Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoenheten en hälsofrämjande mottagning Ser möjligheten att stärka och motivera patienter till hälsosamma levnadsvanor. Långsiktig beteendeinriktad behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoenheten en hälsofrämjande mottagning Ser möjligheten att stärka och motivera patienter till hälsosamma levnadsvanor. Långsiktig beteendeinriktad behandling."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoenheten en hälsofrämjande mottagning Ser möjligheten att stärka och motivera patienter till hälsosamma levnadsvanor. Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar

2 Hälsoenhetens uppdrag och omfattning Nätverksträffar Information Handledning/Utbildning Föreläsningar Patientbehandling Grupp/individ/par Metod: Praktisk beteende- inriktad behandling Bevaka forskning och utveckling

3 Beteende inriktad behandling foFokufoFoku FOKUS Titta på sina vanor KARTLÄGGNING Av den nuvarande vanan ANALYS Reflektera över den oönskade vanan INLÄRNING AV NYA VANOR För att förändra den nuvarande vanan

4 Föreläsningsserie inför gruppstart - Överviktsbehandling 5 föreläsningar: • Motivation • Dietistföreläsning • Vikten av fysisk aktivitet • Fetma, orsaker och behandling • Stress/sömn Föreläsningsserien är öppen för alla intresserade t.ex anhöriga, patienter med BMI>25 Föreläsningsserien är öppen för alla intresserade t.ex anhöriga, patienter med BMI>25

5 Uppföljning • Uppföljning sker vid 3, 6, 12 och 24 månader • Kan ske via besök eller enkäter

6 Mål för mottagningarna • Tobaksfrihet • Regelbunden Fysisk Aktivitet • Regelbunden måltidsordning • Balans mellan matvanor, motion och kroppsvikt • Ökat Välbefinnande • Bättre sömnkvalitet

7 Hur kommer patienten till oss? • Patienten kontaktar själv • Vårdgivare skriver remiss – Läkare, Tandläkare, DSK/SSK, tandhygienist, sjukgymnast, barnmorska, kurator etc • Hänvisning från annan vårdgivare

8 Flödesschema VÅRDCENTRAL/ SJUKHUS/ FTV Tar upp frågan om Tobak HÄLSOENHETEN VÅRDCENTRAL/ SJUKHUS/FTV Remiss/Hänvisning Uppföljning: T ex Bltr-kontroller och recept mm Fortsatt behandling Fortsatt kontakt med PAL

9 Livsstilskolan ”Tänk OM” Föreläsningsserie om livsstilens betydelse för Hälsan

10 ”Tänk Om” kurs om livsstilens betydelse för hälsan. Vad är Hälsa? Sömn Hälsoeffekter av Fysisk AktivitetMat och Hälsa Tobak/ Alkohol eller Hälsa Stress påverkan och Hälsa Avspänning Motivation & Beteende- Förändring Faktorer som stärker hälsan

11 Syfte • Öka kunskapen om faktorer som har betydelse för att främja hälsan • Stödja personer som vill göra en livsstilsförändring

12 Rekrytering från • Primärvården • Arbetsmarknadscentrum • Socialtjänsten försörjningsstöd • Arbetsförmedlingen • Mun till mun metoden • Hemsidan • Folktandvården

13 Behandling av insomni Gruppbehandling baserad på metoder från KBT

14 Behandlingen • Bedömningssamtal på Hälsoenheten • 7 gruppträffar en gång i veckan. En uppföljande träff efter 3 veckor. Skriftlig uppföljning 6 månader och ett år. • Remiss från läkare behövs

15 Hälsoenheten och CEFAM anordnar kurser utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer ang tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor -

16 Vår Hemsida www.slso.sll.se/halsoenheten halsoenheten@sll.se


Ladda ner ppt "Hälsoenheten en hälsofrämjande mottagning Ser möjligheten att stärka och motivera patienter till hälsosamma levnadsvanor. Långsiktig beteendeinriktad behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser