Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november
Haparanda Socialtjänst /IFO Landstinget/ Primärvård /Kalix Närpsykiatri

2 Kommunfakta Invånarantal: 9341
Huvudnäring: Vård och omsorg,tillverkning och handel Arbetslöshet: 973 Åldersstruktur: år år Särskilda geografiska förutsättningar: Gränsstad med 12 miljoner gränspasseringar.Livlig handels och mötesplats sedan 1500-talet.

3 Våra förutsättningar Målgruppen: Personer med riskbruk, missbruk eller med samsjuklighet samt anhöriga Utvecklingsarbetet gjorts med befintliga resurser I alla deltagande verksamheter

4 Detta har vi gjort Kartlagt resurserna hos de olika aktörerna
Alla aktörer gett information om sin verksamhet, arbetssätt och rutiner till varandra Deltagit i länsgemensamma utbildningar Haft regelbundna träffar i den lokala arbetsgruppen Påbörjat arbetet med att utforma lokala rutiner och riktlinjer Vi har blivit bekanta med varandra!

5 Långsiktiga mål Utveckla arbetet med gemensam vårdplanering
Utveckla CM-arbetet, hur? Utveckla samverkan mellan kommunens öppenvård VILJAN och landstinget

6 Hinder vi stött på CM arbetet –landstinget har ingen CM-person I Haparanda Olika organisationskulturer Tiden

7 Möjligheter vi sett Vi finns under “samma tak” i och med att öppenvårdsmottagningen VILJAN öppnats i samma hus som VC

8 Detta vill vi särskilt lyfta
Öppenvårdsmottagningen VILJAN Rådgivning och information Behandling enskilt och i grupp Eftervård enskilt och i grupp Anhörigbehandling Barngrupper Halvvägsboende

9 Mer information suvi.järvinen-valo@haparanda.se www.sos.se


Ladda ner ppt "Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november"

Liknande presentationer


Google-annonser