Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu till mentometerfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu till mentometerfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Nu till mentometerfrågor

2 Kände du till Kunskap till praktik sedan tidigare?
Ja Nej

3 Har du varit delaktig i Kunskap till praktik? Ja Nej

4 Hur många är politiker resp. tjänstemän? Politiker Tjänstemän

5 Anser du att det finns en struktur i länet för vidareutveckling av missbruks- och beroendevården? Ja Nej

6 Tycker du att kunskap till praktik har varit ett stöd i utvecklingen Ja nej

7 Kände du till det länsövergripande riktlinjedokumentet? Ja Nej

8 Har ni diskuterat innehållet i riktlinjedokumentet på din arbetsplats
Har ni diskuterat innehållet i riktlinjedokumentet på din arbetsplats? Ja Nej

9 Missbruksutredningen föreslår att all behandling ska ligga under hälso- och sjukvården. Är det ett bra eller dåligt förslag? Bra Dåligt Vet ej

10 Hur tycker du att vi ska hantera riktlinjedokumentet om Missbruksutredningen får igenom sitt förslag om att lägga huvudansvaret för vård och behandling på hälso- och sjukvården? Revidera Utarbeta ett nytt dokument Träffa överenskommelser Vet ej

11 Erbjuder socialtjänsten idag psykosocial behandling till personer med missbruks- och beroendeproblem? Ja Nej

12 Erbjuder Hälso- och sjukvården idag psykosocial behandling inom missbruks- och beroendevården? Ja Nej

13 Kommer socialtjänsten kunna ta ansvar för att utarbeta en individuell plan om behandlingsansvaret ligger på hälso- och sjukvården? Ja Nej Vet ej

14 Tror du brukarna kommer att få bättre vård om hälso- och sjukvården får behandlingsansvaret både medicinskt och psykosocial behandling? Ja Nej Vet ej

15 Missbruksutredningen föreslår att sprutbytesverksamhet vid injektionsmissbruk ska vara tillgängligt i hela landet. Är du för eller emot detta? För Emot Vet ej

16 Tror du det blir bättre för brukaren om åldersgränsen för utdelning av fria sprutor till narkotikamissbrukare sänks från 20 till 18 år? Ja Nej Vet ej

17 Tror du det blir bättre för brukarna om möjligheter till substitutionsbehandling ökar? Ja Nej Vet ej

18 Tror du att kontrollen minskar över förskrivningen av metadon, subutex etc. när primärvårdsläkare enligt förslaget ska få skriva ut preparaten? Ja Nej Vet ej

19 Tror du det blir bättre för brukarna om LVM läggs ner och integreras i LPT? Ja Nej Vet ej

20 Ökar tillgängligheten till vård i tidiga skeden om primärvården får en tydligare roll? Ja Nej Vet ej

21 Tror du att flera kommer att söka vård om primärvården erbjuder insatser mot riskbruk, missbruk och beroende? Ja Nej Vet ej

22 Tror du att den föreslagna vårdgarantin kommer att öka tillgängligheten till vård? Ja Nej Vet ej

23 Slut på frågor Tack för din medverkan!

24


Ladda ner ppt "Nu till mentometerfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser