Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoenheten Södertälje Tobaks- mottagning Tobaks- mottagning Ulla Lennartsson Ulla Lennartsson Leg barnmorska med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoenheten Södertälje Tobaks- mottagning Tobaks- mottagning Ulla Lennartsson Ulla Lennartsson Leg barnmorska med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoenheten Södertälje Tobaks- mottagning Tobaks- mottagning Ulla Lennartsson Ulla Lennartsson Leg barnmorska med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling inom området Tobaksprevention Övervikts- mottagning Övervikts- mottagning Inger Sjöberg Inger Sjöberg Karin Östling Karin Östling Distriktssköterskor med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling inom området Obesitas Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Mia Löfgren Mia Löfgren Leg. sjukgymnast med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling inom området Fysisk aktivitet

2 Hälsoenhetens Vision Föredöme för det hälsofrämjande arbetet i Sverige inom områdena obesitas, tobaksprevention och fysisk aktivitet Föredöme för det hälsofrämjande arbetet i Sverige inom områdena obesitas, tobaksprevention och fysisk aktivitet

3 Hälso- och sjukvårdens råd är långsiktigt kostnadseffektiva Hälso- och sjukvårdens råd är långsiktigt kostnadseffektiva Ökad fysisk aktivitet ( FA) Ökad fysisk aktivitet ( FA) Goda och säkra livsmedel Goda matvanor och säkra livsmedel Minskat bruk av tobak till 2014 Målområde 6, 9,10 och 11

4 Hälsoenhetens uppdrag och omfattning Folkhälsoarbete Information Handledning/Utbildning Stöd till andra enheter och aktörer Samverkan tvärsektoriellt Patientbehandling Grupp/individ/par Metod: Praktisk beteende- inriktad behandling 50%

5 : Behandlingsmodell: Praktisk klinisk behandling av tobaksberoende, övervikt/fetma och fysisk inaktivitet baserad på beteendemodifikation och konventionell behandling. Praktisk klinisk behandling av tobaksberoende, övervikt/fetma och fysisk inaktivitet baserad på beteendemodifikation och konventionell behandling. Långsiktig med uppföljning upp till 5 år; sker i grupp, individuellt/par Långsiktig med uppföljning upp till 5 år; sker i grupp, individuellt/par

6 Överviktsmottagningens Mål Balans mellan matvanor, motion och kroppsvikt Stoppad viktökning Reducerad kroppsvikt Ökat välbefinnande

7 Resultat Utvärdering efter 2 år visar en viktminskning på 9,3 % Upplevd livskvalitet på en skala 1-10 Upplevd livskvalitet på en skala 1-10 Före behandling = 3,3 Efter 6 mån = 4,3 Efter 2 år = 6,0 Positiva medicinska effekter påvisas efter 5-10% viktminskning

8 Tobaksmottagningens mål Tobaksfrihet Tobaksfrihet Ökat välbefinnande Ökat välbefinnande Inriktning på Beteendeförändring av tobaksvanor och betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och regelbunden måltidsordning Inriktning på Beteendeförändring av tobaksvanor och betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och regelbunden måltidsordning

9 Resultat 2 grupper Basintervju/ Behandling 2 grupper Basintervju/ Behandling Rökfri efter 12 mån 32.5% i behandlingsgruppen Rökfri efter 12 mån 32.5% i behandlingsgruppen 30-40% rökfria efter ett år som gått på behandling hos utbildad rökavvänjare + nikotinläkemedel 30-40% rökfria efter ett år som gått på behandling hos utbildad rökavvänjare + nikotinläkemedel Enl SBU rapporten nr 138 ”Metoder för rökavvänjning” Enl SBU rapporten nr 138 ”Metoder för rökavvänjning”

10 Mål för Fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet Ökat välbefinnande Ökat välbefinnande Resurs i övervikts- tobaksmottagningens grupper. Resurs i övervikts- tobaksmottagningens grupper. FaR samordnare (Fysisk aktivitet på Recept) FaR samordnare (Fysisk aktivitet på Recept)

11 Resultat Ökat välbefinnande Ökat välbefinnande Ökad kroppskännedom Ökad kroppskännedom “ Kommit igång” med fysisk aktivitet “ Kommit igång” med fysisk aktivitet Normalisering av blodsockervärden Normalisering av blodsockervärden Underlättat vid rökstopp Underlättat vid rökstopp

12 Handledarstöd

13 Slutsats Hälsoenheten är ett behandlings/kunskapscenter för livstilsfrågor Hälsoenheten är ett behandlings/kunskapscenter för livstilsfrågor Stor betydelse att olika professioner har samma behandlingsmodell. Stor betydelse att olika professioner har samma behandlingsmodell. Nya handlings program för behandling av dessa frågor ger förslag på att inrätta liknande mottagningar som Hälsoenheten. Nya handlings program för behandling av dessa frågor ger förslag på att inrätta liknande mottagningar som Hälsoenheten.


Ladda ner ppt "Hälsoenheten Södertälje Tobaks- mottagning Tobaks- mottagning Ulla Lennartsson Ulla Lennartsson Leg barnmorska med spec. inriktning hälsovårdsutveck- ling."

Liknande presentationer


Google-annonser