Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor 2013-10-15Karin Granbom 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor 2013-10-15Karin Granbom 1."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor 2013-10-15Karin Granbom 1

2 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) Driver fackliga intressen (lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsorganisation, opinion etc) Driver yrkesmässiga/professionella intressen (utbildning, forskning, professionsutveckling, opinion etc) 2013-10-15Karin Granbom 2

3 Stöd från Socialstyrelsen Syftet: att öka arbetsterapeuternas kunskap om sjukdomsförebyggande metoder för arbete med tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor och på så sätt öka arbetsterapeuternas delaktighet i implementering av sunda levnadsvanor inom hälso ‐ och sjukvården. Stöd beviljades för insatser riktade till -yrkesverksamma arbetsterapeuter -till de åtta lärosäten som utbildar arbetsterapeuter 2013-10-15Karin Granbom 3

4 Kompetensutveckling av yrkesverksamma arbetsterapeuter 1.Kartläggning av kunskapsläget via enkät. 3 736 arbetsterapeuter besvarade enkäten Generellt ganska goda kunskaper om levnadsvanor. 2013-10-15Karin Granbom 4

5 2. Publicering av artikel Erlandsson, LK. (2012) Enkla råd kan göra stor nytta, i Tidskriften Arbetsterapeuten. nr 4/2012. 2013-10-15Karin Granbom 5

6 3. Nätbaserat fortbildningsmaterial http://www.fsa.se/Min- profession/Kompetensutveckling/levnadsva nor/ Följande bilder kopierat ur materialet 2013-10-15Karin Granbom 6

7 Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2013-10-15 7

8 Som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvården ska du: Karin Granbom kunna tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt kunna informera patienter/klienter om risker med de olika levnadsvanorna ha kännedom om de metoder som finns för att förebygga sjukdomar orsakat av ohälsosamma levnadsvanor och effekten av dem ha kunskap om levnadsvanor och dess konsekvenser/koppling till vardaglig aktivitet kunna inkludera enkla råd och rådgivande samtal i de arbetsterapeutiska metoder som du använder idag 2013-10-15 8

9 Enkla råd och rådgivande samtal kan och bör inkluderas i redan existerande arbetsterapeutiska metoder och komma till uttryckexempelvis i: anslutning till träning av nytt hjälpmedel vid matlagning i hemmet eller gruppintervention som stresshanteringsgrupper och smärtskola vid en vårdcentral. Inkluderas i Arbetsterapeutiska metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

10 Bedömningsverktyg som kartlägger olika aspekter av individens aktivitet vilka kan stödja enkla råd och rådgivande samtal Karin Granbom Etisk kod för arbetsterapeuter, 2012 Läs mer om Etiska koden Bedömning av Delaktighet i Aktivitet (BDA), version 2.0 2013 Läs mer om verktyget Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning 2012 Läs mer om verktyget ADL-Taxonomi 2001, nytryck 2011 Läs mer om verktyget 2013-10-15 10

11 Karin Granbom Att finna nya vägar - evidensbaserat hälsoutbildnings- program för personer med åldersförändringar i gula fläcken. Läs mer om verktyget Skriva dagbok Klicka på länken för exempel Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 4.1 (2013) Läs mer om verktyget Programmet Vardagsrevidering Länk till Lunds universitet och programmet GAP i vardagens aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och faktiskt gör, version 1.0 (2012) Läs mer om verktyget 2013-10-15 11

12 Fyra filmer för inspiration Karin Granbom Matvanor http://www.youtube.com/watch?v=o7YPyG3cXGQ &feature=share&list=PL5L6p11WDYtx5IpuFLojfXq7 MXxN4eQEM Alkohol http://www.youtube.com/watch?v=7Wx6kofFWk U&feature=share&list=PL5L6p11WDYtx5IpuFLojf Xq7MXxN4eQEM Fysisk aktivitet http://www.youtube.com/watch?v=ompjG9LvKJI Rökning http://www.youtube.com/watch?v=gX_wzcvtZFc 2013-10-15 12

13 4. Uppföljning Kommer att genomföras i november 2013 2013-10-15Karin Granbom 13

14 Stöd till lärosäten 1.Kartläggning av nuvarande utbildning Visar relativt få målbeskrivningar i utbildningsplaner kring riktlinjerna. 2. Utbildningar av lärarna Två representanter per lärosäte deltog under hösten 2012 i en endagars workshop anordnad av FSA. 2013-10-15Karin Granbom 14

15 3. Uppföljning Kommer att genomföras i november 2013 2013-10-15Karin Granbom 15


Ladda ner ppt "Arbetsterapeuter talar om levnadsvanor 2013-10-15Karin Granbom 1."

Liknande presentationer


Google-annonser