Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruksutredningens förslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruksutredningens förslag"— Presentationens avskrift:

1 Missbruksutredningens förslag
BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval

2 Uppdrag Skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som utgår från den enskildes behov SoL, HSL, LVM, LPT Kommunernas och landstingens ansvar Ansvar tillnyktringsverksamhet Organiseringen av LOB

3 Åtta reformområden – 70 förslag
Tidig upptäckt Tydligare ansvar Stärkt ställning Bättre kvalité Vård utan samtycke Polisen och Kriminalvården Arbete Vård, boende och sysselsättning

4 Tidig upptäckt och kort intervention
Lagreglerat ansvar för rådgivning hos kommuner och landsting Program för tidig intervention och tidig upptäckt hos både kommuner och landsting Främjande av tidiga åtgärder hos företagshälsovård, elevhälsa, studenthälsa Utvecklat stöd till självhjälp via internet och telefon.

5 Tydligare ansvar Landstinget ska ansvara för tillnyktringsverksamhet, abstinensvård medicinsk och psykosocial behandling Kommunerna ska ansvara för psykosocialt stöd, stöd till boende sysselsättning och försörjning Möjlighet för kommuner och landsting att sluta avtal om annan ansvarsfördelning Kommunen övergripande ansvar för individuell plan

6 Stärkt ställning för individen
Förstärkt vårdgaranti Lagreglerad rätt till bra bemötande Brukarinflytande vid utvecklingsarbete Personligt ombud

7 Vårdens innehåll, boende och sysselsättning
Insatser för läkemedelsberoende och dopningsmissbruk Större användning av läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Substitutionsbehandling tillgänglig i hela landet Sprutbytesverksamhet mer tillgänglig i hela landet Kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning

8 Bättre kvalitet, kunskap och kompetens
Behandling vid HVB skall auktoriseras Årlig bedömning av missbrukssituationen i Sverige och jämförelse med andra länder Nationellt forskningsinstitut, två nationella forskarskolor och nationellt kompetenscentrum Yrkesutbildningar för personal inom vård- och stödverksamheter Förbättrad kunskap om missbruk och beroende inom utbildningar till berörda yrkeskategorier

9 Vård utan samtycke LVM och LPT integreras och landstinget får ansvaret
Satsning på utökad kompetens för personal inom LPT-vården Särskilt register där de som ges vård enligt LPT förtecknas Forskning om vård utan samtycke uppmuntras

10 Polisens och kriminalvårdens roll
Huvudansvaret för tillsyn vid LOB flyttas till landstinget Den omhändertagne till särskild enhet hos landstinget Vårdgarantin gäller även inom kriminalvården Landstinget ska ingå avtal med kriminalvården Översyn av lagföring av människor med missbruksproblem

11 Arbetsplats, arbetsmarknad, socialförsäkring
Kommunen ska bistå arbetsgivare med information och råd Utveckla särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder Särskild rehabiliteringsersättning för personer med missbruk eller beroende Bedömning av eventuellt beroende vid sjukskrivning över 60 dagar

12 Finansiering Skatteväxling, ca 2,3 miljarder
Statliga bidrag för utökade eller nya uppgifter för kommuner och landsting Statliga insatser finansieras inom statsbudgeten Nationell samordnare för att underlätta genomförandet

13 Ny lagstiftning LMB, Lag om Missbruks- och Beroendevård lägger fast ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården LPT ska omfatta patienter som till följd av missbruk eller beroende har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård LMB föreslås träda i kraft 1 januari 2013

14 Länkar www.missbruksutredningen.se www.youtube.com/watch?v=e0lOuGp58kQ
=related 1 min. Katarina


Ladda ner ppt "Missbruksutredningens förslag"

Liknande presentationer


Google-annonser