälsa på lika villkor Utredningar Omvärldsbevakning Barn Ungdomar Vuxna 65 +

10 Framtida utmaningar för det lokala folkhälsoarbetet
Folkhälsan är generellt bra men det finns en ojämlikhet i hälsa Utbildning och sysselsättning viktiga faktorer för att få ett gott liv Insatser för unga vuxna Psykisk ohälsa Hög alkoholkonsumtion Etablering på arbetsmarknaden

11 Vad fungerar? Föräldrastödsprogram Evidens? Effektutvärderingar?
Drogförebyggande arbete genom att minska tillgången till alkohol, tobak, narkotika Bäst evidens för höga priser, begränsad försäljning i handel/restaurang för tobak och alkohol, motarbeta langning, motarbeta rattonykterhet Fysisk aktivitet på recept Skadeförebyggande insatser äldre

12 Vart hittar vi tveksamma resultat/områden där det saknas kunskap?
Vad fungerar inte: Kampanjarbete generellt, punktinsatser. Kan dock användas för att lyfta särskilda frågor vid vissa tillfällen Insatser för att påverka beteenden, dock viktigt att ha kunskap om hälsofrågor (alkohol, tobak, kost etc.) Kunskap saknas vad gäller: Arbetsmarknadsinsatser, vad fungerar? Förbättrad kvalitet i skolan (skolverket, forskning om lärande: kvalitet på utbildningen, social och relationskompetens, bemötande, skoltrivsel, lugn och ro, höjd lärarstatus, sluta omorganisera

13 Vad betyder detta för vårt arbete?
Fortsatt arbete med föräldrastöd (långsiktig implementering + uppföljning Fysisk aktivitet Drogförebyggande insatser Verksamhet för personer över 65 år (sociala aktiviteter, föreningsbidrag)

14 Våra förutsättningar för att nå dit
Bli bättre på att avgränsa oss (färre insatser, bättre uppföljning på de insatser vi har) Arbeta för att påverka de ”stora frågorna”: Skola, sysselsättning, insatser i tidigt skede Vi måste arbeta långsiktigt

15 Nytt folkhälsoavtal med Västra Götaland från år 2013
Tydligare formulerade mål från VG Gemensamt uppföljningssystem Fortsatt stort fokus på goda uppväxtvillkor för barn och unga


Ladda ner ppt "Upplägg Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument Vad."

Liknande presentationer


Google-annonser