Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoenheten Södertälje

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoenheten Södertälje"— Presentationens avskrift:

1 Hälsoenheten Södertälje
Tobaks- mottagning Ulla Lennartsson Leg barnmorska med spec. inriktning hälsovårdsutveck-ling inom området Tobaksprevention Övervikts- mottagning Inger Sjöberg Karin Östling Distriktssköterskor med spec. inriktning hälsovårdsutveck-ling inom området Obesitas Fysisk aktivitet Mia Löfgren Leg. sjukgymnast med spec. inriktning hälsovårdsutveck-ling inom området Fysisk aktivitet

2 Hälsoenhetens Vision Föredöme för det hälsofrämjande arbetet i Sverige inom områdena obesitas, tobaksprevention och fysisk aktivitet

3 Målområde 6, 9,10 och 11 Hälso- och sjukvårdens råd är långsiktigt kostnadseffektiva Ökad fysisk aktivitet ( FA) Goda matvanor och säkra livsmedel Minskat bruk av tobak till 2014

4 Hälsoenhetens uppdrag och omfattning
Patientbehandling Grupp/individ/par Metod: Praktisk beteende- inriktad behandling Folkhälsoarbete   Information Handledning/Utbildning Stöd till andra enheter och aktörer Samverkan tvärsektoriellt 50% 50%

5 Behandlingsmodell: Praktisk klinisk behandling av tobaksberoende, övervikt/fetma och fysisk inaktivitet baserad på beteendemodifikation och konventionell behandling. Långsiktig med uppföljning upp till 5 år; sker i grupp, individuellt/par

6 Överviktsmottagningens Mål
    Balans mellan matvanor, motion och kroppsvikt Stoppad viktökning       Reducerad kroppsvikt       Ökat välbefinnande

7 Resultat Utvärdering efter 2 år visar en viktminskning på 9,3 %
Upplevd livskvalitet på en skala 1-10 Före behandling = 3,3       Efter 6 mån = 4,3      Efter 2 år = 6,0 Positiva medicinska effekter påvisas efter 5-10% viktminskning

8 Tobaksmottagningens mål
Tobaksfrihet Ökat välbefinnande Inriktning på Beteendeförändring av tobaksvanor och betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och regelbunden måltidsordning

9 Resultat 2 grupper Basintervju/ Behandling
Rökfri efter 12 mån 32.5% i behandlingsgruppen 30-40% rökfria efter ett år som gått på behandling hos utbildad rökavvänjare + nikotinläkemedel Enl SBU rapporten nr 138 ”Metoder för rökavvänjning”

10 Mål för Fysisk aktivitet
Regelbunden fysisk aktivitet Ökat välbefinnande Resurs i övervikts-tobaksmottagningens grupper. FaR samordnare (Fysisk aktivitet på Recept)

11 Resultat Ökat välbefinnande Ökad kroppskännedom
“ Kommit igång” med fysisk aktivitet Normalisering av blodsockervärden Underlättat vid rökstopp

12 Handledarstöd

13 Slutsats Hälsoenheten är ett behandlings/kunskapscenter för livstilsfrågor Stor betydelse att olika professioner har samma behandlingsmodell. Nya handlings program för behandling av dessa frågor ger förslag på att inrätta liknande mottagningar som Hälsoenheten.


Ladda ner ppt "Hälsoenheten Södertälje"

Liknande presentationer


Google-annonser