Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haparanda Socialtjänst /IFO Landstinget/ Primärvård /Kalix Närpsykiatri Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haparanda Socialtjänst /IFO Landstinget/ Primärvård /Kalix Närpsykiatri Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november."— Presentationens avskrift:

1 Haparanda Socialtjänst /IFO Landstinget/ Primärvård /Kalix Närpsykiatri Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november

2 Kommunfakta Invånarantal: 9341 Huvudnäring: Vård och omsorg,tillverkning och handel Arbetslöshet: 973 Åldersstruktur: 1. 45-64 år 2. 25-44 år Särskilda geografiska förutsättningar: Gränsstad med 12 miljoner gränspasseringar.Livlig handels och mötesplats sedan 1500-talet.

3 Våra förutsättningar Målgruppen: Personer med riskbruk, missbruk eller med samsjuklighet samt anhöriga Utvecklingsarbetet gjorts med befintliga resurser I alla deltagande verksamheter

4 Detta har vi gjort •Kartlagt resurserna hos de olika aktörerna •Alla aktörer gett information om sin verksamhet, arbetssätt och rutiner till varandra •Deltagit i länsgemensamma utbildningar •Haft regelbundna träffar i den lokala arbetsgruppen •Påbörjat arbetet med att utforma lokala rutiner och riktlinjer •Vi har blivit bekanta med varandra!

5 Långsiktiga mål •Utveckla arbetet med gemensam vårdplanering •Utveckla CM-arbetet, hur? •Utveckla samverkan mellan kommunens öppenvård VILJAN och landstinget

6 Hinder vi stött på •CM arbetet –landstinget har ingen CM-person I Haparanda •Olika organisationskulturer •Tiden

7 Möjligheter vi sett •Vi finns under “samma tak” i och med att öppenvårdsmottagningen VILJAN öppnats i samma hus som VC

8 Detta vill vi särskilt lyfta Öppenvårdsmottagningen VILJAN Öppenvårdsmottagningen VILJAN Rådgivning och information Rådgivning och information Behandling enskilt och i grupp Behandling enskilt och i grupp Eftervård enskilt och i grupp Eftervård enskilt och i grupp Anhörigbehandling Anhörigbehandling Barngrupper Barngrupper Halvvägsboende Halvvägsboende

9 Mer information •suvi.järvinen-valo@haparanda.sesuvi.järvinen-valo@haparanda.se •www.sos.sewww.sos.se •www.skl.se/kunskaptillpraktikwww.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "Haparanda Socialtjänst /IFO Landstinget/ Primärvård /Kalix Närpsykiatri Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november."

Liknande presentationer


Google-annonser