Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – inspiration till samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – inspiration till samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – inspiration till samverkan

2 •Lärare •Skolledare •Studie- och yrkesvägledare Till vem riktar sig utvecklingspaketet?

3 Syftet med utvecklingspaketet – stödja… •Implementeringen av Gy 2011. •Samarbete kring frågor om studie- och yrkesvägledning i undervisningen. •Nå nationella mål kring studie- och yrkesvägledning.

4 Varför är det viktigt? •En föränderlig arbetsmarknad och många utbildningsvägar efter gymnasieskolan. •Skolverkets lägesbedömningar behoven. •Höga mål i styrdokumenten – hela skolans ansvar.

5 Vad säger Skolverkets allmänna råd? Bland annat att det är viktigt att: •undervisningen bidrar till att utveckla elevens kunskaper om arbetslivet och tar tillvara elevens erfarenheter, •elevernas arbetslivserfarenheter planeras, följs upp och kopplas till undervisning och vägledning samt att •undervisningen ger en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar.

6 Vad består utvecklingspaketet av? •Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar skrivningar i styrdokumenten. •Diskussionsfrågor. •Exempel på samverkan mellan ämnen på ett högskoleförberedande program. •Exempel på samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram.

7 Tydligare styrdokument •Läroplan, examensmål och ämnesplaner innehåller tydliga skrivningar om kunskapsområden som rör SYV-området. •Bättre förutsättningar att hitta områden för samverkan. •Utrymme för att använda personalens olika kompetenser i undervisningen.

8 Exempel på skrivningar - läroplanen 2.1 Kunskaper Mål Det är skolans ansvar att varje elev … •tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv, … •har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,

9 Exempel på skrivningar - läroplanen 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv Mål Skolans mål är att varje elev … •medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper, •ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha, •har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, … Se även riktlinjer för personal och rektors ansvar.

10 Exempel ur examensmålet för handels- och administrationsprogrammet ”Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden.”

11 Exempel ur examensmålet för estetiska programmet ”Många kulturskapare tar uppdrag som egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande.”

12 Centralt innehåll i kurserna 1a1 och 1b: •Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. Exempel ur ämnesplanen för samhällskunskap

13 Centralt innehåll i kursen besöksnäringen: •Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller. Exempel ur ämnesplanen för turism

14 Centralt innehåll i kursen engelska 5: •Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Exempel ur ämnesplanen för engelska

15 Hur tänker vi kring: •Förankring i läroplan, examensmål och ämnesplaner? •Innehåll? •Arbetsformer? •Bedömning och dokumentation? •Uppföljning? Struktur på ett exempel planering av ett arbetsområde

16 Vad innebär det för vår skola? Exempel på frågor att diskutera inför arbetet: Vilka vinster kan vi identifiera med att samverka; för eleverna, för skolan och för oss som involverad personal? •Hur har vi hittills samverkat kring frågor om skola och arbetsliv på skolan? Goda erfarenheter? •Vilka etablerade kontakter har skolan med arbetslivet och utbildningsföreträdare som skulle kunna vara till nytta i arbetet? •Hur kan vi se till att det finns praktiska förutsättningar för samverkan? (tid, schemapositioner, ekonomiska resurser etc.) •Hur ser kompetensen ut hos personalen när det gäller relevanta kunskaper kring studie- och yrkesvägledningsfrågor?

17 Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – inspiration till samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser