Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruksutredningen Framtidens svenska missbruks- och beroendevård Hans Wiklund Fil. dr, Huvudsekreterare Missbruksutredningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruksutredningen Framtidens svenska missbruks- och beroendevård Hans Wiklund Fil. dr, Huvudsekreterare Missbruksutredningen"— Presentationens avskrift:

1 Missbruksutredningen Framtidens svenska missbruks- och beroendevård Hans Wiklund Fil. dr, Huvudsekreterare Missbruksutredningen Hans.Wiklund@social.ministry.se

2 Missbruksutredningen Uppdraget Se över den samlade svenska missbruks- och beroendevården med målsättningen att skapa en kunskapsbaserad vård som utgår från individens behov. Tydliggöra kommunernas och landstingens ansvar och överväga behovet av att förändra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.

3 Missbruksutredningen Ett samlat grepp på… Alkohol, narkotika, läkemedel och dopningsmedel Riskbruk, missbruk eller beroende Frivillig vård och tvångsvård Kommunernas, landstingens samt statens ansvar

4 Missbruksutredningen 4 + 1 lagstiftning Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om tvångsvård av missbrukare i vissa fall (LVM) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)

5 Missbruksutredningen

6

7

8

9 Vidgad målgrupp Människor som riskerar att skada sin hälsa eller sociala situation genom användning av: -Alkohol -Narkotika -Läkemedel -Dopningsmedel -Eller andra medel med liknande effekter.

10 Missbruksutredningen Tydligare ansvar för centrala uppgifter i vård- och stödprocessen Tidig upptäckt och kort intervention Tillnyktringsverksamhet Abstinensvård Behandling (läkemedel och psykosocial) Socialt stöd

11 Missbruksutredningen Förändrad ansvarsfördelning Fortsatt delat ansvar mellan kommun i egenskap av huvudman för socialtjänsten och landstinget i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården. Utvidgat ansvar för landstinget i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården för personer med missbruk eller beroende.

12 Missbruksutredningen Stärkt ställning för individen Vårdgaranti för bättre tillgänglighet Val av utförare Rätt till gott bemötande Krav på brukarinflytande

13 Missbruksutredningen Tvångsvård Behandling inom tvångsvården Öppenvårdstvång för ökad flexibilitet Eftervård

14 Missbruksutredningen Lagtekniska överväganden Komplettera SoL och HSL eller en särskild lag om missbruks- och beroendevård? LVM eller LPT?

15 Missbruksutredningen Utbildning och kompetens Yrkesutbildning för baspersonal Specialistutbildning för centrala yrkesgrupper Specialistutbildning för läkare i beroendemedicin

16 Missbruksutredningen FoU, kvalitet och statistik Nationell forskningsstruktur Tvärvetenskaplig behandlingsforskning Kompetenscentra särskilda bristområden Auktorisation Sammanhållen struktur för nationell statistik Kvalitetsregister Fördjupad epidemiologisk kunskap


Ladda ner ppt "Missbruksutredningen Framtidens svenska missbruks- och beroendevård Hans Wiklund Fil. dr, Huvudsekreterare Missbruksutredningen"

Liknande presentationer


Google-annonser