Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupparbete 2 Hur tar vi nästa steg vidare ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupparbete 2 Hur tar vi nästa steg vidare ?"— Presentationens avskrift:

1 Grupparbete 2 Hur tar vi nästa steg vidare ? Vad kommer jag göra 2012 för att förbättra samverkan och öka brukarinflytande? Vad kan vi som grupp arbeta med för att förbättra samverkan och öka brukarinflytande? Behov av Nationella Basutbildningen och fördjupningsutbildningar 2012 ? Chefsdagar – erfarenhetsdagar 2012 ?

2 Centrala I Kil/Forshaga styr- och arbetsgrupp
Fortsatt implementering. Upprätthålla det implementerade vid ex ny personal. Gemensam utbildning – landsting/kommun - i SIP (Samordnad Individuell Plan). Lokalt samverkansmöte med ex på fallbeskrivningar/egenvård m.m på ortsnivå Kil/Forshaga för att stärka och upprätthålla samverkan. Vidare utveckla implementerade riktlinjer ”vara med hos varandra vid implementering” 2+3 Använda SIP efter utbildning i större utsträckning. Aktuella kontaktlistor felefon/fax. Finns inga brukarorganisationer i Kil/Forshaga f.n Diakon medverka i arbetsgrupp ibland? Anhörigsamordnaren? Fokusgrupper`? T ex vid revidering av lokala styrdokumentet. Behov finns för Baskurs och fördjupningskurs. Stöd från processgrupp : -Lättillgängligt metodstöd ex ASI, AUDIT/DUDIT. MI-träningsgrupp. Skapa förutsättningar för fortsatt utbildningsmöjlighet. Chefsdagar – Bra`! Förslag: 1dag/år för erfarenhetsutbyte, utvärdering, nulägesrapport, goda exempel, planering av framtid, utvärdering/uppföljning, arbetsgrupper+styrgrupper

3 Centrala II styr- och arbetsgrupp Karlstad/Hammarö
Implementera styrdokument – introducera Individuell Samordnad Plan, utveckla lokal samverkan. Implementering nästan slutförd. (+3) Hur ska arbetet organiseras ? Vilka kompetenser behövs ? 4. Behov finns inom både psykiatri och allmänmedicin. 5. Chefsdagar + arbetsgrupper – någon form av avstämningsträffar behövs

4 Norra styr- och arbetsgrupp Torsby/Hagfors/Sunne/Munkfors
Styr- och arbetsgrupp ska ses 2 ggr per år framöver. Samarbete i implementeringen mellan landsting och kommuner, gemensamma utbildningar – en för Klarälvsdalen, en för Fryksdalen, varje del bestämmer hur och när. Kanske kombinerat med AUDIT/DUDIT utbildning (för behövande). Så snart som möjligt 2012. Var och en av oss fortsätter att jobba med vår positiva inställning för samarbete. Varje enskild enhet tar ansvar för implementering i resp organisation. Ett gemensamt brukarråd för Norra, kanske i form av Fokusgrupper, med hjälp utifrån. Tillsammans arbeta för brukarinflytande. Fortsätta utveckla samarbetet med SIP – försöka få med VC mer. Basutbildning för de som inte kunnat delta förut. Gärna fördjupningar men då tilsammans med flera kommuner (i norr t. ex). Kan man fördjupa sig utan att ha basutbildningen ? Hellre en dag som idag – erfarenhetsdag med styr- och arbetsgrupper i stället för chefsdagar.

5 Södra styr- och arbetsgrupp Grums/Säffle
Fortsätta samarbetet i arbetsgrupperna, utbyta erfarenheter. Har satt upp tider för 2012 för att fortsätta med implementering och det konkreta arbetet med lokala riktlinjer. (+3) Att få med brukarinflytande och dess perspektiv. Grums har idag ett brukarråd med i huvudsak repr från Verdandi, Länkarna + f.d personer med missbruk. Säffle har precis påbörjat att få med brukarna – t ex genom att bjuda in de olika intresseorg och bjuda in sig själv. Hur får vi med de brukar som inte vill kalla sig brukare? Kan man samordna olika råd i samhället? Hur kan man nå deras synpunkter och få deras inflytande ? Ev. lägga upp diskussionsforum på kommunens hemsida ? Att i vardagen inte glömma bort att fråga hur man vill ha det, någon förändring och har man egna förslag.

6 Västra styr- och arbetsgruppen Arvika/Årjäng/Eda
(+2+3)Återkommande informationsmöten (lokalt för all personal) med fallbeskrivningar. Införa dokumentet i introduktion till ny personal. Se över – fungerar dokumentet. Införa rutiner för införandet av Samordnad Individuell Plan – möten lokalt. V : Möten ska ha genomförts och rutiner för SIP ska vara klara, repr från psykiatrihuset – slutenvården – bjuds in. Brukarinflytande måste vi diskutera och arbeta vidare med! Fördjupningskurserna finner vi mer relevanta och intressanta än baskursen. Årsträffar är önskvärt där styr- och arbetsgrupperna får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap löpande.

7 Västra styr- och arbetsgrupp Kristinehamn/Storfors/Filipstad
Processledare bjuds in till styr- och arbetsgruppsmöte för att diskutera utbildningar Vårdcentralerna – de privata – måste involveras mer aktivt. Skapa mötesplatser i varje kommun hur samarbetet konkret ska gå till. Få ”verkstad” i samverkansgrupperna. Varje klient tar del av och medverkar i stödet. Beaktar bemötande. Vi ska lokalt ta ställning till hur vi ska arbeta vidare. Tveksam till chefsdagar. 1 dag/år - erfarenhetsdagar med styr- och arbetsgrupper


Ladda ner ppt "Grupparbete 2 Hur tar vi nästa steg vidare ?"

Liknande presentationer


Google-annonser