Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avrapportering överenskommelse och Nationella riktlinjer missbruk/beroende Ledningsgruppen 2014-04-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avrapportering överenskommelse och Nationella riktlinjer missbruk/beroende Ledningsgruppen 2014-04-11."— Presentationens avskrift:

1 Avrapportering överenskommelse och Nationella riktlinjer missbruk/beroende Ledningsgruppen 2014-04-11

2 Preliminära Nationella riktlinjer Medicinskt fokus våren Konferenser genomförs, 25 april, VG Arbetsgrupp i länet GAP-analyser begärs Fem/sex kommuner och regionen lämnat in i Fyrbodal Hösten, psykosociala delen Nationella riktlinjer antas våren 2015

3 Överenskommelse missbruk/beroende Laglig - skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel – från 1 juli, 2013 Gemensamma mål och visa på resursfördelning så det är klart vem som ska betala för vad Missbrukar alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel men också läkemedel och dopningsmedel. Brukar organisationer bör också få möjlighet att ge synpunkter på innehållet i överenskommelsen

4 Forts. överenskommelse SKL kräver genomförandeplan Länsgemensam genomförandeplan antogs 2014-02-24 Revidering av nuvarande överenskommelse Medel avsatta – Fyrbodal 392 940 kr Fortsatt arbete och prioriteringar br psykiatri/missbruk

5 LOB Regeringen har avsatt 35 milj./år under tre år för att utveckla insatserna för de LOB-omhändertagna, ändra praxis Utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest Färre skall föras till arrest än idag Medel från Kammarkollegiet 2014 - huvudmännen avser ATT ingå överenskommelse Medel används till probleminventering, tankar om alternativ Rapport till regeringskansliet senast 31 mars, 2015 Medel 2015 – politiskt förankrad överenskommelse

6


Ladda ner ppt "Avrapportering överenskommelse och Nationella riktlinjer missbruk/beroende Ledningsgruppen 2014-04-11."

Liknande presentationer


Google-annonser