Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar"— Presentationens avskrift:

1 Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar
Hälsoenheten en hälsofrämjande mottagning Ser möjligheten att stärka och motivera patienter till hälsosamma levnadsvanor. Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar

2 Hälsoenhetens uppdrag och omfattning
Patientbehandling Grupp/individ/par Metod: Praktisk beteende- inriktad behandling Nätverksträffar Information Handledning/Utbildning Föreläsningar Bevaka forskning och utveckling

3 Beteende inriktad behandling
INLÄRNING AV NYA VANOR För att förändra den nuvarande vanan ANALYS Reflektera över den oönskade vanan KARTLÄGGNING Av den nuvarande vanan FOKUS Titta på sina vanor foFoku

4 Föreläsningsserie inför gruppstart - Överviktsbehandling
5 föreläsningar: Motivation Dietistföreläsning Vikten av fysisk aktivitet Fetma, orsaker och behandling Stress/sömn Föreläsningsserien är öppen för alla intresserade t.ex anhöriga, patienter med BMI>25 Berätta även om föreläsningsserie på arabiska.

5 Uppföljning Uppföljning sker vid 3, 6, 12 och 24 månader
Kan ske via besök eller enkäter

6 Mål för mottagningarna
Tobaksfrihet Regelbunden Fysisk Aktivitet Regelbunden måltidsordning Balans mellan matvanor, motion och kroppsvikt Ökat Välbefinnande Bättre sömnkvalitet

7 Hur kommer patienten till oss?
Patienten kontaktar själv Vårdgivare skriver remiss – Läkare, Tandläkare, DSK/SSK, tandhygienist, sjukgymnast, barnmorska, kurator etc Hänvisning från annan vårdgivare

8 Fortsatt kontakt med PAL
Flödesschema Remiss/Hänvisning VÅRDCENTRAL/ SJUKHUS/ FTV Tar upp frågan om Tobak HÄLSOENHETEN Uppföljning: T ex Bltr-kontroller och recept mm Fortsatt kontakt med PAL Fortsatt behandling VÅRDCENTRAL/ SJUKHUS/FTV HÄLSOENHETEN

9 Livsstilskolan ”Tänk OM”
Föreläsningsserie om livsstilens betydelse för Hälsan

10

11 Syfte Öka kunskapen om faktorer som har betydelse för att främja hälsan Stödja personer som vill göra en livsstilsförändring

12 Rekrytering från Primärvården Arbetsmarknadscentrum
Socialtjänsten försörjningsstöd Arbetsförmedlingen Mun till mun metoden Hemsidan Folktandvården

13 Gruppbehandling baserad på metoder från KBT
Behandling av insomni Gruppbehandling baserad på metoder från KBT

14 Behandlingen Bedömningssamtal på Hälsoenheten
7 gruppträffar en gång i veckan. En uppföljande träff efter 3 veckor. Skriftlig uppföljning 6 månader och ett år. Remiss från läkare behövs

15 Hälsoenheten och CEFAM anordnar kurser utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer ang tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor - 15

16 Vår Hemsida


Ladda ner ppt "Långsiktig beteendeinriktad behandling för livsstilsförändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser