Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval."— Presentationens avskrift:

1 BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval

2 Uppdrag Skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som utgår från den enskildes behov -SoL, HSL, LVM, LPT -Kommunernas och landstingens ansvar -Ansvar tillnyktringsverksamhet -Organiseringen av LOB

3 Åtta reformområden – 70 förslag -Tidig upptäckt -Tydligare ansvar -Stärkt ställning -Bättre kvalité -Vård utan samtycke -Polisen och Kriminalvården -Arbete -Vård, boende och sysselsättning

4 Tidig upptäckt och kort intervention -Lagreglerat ansvar för rådgivning hos kommuner och landsting -Program för tidig intervention och tidig upptäckt hos både kommuner och landsting -Främjande av tidiga åtgärder hos företagshälsovård, elevhälsa, studenthälsa -Utvecklat stöd till självhjälp via internet och telefon.

5 Tydligare ansvar -Landstinget ska ansvara för tillnyktringsverksamhet, abstinensvård medicinsk och psykosocial behandling -Kommunerna ska ansvara för psykosocialt stöd, stöd till boende sysselsättning och försörjning -Möjlighet för kommuner och landsting att sluta avtal om annan ansvarsfördelning -Kommunen övergripande ansvar för individuell plan

6 Stärkt ställning för individen -Förstärkt vårdgaranti -Lagreglerad rätt till bra bemötande -Brukarinflytande vid utvecklingsarbete -Personligt ombud

7 Vårdens innehåll, boende och sysselsättning -Insatser för läkemedelsberoende och dopningsmissbruk -Större användning av läkemedelsbehandling vid alkoholberoende -Substitutionsbehandling tillgänglig i hela landet -Sprutbytesverksamhet mer tillgänglig i hela landet -Kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning

8 Bättre kvalitet, kunskap och kompetens -Behandling vid HVB skall auktoriseras -Årlig bedömning av missbrukssituationen i Sverige och jämförelse med andra länder -Nationellt forskningsinstitut, två nationella forskarskolor och nationellt kompetenscentrum -Yrkesutbildningar för personal inom vård- och stödverksamheter -Förbättrad kunskap om missbruk och beroende inom utbildningar till berörda yrkeskategorier

9 Vård utan samtycke -LVM och LPT integreras och landstinget får ansvaret -Satsning på utökad kompetens för personal inom LPT-vården -Särskilt register där de som ges vård enligt LPT förtecknas -Forskning om vård utan samtycke uppmuntras

10 Polisens och kriminalvårdens roll -Huvudansvaret för tillsyn vid LOB flyttas till landstinget -Den omhändertagne till särskild enhet hos landstinget -Vårdgarantin gäller även inom kriminalvården -Landstinget ska ingå avtal med kriminalvården -Översyn av lagföring av människor med missbruksproblem

11 Arbetsplats, arbetsmarknad, socialförsäkring -Kommunen ska bistå arbetsgivare med information och råd -Utveckla särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder -Särskild rehabiliteringsersättning för personer med missbruk eller beroende -Bedömning av eventuellt beroende vid sjukskrivning över 60 dagar

12 Finansiering -Skatteväxling, ca 2,3 miljarder -Statliga bidrag för utökade eller nya uppgifter för kommuner och landsting -Statliga insatser finansieras inom statsbudgeten -Nationell samordnare för att underlätta genomförandet

13 Ny lagstiftning -LMB, Lag om Missbruks- och Beroendevård lägger fast ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården -LPT ska omfatta patienter som till följd av missbruk eller beroende har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård -LMB föreslås träda i kraft 1 januari 2013

14 Länkar www.missbruksutredningen.se www.youtube.com/watch?v=e0lOuGp58kQ www.youtube.com/watch?v=6E_vrZUlEis&feature =related


Ladda ner ppt "BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval."

Liknande presentationer


Google-annonser