Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boden Bodens kommun Norrbottens läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boden Bodens kommun Norrbottens läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Boden Bodens kommun Norrbottens läns landsting
Utvecklingsarbetet gällande NR i Boden Bodens kommun Norrbottens läns landsting

2 Kommunfakta Boden Yta: kvkm - invånare per kvkm 7 (2/3 av Sthlms län i yta) Invånarantal: ( ) Huvudnäring: Offentlig verksamhet och näringliv 50% vardera Arbetslöshet: % öppet arbetslösa Åldersstruktur: åldersgr år fler än årsgruppen Särskilda geografiska förutsättningar- bra kommunikationer,fyrkantskommun,

3 Våra förutsättningar “lagom” stor kommun för praktisk samverkan
i ordinarie verksamhet specialiserade enheter med olika inriktning inom socialtjänsten relativt få vårdcentraler – tre st närpsykiatri Missbruks-och beroendeenhet finns Case-Manager från landsting och kommun IFO sammankallande o ansvar för uppstart -därefter svarar varje huvudman för implementering inom sitt resp område

4 Dessa behov såg vi Öka fokus på riskbruk=tidig upptäckt
Lära sig om varandras arbetssätt-viktigt Samsyn viktigt men en lång process Klargöra uppdraget för var och en inom ramen för riktlinjerna Viktigt med basutbildning=gemensam utbildningsplattform Bedömningsinstrument behärskas av så många som möjligt Klargöra nyttan av bedömningsinstrument Vad göra med resultatet Bygga in riktlinjerna på bredast möjliga front inom primärvård, socialtjänst och psykiatri

5 Detta har vi gjort Upptaktsmöten- info till chefer inom primärvård och socialtjänst(IFO,LSS,ÄO) nov 2008 Information via avdelningsmöte till all IFO-personal om NR allmänt Deltagande i chefs- och politikerutbildning Upptaktsmöte jan 2009 för lokal arbetsgrupp Mötesplanering 6 träffar /år med roterande “värdskap” Utbildningsinsatser- Basutbildning på bred front

6 Detta har vi gjort (2) Utbildning i AUDIT DUDIT 104 pers
Utbildning i ASI ca 30 pers ADAD ca 15 personal fått ASI utbildning Missbruksenheten spetskompetens ASI Studiecirkel inom IFO genomfört Missbruksenheten på vårdcentraler utför ASI Utkast till lokal riktlinjer påbörjat hösten 2009 Artikel i Bodenbild hösten 2009 Monter på skördedagarna 2010

7 Långsiktiga mål Kommunens invånare möter kunnig personal
får tydlig information och professionellt bemötande i frågor om riskbruk, missbruk och beroende Personal i sjukvård och socialtjänst Ser det som självklart att ta våga prata om alkohol och droger Kan screening och kort rådgivning

8 Kortsiktiga mål Förankra och Implementera lokala riktlinjer
Sprida/ öka kunskap om missbruksfrågor Avdramatisera missbruk =våga fråga!

9 Hinder vi stött på Ojämnt med deltagande i arbetsgruppen mellan de olika huvudmännen men även internt Tidsnöd Stor satsning med täta utbildningspaket som varit svåra att hinna med “konkurrens” med andra nyheter och riktlinjer Olika kulturer och synsätt= lång process

10 Möjligheter vi sett Unikt-Gemensamma riktlinjer för både socialtjänst och sjukvård Bra med socialtjänst inne på vårdcentralen för ASI Roligt och intressant Kan bli bra på sikt med “enhetligt” bemötande kring dessa frågor Tydlighet ang “vem-gör vad” – bra för brukaren

11 Uppföljning och utvärdering
Arbetsgruppen fortsätter med planerade träffar för Årlig revidering av lokal riktlinje Hantera avvikelser Följa utvecklingen Inventera utbildningsbehov Soc har en intern styrgrupp för NR

12 Detta vill vi särskilt lyfta
Utbildarnas insatser Fortsatt regionalt stöd/samordning behövs Utveckla utbildningsteknik

13 Artikel i BodenBild

14

15 Från skördedagarna aug -10

16 Mer information (utbildare AUDIT/DUDIT,ASI) (utbildare ADAD)


Ladda ner ppt "Boden Bodens kommun Norrbottens läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser