Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma."— Presentationens avskrift:

1 1 Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma år och 50 % under de senaste 5 åren

2 2 Missbruk och samtidig psykisk störning Psykisk störning före, utvecklas parallellt eller som en konsekvens av alkohol- eller droganvändning Psykisk störning före, utvecklas parallellt eller som en konsekvens av alkohol- eller droganvändning PsykoserSchizofrena tillstånd PsykoserSchizofrena tillstånd Delirium tremens, drogpsykoser Demenstillstånd Personlighetsstörningar Personlighetsstörningar Psykiatriska tillstånd – ångest, nedstämdhet Psykiatriska tillstånd – ångest, nedstämdhet

3 3 Psykiatriska tillstånd skilt från missbruk/beroende Psykiatriska tillstånd skilt från missbruk/beroende ”Hönan eller ägget” perioden ”Hönan eller ägget” perioden Dubbeldiagnosbegreppet – homogent tillstånd? Dubbeldiagnosbegreppet – homogent tillstånd? Specifik behandling? Specifik behandling? Komplexa vårdbehov Komplexa vårdbehov Psykologisk funktionalitet? Psykologisk funktionalitet? Samtidiga insatser Samtidiga insatser

4 4 Från en kartläggning av klienter inom socialtjänsten, Bromma SDF Samtidiga insatser hos andra huvudmän i procent Pågående samtidiga insatser (n=214) Ytterligare behov av samtidiga insatser (n=214) Landstingets beroendevård Psykiatri Övrig sjukvård Kriminalvård 40 % 22 % 10 % 17,5 % 10 % 16,5 % 1 %

5 5 Utredning och behandling av beroende och missbruk inom psykiatri och socialtjänst, var görs insatserna? DubbeldiagnosteamSpecialiseradberoendevårdAllmänmedicinAllmänpsykiatriRättspsykiatri VuxenenhetIFOSocialpsykiatriFamiljEkonomiFörsörjningHVB Sluten kriminalvård FrivårdenSiS

6 6 Behandlingsprocessen vid beroende och missbruk Allians MI, ”tillnyktring”/stabilisering Struktur, stöd MI, avgiftning Underhållsbehandling med farmaka Återfallsprevention Samtalsstöd, familj eller enskild Neuropsykiatri/neuropsykologi Personlighetsstörningar Psykiatriska diagnoser Somatiska diagnoser Behandling med farmaka respektive psykoterapi Samarbete Skadelindrande Boende Retention - omvårdnad Skadeförebyggande sysselsättning Långsiktig behandling Livsstilsförändring Personlig utveckling Behandling underliggande tillstånd

7 7

8 8

9 9

10 10 Sammanfattning Gungnerprojektet Missbruk och samtidig psykisk sjukdom förekommer mer än förväntat, en kombination som obehandlad ger svåra sociala konsekvenser. Missbruk och samtidig psykisk sjukdom förekommer mer än förväntat, en kombination som obehandlad ger svåra sociala konsekvenser. Bostadslösa missbrukare med många behandlingsmisslyckanden bakom sig kan förväntas löpa särskilt stor risk för psykisk sjukdom. Bostadslösa missbrukare med många behandlingsmisslyckanden bakom sig kan förväntas löpa särskilt stor risk för psykisk sjukdom. I ett program för nio ”terapiresistenta” psykiskt och socialt handikappade missbrukare samordnades insatserna mellan psykiatri, missbruksvård och socialtjänst. I ett program för nio ”terapiresistenta” psykiskt och socialt handikappade missbrukare samordnades insatserna mellan psykiatri, missbruksvård och socialtjänst. Samtliga patienter utom en förbättrades, behovet av dyr institutions- vård reducerades. Samtliga patienter utom en förbättrades, behovet av dyr institutions- vård reducerades. Med relativt små insatser kan man nå goda resultat för svårt socialt utsatta, institutionsboende eller bostadslösa missbrukare. Den allmänna behandlingspessimism som råder när det gäller denna patientgrupp är inte nödvändigtvis välgrundad. Tom Palmstierna Med relativt små insatser kan man nå goda resultat för svårt socialt utsatta, institutionsboende eller bostadslösa missbrukare. Den allmänna behandlingspessimism som råder när det gäller denna patientgrupp är inte nödvändigtvis välgrundad. Tom Palmstierna

11 11 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom (samsjuklighet) Socialstyrelsens riktlinjer 2007 Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet). Om man misstänker att en klient med missbruks- och beroendeproblem som söker inom socialtjänsten också har en psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk sjukdom, ska man omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning. Om man misstänker att en klient med missbruks- och beroendeproblem som söker inom socialtjänsten också har en psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk sjukdom, ska man omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning. För lämplig behandling av en klient eller patient med missbruks- eller beroendeproblem och samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen. För lämplig behandling av en klient eller patient med missbruks- eller beroendeproblem och samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen. Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom. Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom. Organisation - utredning – struktur – process – ansvar – etik - samverkan Organisation - utredning – struktur – process – ansvar – etik - samverkan

12 12

13 13 Ledningsförankring Ledningsförankring Organisationskultur Organisationskultur Konflikt kultur Konflikt kultur Den självtillräckliga organisationen Den självtillräckliga organisationen Makt kultur Makt kultur Transparens Transparens Laboratoriesjukdomar Laboratoriesjukdomar Tunga missbrukare Tunga missbrukare Professionell kompetens Professionell kompetens Social kompetens Social kompetens Suboptimering - ekonomistyrning Suboptimering - ekonomistyrning Reflektioner


Ladda ner ppt "1 Samband missbruk/beroende och psykiatrisk vård Av de 15400 patienter inom beroendevården i Stockholm 2001 var 30 % även vårdade inom psykiatrin samma."

Liknande presentationer


Google-annonser